logo-print

Κοινή Υπουργική Απόφαση 29809/2.7.2015

Καθορισμός των προϋποθέσεων, του τρόπου και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων, καθώς και τη συμμετοχή στις εξετάσεις από κρατούμενους φοιτητές ή σπουδαστές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

03/07/2015

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 58 του Ν. 2776/1999 (Α΄ 291/1999) «Σωφρονιστικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 Ν.4312/2014 (Α΄ 260/2014) «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις».

2. Του Ν. 4205/2013 (Α΄ 242/2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 6 του Ν. 3879/2010 (Α΄ 163) « Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Του Π.δ. 62/2014 (Α΄ 105/2014) «Για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του».

5. Του Π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

6. Του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178/2014) Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει.

7. Της υπ’ αριθ. Υ59/16−2−2015 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β΄ 256 /20−2−2015).

8. Την υπ’ αριθ. 1/2004 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

9. Την αριθ. 30175/13−5−2015 (ΦΕΚ/Β΄/1013/2−6−2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη της προβλεπόμενης στο άρ.11 του Ν.4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις» κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των προϋποθέσεων, του τρόπου και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων, καθώς και τη συμμετοχή στις εξετάσεις των καταδίκων και υποδίκων φοιτητών και σπουδαστών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ
send