logo-print

Άρθρο 16 - Εγκύκλιος 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 - Επί του άρθρου 22 Καθορισμός αποδοχών ειδικών κατηγοριών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

05/01/2016

Κωδικοποιημένο
Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων προκειμένου να καθορισθούν οι αποδοχές προσωπικού ειδικών κατηγοριών, το οποίο δεν υπάγεται ευθέως στις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου. Ειδικότερα:

Με την παρ. 1 ορίζεται ότι οι κάθε είδους αποδοχές των μουσικών των ορχηστρικών συνόλων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού (Δήμων) καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι οι κάθε είδους αποδοχές των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι η αντιμισθία των Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, καθώς και των Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς και των Γενικών Γραμματέων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Με την παρ. 4 οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), των Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, και Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, που υπάγονται στις διατάξεις του νέου νόμου καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Με όμοια απόφαση καθορίζονται και οι αποδοχές του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των εν γένει Γενικών Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωμάτων ή Σωμάτων Επιθεώρησης, του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), καθώς και του Προέδρου, των μελών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε).

Με την παρ. 5 ορίζεται ότι οι κάθε είδους αποδοχές των ιπτάμενων χειριστών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

Τέλος, με την παρ. 6 προβλέπεται ότι μέχρι την έκδοση των αποφάσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αποδοχές όλων των ανωτέρω εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 (τήρηση του ανώτατου ορίου αποδοχών).

Κατόπιν αυτών, παρατίθεται πίνακας με τις αποδοχές των αιρετών των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ μέχρι τον καθορισμό με νέα κ.υ.α.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 4.275,00
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 3.206,25
ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΩΝ 4.275,00
ΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 - 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 3.420,00
ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 2.565,00
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΩΝ 2.137,50
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 - 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1.710,00
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1.282,50

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ μέχρι τον καθορισμό με νέα κ.υ.α.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.125,00
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 900,00
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 20.000 - 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 720,00
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 540,00
Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024
send