logo-print

Υφ` όρον απόλυση κρατουμένου: Yπερηλικία - καλή διαγωγή - αρχή «in dubio pro mitiore»

ΣυμβΕφΛαμ 24/2024

10/06/2024

12/06/2024

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5

ΣυμβΕφΛαμ 24/2024:Υφ` όρον απόλυση κρατουμένου - υπερηλικία - καλή διαγωγή - αρχή «in dubio pro mitiore» - Εξαφανίζει το υπ` αριθμ. 121/2024 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υφ` όρον απόλυση κρατουμένου (άρθρ. 105, 106 ΠΚ). Εφαρμοστέες διατάξεις για πράξεις που τελέστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. ΠΚ (01-07-2019). Ευεργετικός υπολογισμός ποινής επί νοσηλείας, υπερηλικίας και αναπηρίας κρατουμένου.

Συνδρομή τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων για την υφ` όρον απόλυση. Ουσιαστικό κριτήριο αυτής, η καλή διαγωγή του καταδίκου.

Κριτήριο αξιολόγησης της διαγωγής αυτού, η εν γένει συμπεριφορά του, όπως αυτή εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της κράτησής του, συμπεριλαμβανομένης σε αυτή και της νοσηλείας του, ως κρατούμενου, σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Κριτήριο αξιολόγησης της επικινδυνότητάς του για την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων, ο χαρακτήρας του, όπως αυτός διαγιγνώσκεται με βάση την όλη διαγωγή του, κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής του.

Η κατά τη διάρκεια της κράτησής του τέλεση, ή μη τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και η πειθήνια προσαρμογή του στο πρόγραμμα της φυλακής, δεν αρκούν, από μόνες τους, για να επιβάλλουν, αντίστοιχα, τη συνέχιση της κράτησης, ή την υφ` όρον απόλυση του κρατουμένου, απαιτουμένης της συναξιολόγησής τους με άλλα στοιχεία της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα του, όπως αυτά  εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Ισχύς πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης επί εφέσεως υπό του καταδικασθέντος. Τεκμήριο αθωότητας (άρθρ. 6 ΕΣΔΑ, 71 ΚΠολΔ).

Η ελευθερία της έκφρασης ως προστατευόμενο δικαίωμα (άρθρ. 10 παρ. 1 ΕΣΔΑ, 14 Σ) και οι, κατά πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΑΠ, επιτρεπτοί περιορισμοί αυτής, όταν ερείδεται επί ρητορικής μίσους, ξενοφοβικού λόγου και προτροπών περί κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος της Χώρας.

Η αρχή της αναλογικότητας στην υφ` όρον απόλυση καταδίκου και η υποχρέωση του Δικαστή να μην υπερβεί αυτή κατά το σχηματισμό της κρίσης του.

Η αρχή «in dubio pro mitiore», επί αμφιβολίας ως προς τη συνδρομή ή μη, στο πρόσωπο του κρατουμένου, των υπό του νόμου τασσόμενων ουσιαστικών προϋποθέσεων, για την υφ` όρον απόλυσή του.

Άσκηση έφεσης από Εισαγγελέα, κατά βουλεύματος που χορήγησε την υπό όρους απόλυση πρωτοδίκως καταδικασθέντος για συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία λειτουργούσε υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος.

Συστηματική αρθρογραφία κρατουμένου, κατά τη διάρκεια της κράτησής του, με κείμενα που δεν απηχούν απλώς τις πολιτικές και φρονηματικές του πεποιθήσεις, αλλά εμπεριέχουν ρητορική μίσους, ξενοφοβικό λόγο  και λεκτική βία επί αβάσιμων προκαταλήψεων, τα οποία αφενός συνιστούν απόλυτη περιφρόνηση και απόρριψη του δημοκρατικού πολιτεύματος της Χώρας και αποστροφή προς τις γενικές αρχές του Συντάγματος,  αφετέρου στοχοποιούν πληθυσμιακές ομάδες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αναγόμενα στη φυλή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τις σεξουαλικές προτιμήσεις και που, δεν τυγχάνουν προστασίας με βάση την αρχής περί της ελευθερίας της έκφρασης.

Κρίση του Συμβουλίου ότι η διαγωγή του καταδίκου, όπως αυτή εκδηλώθηκε δια της συγκεκριμένης  αρθρογραφίας του, κατά τη διάρκεια της κράτησής του, είναι κατ` επίφαση καλή και ότι αυτός, εκφραζόμενος εξωτερικά, θετικά, για όσα πρωτοδίκως κρίθηκε ότι διέπραξε ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης φέρουσας το μανδύα πολιτικού κόμματος, εμφανίζεται επικίνδυνος για την τέλεση νέων αδικημάτων, τουλάχιστον παρόμοιων με εκείνα για τα οποία καταδικάστηκε πρωτοδίκως.

Δέχεται έφεση. Εξαφανίζει το υπ` αριθμ. 121/2024 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, βάσει του οποίου απολύθηκε ο πρωτοδίκως καταδικασθείς, απορριπτομένης δε της σχετικής αιτήσεώς του, διατάσσει τη σύλληψη αυτού προς έκτιση του υπολοίπου της ποινής του.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dikastis.blogspot.com

Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ

Πολιτειολογία
send