Άρθρο 1825 - Αστικός Κώδικας - Ποσοστό

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/02/1946

Υπό κωδικοποίηση

Οι κατιόντες και οι γονείς του κληρονομουμένου, καθώς και ο σύζυγος που επιζεί, οι οποίοι θα είχαν κληθεί ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, έχουν δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία. Η νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας.

Ο μεριδούχος κατά το ποσοστό αυτό μετέχει ως κληρονόμος.