logo-print

Συνεχίζεται η μεγάλη αύξηση στις ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο και το 2022

Οι 665 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές μέσα στους πρώτους 9 μήνες του 2022 ξεπερνούν ήδη τον συνολικό αριθμό ηλεκτρονικών συναλλαγών του 2021

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Συνεχίζεται η αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών με το Δημόσιο τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, τα συστήματα του Δημοσίου είτε παρείχαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, είτε «μίλησαν μεταξύ τους» αθροιστικά περισσότερες από 665 εκατομμύρια φορές, αποτρέποντας έως και αντίστοιχο αριθμό φυσικών επισκέψεων από πολίτες προς υπηρεσίες.

Οι 665 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές μέσα στους πρώτους εννέα μήνες του 2022 ξεπερνούν ήδη τον συνολικό αριθμό ηλεκτρονικών συναλλαγών του 2021, οπότε και καταγράφηκαν αθροιστικά 567 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές. Σημειώνεται ότι οι ίδιοι αριθμοί για το 2020, το 2019 και το 2018 ανήλθαν σε 94, 34 και 8,8 εκατομμύρια αντίστοιχα. Στις ψηφιακές συναλλαγές αθροίζονται:

  • οι ψηφιακές υπηρεσίες, δηλαδή η ταυτοποίηση των πολιτών σε ένα πληροφοριακό σύστημα με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet ή μέσω κωδικών web banking, και
  • οι διαλειτουργικότητες, η ανταλλαγή, δηλαδή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών και μητρώων του Δημοσίου χωρίς άλλη ενέργεια από πλευράς του πολίτη πέρα από τη χορήγηση της συγκατάθεσής του.

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, ο αριθμός των αυθεντικοποιήσεων προκειμένου οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες με τη χρήση των κωδικών Taxisnet έφτασε κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 τα 282 εκατομμύρια. Αναλογικά, σε όλη τη διάρκεια του 2021 είχαν πραγματοποιηθεί 269 εκατομμύρια κλήσεις για αυθεντικοποίηση και, συνεπώς, στο τέλος του έτους η αύξηση θα είναι της τάξης του 40%, αποτυπώνοντας τη διαρκή αύξηση των διαδικασιών που ψηφιοποιούνται και εντάσσονται στο gov.gr.

Ο αριθμός των κλήσεων διαλειτουργικότητας για αυτοματοποιημένη διαβίβαση στοιχείων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου ανήλθε σε περίπου 382 εκατομμύρια στους πρώτους εννέα μήνες του 2022, ενώ για όλη την προηγούμενη χρονιά (2021) ήταν 297 εκατομμύρια.

Συνεπώς, για το σύνολο του 2022 αναμένεται αύξηση της τάξης του 71% – γεγονός που μαρτυρά την ιδιαίτερη έμφαση που δίδεται στη διασύνδεση των μητρώων και των συστημάτων του Δημοσίου.

  Σύνολο 2018 Σύνολο 2019 Σύνολο 2020 Σύνολο 2021 2022 (έως 30 Σεπτεμβρίου)
Αυθεντικοποίηση χρηστών (πρότυπο oAuth2.0)  4.494.413 29.116.044 57.185.731 269.631.871 282.953.461
Σύνολο WS κλήσεων ανά έτος 4.286.502 5.572.256 37.502.632 297.331.109 382.653.498
Σύνολο όλων των κλήσεων ανά έτος 8.780.915 34.688.300 94.688.363 566.962.980 665.606.959

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Οι ψηφιακές συναλλαγές αποτυπώνουν την προστιθέμενη αξία του ψηφιακού μετασχηματισμού στην καθημερινότητά μας. Κάθε φορά που ο πολίτης εξυπηρετείται ψηφιακά, κάθε φορά που τα συστήματα του Δημοσίου “συνομιλούν” μεταξύ τους, αυτό σημαίνει έως και μια αναμονή στην ουρά λιγότερη. Ήδη, μόλις στα 3/4 του 2022, έχουμε ξεπεράσει τον συνολικό αριθμό των ψηφιακών συναλλαγών του 2021. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του έτους θα βρισκόμαστε στο φάσμα του ενός δισεκατομμυρίου ψηφιακών συναλλαγών – που μεταφράζεται σε πάνω από 100 ουρές που κατά μέσο όρο γλιτώνει τον χρόνο κάθε ενήλικος πολίτης. Και αυτό οφείλεται τόσο στην ψηφιακή πρόοδο του Δημοσίου, όσο και στην ολοένα αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες. Όλοι μαζί – κράτος, πολίτες και επιχειρήσεις – συνεχίζουμε ψηφιακά, βελτιώνοντας την καθημερινότητα όλων».

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Καθηγητής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος επισήμανε ότι: «Με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας υποστηρίζουμε τη δραστική επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό κλήσεων τα τελευταία έτη και την αναλογικά μεγαλύτερη αύξηση των κλήσεων διαλειτουργικότητας σε σχέση με τις κλήσεις αυθεντικοποίησης που παρατηρείται τα 2 τελευταία έτη, αναπτύσσουμε και διαθέτουμε στους πολίτες υπηρεσίες που είναι ολοκληρωμένες, με στόχο να μπορούμε εξυπηρετήσουμε τον πολίτη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό».

Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ