logo-print

Κοινή Υπουργική Απόφαση Α−59909/4404

Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθώς επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

28/01/2016

Κωδικοποιημένο
Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1α του Ν. 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» (Α΄ 80),

β) του άρθρου 7 και των παρ. 3α και 3β του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου έκτου παρ.2 (α), (β), (γ) και (δ) του Ν. 4079/2012 (Α΄ 180),

δ) του Ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (A΄ 33), όπως ισχύει,

ε) του Ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών − Πειραιώς και Περιχώρων» (Α΄ 283), όπως ισχύει,

στ) των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 1214/1981 (Α΄ 286) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 25 του ΚΕΦ. Γ΄ του Ν. 4313/2014 (Α΄ 261).

ζ) της υπ’ αριθμ. 28738/2638/10−06−2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών ΕΘΕΛ Α.Ε. και ΗΛΠΑΠ Α.Ε. − Μετονομασία νέας Ανώνυμης Εταιρείας σε ΟΣΥ Α.Ε.» (Β΄ 1454),

η) της υπ’ αριθμ. 28737/2637/10−06−2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών ΑΜΕΛ Α.Ε., ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. − Μετονομασία νέας Ανώνυμης Εταιρείας σε ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.» (Β΄ 1454),

θ) των παρ. 3α και 3β της Υποπαραγράφου Γ2 του Άρθρου Πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α΄ 85),

ι) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

ια) του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 του Π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων,

ιβ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

ιγ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),

ιδ) του Π.δ. 75/2015 (Α΄ 117) «Διορισμός Υφυπουργών»

ιε) της υπ’ αριθ. οικ. 68225/1135/9−11−2015 (Β΄ 2405) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη»

ιστ) της υπ’ αριθ. 26398/28−4−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων, 315)

ιζ) της υπ’ αριθ. 99/1990 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (A΄ 109).

2. Την υπ’ αριθ. 5005/ΔΕΚΟ2348/21−11−2012 απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με θέμα: «Αναπροσαρμογή του τιμολογίου κομίστρων για τους συγκοινωνιακούς φορείς της περιοχής ευθύνης του ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)» (Β΄ 3203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13032/ΔΕΚΟ598/2013 (Β’ 689) όμοια.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21580/ΕΓΔΕΚΟ 2784/29.4.2009 απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με θέμα: «Καθορισμός μειωμένου κομίστρου σε ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)» (Β΄ 799).

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17582/ΕΓΔΕΚΟ 803/16.4.2008 απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με θέμα: «Καθορισμός κομίστρων ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 695).

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α−37017/2980/2007 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Επανακαθορισμός της τιμολογιακής πολιτικής για τους σταθμούς της ΑΜΕΛ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ, σε Παλλήνη, Κάντζα, Κορωπί και Αεροδρόμιο» (Β΄ 1147).

6. Την υπ’ αριθμ. Α−41744/3610/24.7.2006 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κομίστρων της ΑΜΕΛ για τους σταθμούς Παλλήνη, Κάντζα, Κορωπίου» (Β΄ 1351), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Π29/Φ.11/Γ.Π. οικ.28149/1116/ 28.08.2013 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2013» (Β’ 2182).

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035/ 02.04.2012 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» (Β΄ 1122).

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/114196/Β3/ 04.10.2011 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2234), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.593259/ Β3/13.08.2012 (Β΄ 2377).

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ.Α−47061/3652/27−08−2014 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθώς επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής» (Β΄ 2324).

11. Το άρθρο 77 του Ν. 4331/2015 (Α΄ 69) με το οποίο κυρώθηκε η υπ’αριθμ. Οικ.Α−40580/3128/29−06−2015 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Δωρεάν μετακίνηση και διαγραφή διοικητικών προστίμων ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς» (Β΄ 1293).

12. Tην υπ’ αριθμ. 3303/2015 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΣΑ.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής και των τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. ΑΕ και ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ), ως εξής:

Άρθρο 1 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Α−59909/4404 - Τιμές εισιτηρίων

Άρθρο 2 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Α−59909/4404 - Τιμές μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών

Άρθρο 3 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Α−59909/4404 - Τιμές ετησίων καρτών απεριορίστων διαδρομών

Άρθρο 4 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Α−59909/4404 - Τιμές τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων καρτών

Άρθρο 5 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Α−59909/4404 - Δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)

Άρθρο 6 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Α−59909/4404 - Δικαιούχοι μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)

Άρθρο 7 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Α−59909/4404 - Μαζική πώληση προϊόντων κομίστρου με μειωμένη ή άλλη ειδική τιμή

Άρθρο 8 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Α−59909/4404 - Διακίνηση και διάθεση μηνιαίων και ετησίων καρτών απεριορίστων διαδρομών

Άρθρο 9 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Α−59909/4404 - Έγκυροι τίτλοι μεταφοράς - Πρόστιμα

Άρθρο 10 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Α−59909/4404

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016

Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)
send