Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/ 256204/7869/3303

Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

16/10/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

16/10/2018

Κωδικοποιημένο

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α΄/22-04-2005).

2) Την ΥΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28-11-1990 (ΦΕΚ 743/Β΄/ 29-11-1990) κοινή υπουργική απόφαση «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».

3) Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών... Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015).

4) Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5) Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡ.ΥΠ./130027/2973/ 26-3-2018 (ΦΕΚ 1121/Β΄/27-3-2018) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Στρατή».

6) Το π.δ. 22/ 2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/ 28-2-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

7) Το ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ 153/Α/28.6.2002) «Περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

8) Το άρθρο 27 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α΄/ 23-12-2016) «Χωρικός Σχεδιασμός, βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

9) Το π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

10) Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/25/4746/ 23-1-2004 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 88/Β΄/23-1-2004) «Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων».

11) Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/ 28-12-2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3046/Β/ 30-12-2011) «Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/7-02-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 648/Β΄/7-03-2012).

12) Τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκαν στις υπ’ αρ. 22/12-6-2018 (θέμα 24ο) και 27/17-7-2018 (θέμα 13ο) Συνεδρίες του.

13) Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ 20/ 28-6-2018 (θέμα 4ο) Συνεδρία του, αποφασίζουμε:

Εγκρίνονται οι όροι, οι διαδικασίες και καθορίζονται τα όργανα χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων συμβατών με το χαρακτήρα τους ως μνημείων όπως ενδεικτικά συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού, καλλιτεχνικά δρώμενα, εκθέσεις, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, τιμητικές ή επετειακές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να διακρίνονται για την ποιότητα, την αισθητική και καλλιτεχνική τους αξία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.