logo-print

Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017

Πλαίσιο εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων και πίνακας φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του μέτρου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

16/10/2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

18/10/2017

Κωδικοποιημένο
ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 122 παρ. 1 περ. ζ και 130 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 124 παρ. 1 και 4 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 45Α παρ. 1 και 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει,

δ) των άρθρων 282 και 296 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύουν,

ε) του άρθρου 12 του ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες» (ΦΕΚ Α΄ 111), όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 33 παρ. 2 εδάφιο νii του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 21),

ζ) του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4411/2016 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 142),

η) του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιο-νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύει,

θ) του ν. 1837/1989 «Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 85),

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), όπως ισχύει,

ια) του ν.δ. 57/1973 «Μέτρα κοινωνικής προστασίας οικονομικώς αδυνάτων - Περί απορίας» (ΦΕΚ Α΄ 149), όπως ισχύει,

ιβ) του π.δ. 62/1998 «Μέτρα για τη προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄ 67), όπως ισχύει.

ιγ) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 136),

ιδ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Α΄ 208),

ιε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210),

ιστ) της με αριθμό Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168),

ιζ) της με αριθμό 25132/4-4-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υγείας - Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ Β΄ 908),

ιη) της με αριθμό 130621/24-6-2003 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται οι ανήλικοι» (ΦΕΚ Β΄ 875).

2) Τα σχετικά έγγραφα των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής της Χώρας και τα αιτήματα των φορέων.

3) Την ανάγκη καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανήλικους και νέους.

4) Την από το Δεκέμβριο του 2012 εισήγηση του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) που περιλαμβάνεται στην «Έκθεση Πεπραγμένων Σεπτεμβρίου 2010 - Σεπτεμβρίου 2012».

5) Την ανάγκη επικαιροποίησης του πίνακα των φορέων, που έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν ανήλικους και νέους στους οποίους έχει επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της παροχής κοινωφελούς εργασίας.

6) Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 8.000 ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

7) Τη με αριθμό 69029/5-10-2016 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης δαπάνης στον ΚΑΕ 0359 του Ειδικού Φορέα 17-310 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα οικονομικά έτη 2017και 2018, ύψους 8.000 ευρώ κατ’ έτος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 - Στόχος της κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 2 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 - Θεμελιώδεις αρχές

Άρθρο 3 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 - Αρχή επικουρικότητας

Άρθρο 4 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 - Αρχή αναλογικότητας

Άρθρο 5 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 - Κριτήρια επιλογής φορέα για την παροχή κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 6 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 - Διάρκεια της παροχής κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 7 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 - Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παροχή κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 8 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 - Επίβλεψη της παροχής κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 9 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 - Διευκολύνσεις για την παροχή της κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 10 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 - Συνέπειες μη τήρησης των υποχρεώσεων του ανηλίκου

Άρθρο 11 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 - Μητρώο κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 12 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 - Ασφαλιστική κάλυψη κατά του κινδύνου ατυχήματος

Άρθρο 13 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 - Αποστολή στοιχείων - Αξιολόγηση φορέων

Άρθρο 14 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 - Πίνακας φορέων υποδοχής ανηλίκων για παροχή κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 15 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 - Τελικές Διατάξεις

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

send