logo-print

Υποχρεωτικός διορισμός συνηγόρου στα πλημμελήματα αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου – Τροπολογία στο σχέδιο νόμου με τις αλλαγές σε ΠΚ και ΚΠΔ

Σκοπός η διασφάλιση πως για πλημμελήματα σοβαρής απαξίας οι κατηγορούμενοι θα διαθέτουν ή θα διορίζεται για αυτούς δικηγόρος από το δικαστήριο

21/02/2024

11/03/2024

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ

Με τροπολογία επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας», προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 340 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ώστε ο υποχρεωτικός διορισμός συνηγόρου να αφορά πλέον και τα πλημμελήματα που ανήκουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς πλημμελειοδικείου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την τροποποίηση αυτή αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διασφάλισης του υπερασπιστικού δικαιώματος των κατηγορούμενων για εγκλήματα που κατά αυξημένη πιθανολόγηση περιέχουν δυσχερή αποδεικτικά ζητήματα και δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλης διάρκειας στερητική της ελευθερίας ποινή.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς με την ισχύουσα ρύθμιση καταλείπονται εκτός του ρυθμιστικού της πεδίου σημαντικής απαξίας αδικήματα, όπως η υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, η πλαστογραφία με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία και η εκβίαση, προκειμένου να εξασφαλισθεί πως ο κατηγορούμενος θα δικάζεται με τη συνδρομή συνηγόρου που θα προασπίζει αποτελεσματικά τα δικαιώματά του.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση, η παρ. Ι του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας διαμορφώνεται ως εξής:

«1.Ο κατηγορούμενος οφείλει να εμφανίζεται αυτοπροσώπως στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση, μπορεί επίσης να διορίζει δικηγόρο ως συνήγορο για την υπεράσπισή του. Στα κακουργήματα και στα πλημμελήματα  για τα οποία ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών ή τα οποία ανήκουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς πλημμελειοδικείου, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο σε όσους κατηγορούμενους δεν έχουν από πίνακα που καταρτίζει τον Ιανουάριο κάθε έτους το διοικητικό συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο δικαστής ανηλίκων, όταν ο ανήλικος κατηγορείται για πράξη που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα. Για τον σκοπό αυτόν κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος του δικαστηρίου διακριβώνει για το σύνολο των υποθέσεων, αν οι κατηγορούμενοι στερούνται συνηγόρου υπεράσπισης. Οι υποθέσεις στις οποίες διορίζεται συνήγορος κατά τα παραπάνω, εκδικάζονται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση μετά από διακοπή, προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα ο διορισθείς συνήγορος. Η δικάσιμος μετά από τη διακοπή αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες. Ο συνήγορος μπορεί να διορίζεται και πριν από τη συνεδρίαση, αν το ζητήσει ο κατηγορούμενος, ακόμα και με απλή επιστολή προς τον εισαγγελέα. Αν κρατείται στις φυλακές, το αίτημά του διαβιβάζεται από τον διευθυντή του καταστήματος κράτησης. Ο εισαγγελέας διορίζει συνήγορο από τον πίνακα και θέτει στη διάθεσή του τη δικογραφία. Αν ο κατηγορούμενος αρνηθεί την υπεράσπισή του από το διορισμένο συνήγορο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει σε αυτόν άλλο συνήγορο από τον ίδιο πίνακα. Σε περίπτωση νέας άρνησης του κατηγορουμένου, το δικαστήριο προβαίνει στην εκδίκαση της υπόθεσης χωρίς διορισμό συνηγόρου.».

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία στο hellenicparliament.gr

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ