logo-print

Κανονιστική πράξη 122/2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ορισμός του ύψους του χρηματικού ποσού για την άσκηση από το υποκείμενο των δεδομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

17/10/2001

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

17/10/2001

Κωδικοποιημένο
Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Νόμου 2472/1997

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 2943/2001 (ΦΕΚ Α’ 203)

3. Την με αριθμό 436/1998 απόφαση της Αρχής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1253/14-12-1998 (τεύχος Β’) και

4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2001

H διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διάφορων εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012 - ΠΠΠ Νο 7 -
Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

send