logo-print

Xορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και σε αιτούντες διεθνή προστασία

Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων - Αναλυτικά η απόφαση

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία.

Μεταξύ άλλων, η απόφαση προβλέπει:

Προϋποθέσεις χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων

1. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι ατομικά και χορηγούνται σε:

α) σε αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως δικαιούχοι καθεστώτος του πρόσφυγα με απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου, των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών, των Επιτροπών Προσφυγών του ν. 3907/2011 της Αρχής Προσφυγών και των Επιτροπών Προσφυγών της παρ. 27 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016, των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών της παρ. 1 του άρ. 117 του ν. 4636/2019,

β) σε αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως δικαιούχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας με απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου, των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών, των Επιτροπών Προσφυγών του ν. 3907/2011 της Αρχής Προσφυγών και των Επιτροπών Προσφυγών της παρ. 27 του άρθρου 80 του ν. 375/2016, των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών της παρ. 1 του άρ. 117 του ν. 4636/2019, εφόσον αυτοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο,

γ) στα μέλη της οικογένειας δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασίας, όπως αυτά ορίζονται στην περ. θ του άρ. 2 του ν. 4636/2019 κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση,

δ) σε αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4636/2019 και η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία Ασύλου.

 

3. Για τη χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου απαιτείται η υποβολή αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου.

4. Προκειμένου περί ανηλίκου και άγαμου τέκνου, καθώς και ενηλίκου τέκνου που πάσχει από πνευματική ή σωματική αναπηρία και δεν δύναται να υποβάλει αυτοτελώς αίτηση για χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων, για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών απαιτείται επιπλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία αυτού που ασκεί την επιμέλεια, την επιτροπεία ή τη δικαστική συμπαράσταση αντίστοιχα. Όταν η επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς αρκεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός γονέα και η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 υποβάλλονται από έναν εκ των δύο γονέων ή από εκείνον που ασκεί την επιμέλεια με αυτοπρόσωπη παρουσία του τέκνου. Όταν κανένας γονέας δεν μπορεί να παραστεί για λόγους ανωτέρας βίας και το τέκνο είναι άνω των δεκαπέντε(15) ετών, η ως άνω αίτηση και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και η αίτηση γίνεται δεκτή, εάν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, κατόπιν έγγραφης άδειας από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων ή, όπου δεν υπάρχει Εισαγγελέας Ανηλίκων, από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

5. Στις περιπτώσεις ανηλίκων τέκνων δικαιούχων καθεστώτος πρόσφυγα, που βρίσκονται στην Ελλάδα με τον ένα γονέα, ο συγγενικός δεσμός του οποίου με το ανήλικο τέκνο δεν αμφισβητείται και η γονική μέριμνα/επιμέλεια ασκείται μόνον από αυτόν, λόγω νομικών ή πραγματικών λόγων που αφορούν σε πραγματικά γεγονότα ή νομικές πράξεις που καταχωρίστηκαν από τις αρχές της χώρας καταγωγής και ο γονέας δεν έχει στην κατοχή του αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του αλλοδαπού δημοσίου εγγράφου ή δικαστικές αποφάσεις δυνάμει των οποίων αποδεικνύεται ότι ασκεί αποκλειστικά τη γονική μέριμνα/επιμέλεια, είναι δυνατή η χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων των ανηλίκων, υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης σχετικής ένορκης βεβαίωσης που έχει ληφθεί ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4335/2015. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης των προσφύγων, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 131/2006.

6. Στις περιπτώσεις ανηλίκων τέκνων δικαιούχων καθεστώτος πρόσφυγα, που βρίσκονται στην Ελλάδα με τον ένα γονέα, ο συγγενικός δεσμός του οποίου με το ανήλικο τέκνο δεν αμφισβητείται και η γονική μέριμνα/επιμέλεια ασκείται μόνον από αυτόν, λόγω νομικών ή πραγματικών λόγων που αφορούν σε πραγματικά γεγονότα ή νομικές πράξεις που συνέβησαν ή καταχωρίστηκαν από τις αρχές τρίτης χώρας, πλην της χώρας καταγωγής, στην οποία δύναται ο πρόσφυγας να απευθυνθεί, θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του αλλοδαπού δημοσίου εγγράφου, άλλως θα πρέπει να προσκομίζεται απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων με την οποία τους ανατίθεται η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους.

7. Στις περιπτώσεις ανηλίκων τέκνων δικαιούχων επικουρικής προστασίας που βρίσκονται στην Ελλάδα με τον ένα γονέα, ο συγγενικός δεσμός του οποίου με το ανήλικο τέκνο δεν αμφισβητείται, και η γονική μέριμνα/ επιμέλεια ασκείται μόνον από αυτόν λόγω νομικών ή πραγματικών λόγων που αφορούν σε πραγματικά γεγονότα ή νομικές πράξεις που συνέβησαν ή καταχωρίστηκαν στις αρχές της χώρας καταγωγής ή τρίτης χώρας, θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του αλλοδαπού δημοσίου εγγράφου, άλλως θα πρέπει να προσκομίζεται απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων με την οποία τους ανατίθεται η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους.

8. Στην περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων δικαιούχων διεθνούς προστασίας κάτω των δεκαπέντε(15) ετών, η αίτηση για τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων και τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 υποβάλλονται από τον εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. (ε) του ν. 4636/2019 με αυτοπρόσωπη παρουσία του ασυνόδευτου ανηλίκου.

9. Σε περίπτωση ατόμων που αδυνατούν αποδεδειγμένα να παρουσιαστούν για να υποβάλουν αίτηση για έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων λόγω αναπηρίας ή σοβαρής ασθενείας, η αίτηση κατατίθεται από αντιπρόσωπο μετά από ειδική, προς τούτο, εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και προσκόμιση σχετικών εγγράφων από δημόσιο νοσοκομείο που πιστοποιούν την ως άνω κατάσταση.

Χρονική ισχύς ταξιδιωτικών εγγράφων

1. Η διάρκεια ισχύος των ταξιδιωτικών εγγράφων που χορηγούνται σε δικαιούχους καθεστώτος πρόσφυγα ή μέλος της οικογένειάς τους καθορίζεται σε πέντε (5) έτη από την έκδοσή τους για τους ενήλικες καθώς και για τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει τα δεκατέσσερα (14) έτη της ηλικίας τους και τρία (3) έτη για τους λοιπούς ανήλικους.

2. Η διάρκεια ισχύος των ταξιδιωτικών εγγράφων που χορηγούνται σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας ή μέλος της οικογένειάς τους καθορίζεται σε τρία (3) έτη από την έκδοσή τους.

3. Η διάρκεια ισχύος των ταξιδιωτικών εγγράφων που χορηγούνται σε αιτούντες διεθνή προστασία καθορίζεται σε έξι (6) μήνες από την έκδοσή τους.

Ακύρωση, ανάκληση και αφαίρεση ταξιδιωτικού εγγράφου

1. Ταξιδιωτικό έγγραφο που εκδόθηκε με τη χρήση πλαστών, νοθευμένων, παραποιημένων άκυρων ή ψευδών δικαιολογητικών ή φέρει ενδείξεις νόθευσης αλλοίωσης ή παραποίησης των στοιχείων του, κατάσχεται από τις αρμόδιες αστυνομικές ή προξενικές αρχές που διαπιστώνουν το γεγονός. Το ταξιδιωτικό αυτό έγγραφο ακυρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης και χορήγησης σε περίπτωση έκδοσης σχετικής αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου.

2. Εφόσον κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες αστυνομικές ή προξενικές αρχές διαπιστωθεί ότι σε βάρος του κατόχου ταξιδιωτικού εγγράφου εκκρεμεί απόφαση απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα ή αδίκημα της περίπτωσης (α) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, ή εκκρεμεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ή διάταξη Δικαστή ή Εισαγγελέα ή εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης ή προσωρινής κράτησης το ταξιδιωτικό έγγραφο αφαιρείται και αποστέλλεται προς φύλαξη στην αρμόδια υπηρεσία έκδοσης και χορήγησης. Ο κάτοχος του ταξιδιωτικού εγγράφου που αφαιρέθηκε μπορεί να το παραλάβει αντιστοίχως μετά την άρση του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου ή μετά την οριστική παύση της ποινικής δίωξης ή την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος ή τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης. Σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, το ταξιδιωτικό έγγραφο δεν παραδίδεται πριν την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο στοιχείο (α) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

3. Εφόσον η υπηρεσία έκδοσης και χορήγησης ενημερωθεί από αρμόδιες αρχές ότι σε βάρος του κατόχου ταξιδιωτικού εγγράφου εκκρεμεί απόφαση απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα ή αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, ανακαλεί το ταξιδιωτικό έγγραφο και εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4. Πριν την ανάκληση ταξιδιωτικού εγγράφου οι κάτοχοι αυτών καλούνται με έγγραφο, που τους επιδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 και του άρθρου 20 του Συντάγματος.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send