logo-print

Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος

Απόφαση Επιτροπής Πιστωτικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) 195/1/29.07.2016 για την Αναθεώρηση θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

02/08/2016

Κωδικοποιημένο
Αστική Ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΠΡΙΑΝΟΣ

Κύρια Ανάκριση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) την πράξη εκτελεστικής επιτροπής 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την πράξη εκτελεστικής επιτροπής 40/30.5.2014 «Τροποποίηση των πράξεων εκτελεστικής επιτροπής 1/20.12.2012, 4/8.1.2013 και 6/8.1.2013» (ΦΕΚ Β΄ 1567),

γ) την υπ' αριθμ. 116/1/25.8.2014 απόφαση της επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων «Θέσπιση του κώδικα Δεοντολογίας του Ν.  4224/2013» (ΦΕΚ Β΄ 2289), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 129/2/16.2.2015 και 148/10/5.10.2015 αποφάσεις της επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΦΕΚ Β΄ 486 και Β΄ 2219),

δ) το Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288) και ιδίως το άρθρο 1, παρ. 2 και 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) και το άρθρο 98 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94),

ε) το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 και το άρθρο 73 του Ν. 4389/2016,

στ) τον ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη», όπως ορίζεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4389/2016,

ζ) τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», όπως εκτιμώνται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4389/2016,

η) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει τα εξής:

Να θεσπίσει τον ακόλουθο κώδικα Δεοντολογίας (στο εξής κώδικας), κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4224/2013, ο οποίος διαρθρώνεται σε κεφάλαια ως εξής:

Κεφάλαιο Πρώτο - Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος - Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, πολιτικές και διαδικασίες

Κεφάλαιο Δεύτερο - Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος - Διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) απαιτήσεων έναντι φυσικών προσώπων και επαγγελματιών

Κεφάλαιο Τρίτο - Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος - Διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) απαιτήσεων έναντι πολύ μικρών επιχειρήσεων

Κεφάλαιο Τέταρτο - Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος - Αρχές και διαδικασίες που εφαρμόζονται επί δανειολήπτων - νομικών προσώπων που δεν εμπίπτουν στο Τρίτο Κεφάλαιο

Κεφάλαιο Πέμπτο - Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος - Εγγυητής

Κεφάλαιο Έκτο - Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος - Πολλαπλοί πιστωτές

Κεφάλαιο Έβδομο - Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος - Επίδειξη συμμόρφωσης, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος ΙΩAΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝAΡΑΣ

Σημειώσεις επί του νόμου

Βλέπε και την Απόφαση 221/2/17.3.2017 της Τράπεζας της Ελλάδος για την Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

send