Άρθρο 7 - Απόφαση Επιτροπής Τραπεζικών Συναλλαγών 32/2.10.2018 - Διάρκεια ισχύος έγκρισης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/10/2018

Κωδικοποιημένο

Η εκταμίευση εγκεκριμένης συναλλαγής από την Ε.Ε.Τ.Σ. και τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Π.Ι. ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της κοινοποίησης της έγκρισης στο Π.Ι. για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου πελάτη της.

send