logo-print

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τα ζώα συντροφιάς

Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και Μητρώου Παραβατών, θέσπιση Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και ψηφιακής πλατφόρμας για την υποβολή καταγγελιών

08/09/2021

08/09/2021

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ» κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να  συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή και εν συνεχεία στην ολομέλεια.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων, με μείωση του πληθυσμού τους σε βάθος πενταετίας ή/και εξάλειψη του φαινομένου της ύπαρξης αδέσποτων σε βάθος δεκαετίας, καθώς και η ολοσχερής εξάλειψη φαινομένων κάθε είδους κακοποίησης ζώων και παράνομης εμπορίας τους.

Προς το σκοπό αυτό, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η θέσπιση πέντε βασικών ελευθεριών των ζώων, ήτοι η ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, από φόβο και αγωνία και ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς.

Προβλέπεται, επιπλέον, η σύσταση Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς, με επιμέρους μητρώα, καθώς και η θέσπιση Μητρώου Παραβατών, με καταγραφή των φυσικών προσώπων που έχουν καταδικαστεί για ποινικώς κολάσιμες πράξεις σε σχέση με τα ζώα.

Περαιτέρω, βασική πρόβλεψη αποτελεί η ενίσχυση του θεσμού της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς με τη θέσπιση Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και τη δυνατότητα συνεργασίας των δήμων με φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις.

Ο σκοπός αυτός αποτελεί τον δικαιολογητικό λόγο θέσπισης της επαρκούς χρηματοδότησης των δήμων για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, αλλά και χάραξης πολιτικών για τα δεσποζόμενα.

Όσον αφορά δε στο σκοπό της εξάλειψης των φαινομένων κακοποίησης ζώων, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευρύνεται η έννοια της κακοποίησης και θεσπίζεται ψηφιακή πλατφόρμα για υποβολή καταγγελιών.

Το νομοσχέδιο θα επαναξιολογηθεί κατά τον πέμπτο χρόνο της εφαρμογής του, με σκοπό τη βελτίωση ή τη συνολική αναθεώρησή του, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί ως προς τον έλεγχο του πληθυσμού και την ευζωία των αδέσποτων ζώων.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, μέσω του προγράμματος «Άργος», προγραμματίζεται η χρηματοδότηση των δήμων με 40 εκατ. ευρώ για την κατασκευή καταφυγίων και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση 15 εκατ. ευρώ, ετησίως, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για θέματα που σχετίζονται με την κτηνιατρική φροντίδα των ζώων συντροφιάς, τη σήμανση και τη στείρωση των αδέσποτων και συναφείς δράσεις.

Παράλληλα, προβλέπονται και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, καθώς οι δήμοι -για πρώτη φορά- καλούνται να καταρτίζουν πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο, με μετρήσιμους ποσοτικούς στόχους, ως προς τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να επιβάλλει «πέναλτι» σε όσους δήμους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους.

Για πρώτη φορά, επίσης, οι δήμοι μπορούν να δίνουν κίνητρα στους συνεπείς ιδιοκτήτες ζώων, όπως παροχή voucher για σήμανση, καταγραφή και στείρωση ή μείωση δημοτικών τελών, έως και 10%.

Μπορείτε να δείτε το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση εδώ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

send