logo-print

Άρθρο 3 - Απόφαση 205/2013 Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - Γενικοί Όροι και Υποχρεώσεις Παρόχων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

16/01/2014

Κωδικοποιημένο
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

1. Ο πάροχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ικανοποίηση του σκοπού του Άρθρου 1 του παρόντος Κανονισμού.

2. Σε περίπτωση που αποφασιστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) η υποβολή κατ’ άρθρο 37 παρ.7 του ν.4070/2012 τεκμηριωμένης πολιτικής ασφάλειας, ο πάροχος οφείλει να τηρεί αρχείο με αναλυτική αντιστοίχιση της πολιτικής ασφάλειας με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού.

3. Κάθε αδυναμία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, η οποία, ενδεικτικά μπορεί να οφείλεται σε μη εφαρμοσιμότητα ή σε τεχνική αδυναμία κάλυψης συγκεκριμένων απαιτήσεων, καταγράφεται και τεκμηριώνεται επαρκώς.

4. Για την υλοποίηση των μέτρων και των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού, ορίζονται, τεκμηριώνονται, εφαρμόζονται και αναθεωρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και οργανωτικές δομές. Επίσης, ορίζονται συγκεκριμένες διοικητικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα και επιφορτίζονται με συγκεκριμένες αρμοδιότητες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων.

5. Ο πάροχος οφείλει να ορίσει συγκεκριμένο εργαζόμενό του ως Υπεύθυνο για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα των Δικτύων και Υπηρεσιών του, επιφορτισμένο με την ευθύνη ελέγχου της υλοποίησης των μέτρων και των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού. Ο πάροχος οφείλει να κοινοποιεί στην Α.Δ.Α.Ε. τα στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε Υπευθύνου που έχει οριστεί.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ν.3471/2006 (ΦΕΚ Α’133), ν.3783/2009 (ΦΕΚ Α’136) και ν.3917/2011 (ΦΕΚ Α’22), όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 5 παρ.9 εδ.β’ της υπ’αριθμ.675/7 Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. «Υποβολή Αναφορών Παρόχων σχετικά με την Αδιάλειπτη Λειτουργία Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 107/2013), ο πάροχος υποχρεούται να διατηρεί τα στοιχεία για τα οποία προβλέπεται η υποχρέωση τήρησης στα άρθρα 4 έως 19 του παρόντος Κανονισμού, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την καταγραφή ή τη δημιουργία του αντίστοιχου τηρούμενου στοιχείου.

7. Ο πάροχος ευθύνεται για το σύνολο των πράξεων οποιουδήποτε συνεργάτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, χρησιμοποιεί για την κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση ή λειτουργία του δικτύου του και για την παροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει προσηκόντως τους συνεργάτες του σχετικά με τα τηρούμενα μέτρα για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα των Δικτύων και Υπηρεσιών του, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της παρεχόμενης εργασίας, και να απαιτεί την αποδοχή, εκ μέρους τους, της υποχρέωσης τήρησης εκείνων των μέτρων ασφάλειας που έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την εργασία που προσφέρει ο καθένας από αυτούς.

8. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ο πάροχος οφείλει να συνεργάζεται κατά τις κείμενες διατάξεις με τις Αρμόδιες Αρχές, και να εφαρμόζει όποτε αυτό είναι αναγκαίο σχέδιο εκτάκτων αναγκών, με το οποίο θα προσδιορίζεται η διαδικασία με την οποία θα παρέχει υπηρεσίες σε περιοχές που έχουν κηρυχτεί σε έκτακτη ανάγκη και για όσο διάστημα αυτή υφίσταται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

9. Ο πάροχος πρέπει να συμμορφώνεται με πρότυπα ή προδιαγραφές που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο, χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικές και έχουν δημοσιευθεί σε κατάλογο προτύπων ή και προδιαγραφών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή και λειτουργιών δικτύων. Σε περίπτωση που δεν έχουν δημοσιευθεί τέτοια πρότυπα και προδιαγραφές, εφαρμόζονται πρότυπα ή και προδιαγραφές που θεσπίζονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης και έχουν υιοθετηθεί με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ελλείψει τέτοιων προτύπων ή και προδιαγραφών, εφαρμόζονται διεθνή πρότυπα ή συστάσεις που εγκρίνονται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ή τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC). Ο πάροχος εφαρμόζει την τελευταία έκδοση των προτύπων αυτών.

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Διαμεσολάβηση