Κανονιστική πράξη 121/2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ορισμός των παραβόλων για τις χορηγούμενες από την Αρχή άδειες συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων και διασύνδεσης αρχείων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

17/10/2001

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

17/10/2001

Κωδικοποιημένο

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγρ. 1 εδ. δ και 8 του άρθρου 19 και 3 του άρθρου 7 του Ν. 2472/97

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 2943/2001 (ΦΕΚ Α’ 203) και

3. Την με αριθμό 437/1998 απόφαση της Αρχής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1253/14-12-1998 (τεύχος Β’) και

4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2001

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send