logo-print

Θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή για το το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

11/02/2019

11/02/2019

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα, προκηρύσσει μία θέση δικηγόρου. παρ' Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου, ενδεικτικώς, θα είναι:

Α) Η κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης του Διοικητή τον Νοσοκομείου, νομική παράσταση , εκπροσώπηση και υποστήριξη του Νοσοκομείου σε πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια κάθε βαθμού φύσεως και αρμοδιότητας.

Β) Η κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης του Διοικητή, σύνταξη εισαγωγικών δικογράφων. υποβολή προτάσεων, υπομνημάτων. ή άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή άλλων ενδίκων μέσων, ενώπιον κάθε Αρχής ή Δικαστηρίου για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Νοσοκομείου, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

Γ) Η επικούριση του Νομικού Συμβούλου του Νοσοκομείου στη διενέργεια εγγράφων ή προφορικών εισηγήσεων ή γνωματεύσεων ή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων σε έγγραφα ή προφορικά ερωτήματα τον Διοικητή του Νοσοκομείου ή του Δ Σ του Νοσοκομείου, για τη διασφάλιση του νομότυπου και νόμιμου των πράξεων και δράσεων όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, καθώς και η παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για την παροχή νομικών συμβουλών, εάν του ζητηθεί από τον Διοικητή του Νοσοκομείου.

Δ) Η επικούριση του Νομικού Συμβούλου του Νοσοκομείου στη σύνταξη ή διόρθωση ή συμπλήρωση ή εισήγηση ή επεξεργασία ή υποβολή νομικών συμβουλών για τις πάσης φύσεως συμβάσεις που συνάπτει το Νοσοκομείο, κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού. Ενδεικτικώς να επεξεργάζεται και να προβαίνει σε νομικό έλεγχο όλων των συμβάσεων που συνάπτει το Νοσοκομείο με τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων τον για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.

Ε) Η επικούριση του Νομικού Συμβούλου του Νοσοκομείου στην οργάνωση της νομικής υπηρεσίας, με την γραμματειακή υποστήριξη του Νοσοκομείου, και η τήρηση τον απαραίτητού αρχείου φακέλων και πληροφοριών για τις ανάγκες της νομικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

ΣΤ) Η επικούριση τον Νομικού Συμβούλου τον Νοσοκομείου:

- στην επίλυση εργατικών ή άλλων διαφορών με Διοικητικές Αρχές ή άλλες Υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. στην παρακολούθηση και υποβολή έγγραφων εισηγήσεων για τα ζητήματα που αφορούν τα κληροδοτήματα τα μίσθια, την αξιοποίηση της περιουσίας του Νοσοκομείου και γενικά όσων υποθέσεων τον Νοσοκομείου υπάγονται στην αρμοδιότητα Δικηγόρου, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας

- στην παράσταση, εισήγηση και παρουσίαση νομικών θεμάτων που απασχολούν το Νοσοκομείο σε συναντήσεις ή σεμινάρια ή συνέδρια ή συσκέψεις που αυτό διοργανώνει.

- στην συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομολογίας για όλα τα θέματα που απασχολούν το νοσοκομείο και η τήρηση αρχείου με τις νομοθετικές και κανονίστικές ρυθμίσεις που αφορούν το Νοσοκομείο.

Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει: α) Να είναι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. β) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. γ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. δ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση τον καθηκόντων τους). ε) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις τον ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων.

Με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Πηγή: dsa.gr
Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ