Άρθρο 3 - Αστικός Κώδικας - Κανόνες δημόσιας τάξης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/02/1946

Υπό κωδικοποίηση

Η ιδιωτική βούληση δεν μπορεί να αποκλείσει την εφαρμογή κανόνων δημόσιας τάξης.