logo-print

Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

23/06/2010

Κωδικοποιημένο
Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) καθώς και του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση (η) του ν. 1338/83 (Α΄ 34).

β) του άρθρου 3 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

γ) του δεύτερου άρθρου του Ν.2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α΄136).

δ) του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών» (Α΄ 191) και ειδικότερα του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε το πρώτο άρθρο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», β) του π.δ/τος 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213), γ) του π.δ./τος 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 214), δ) του π.δ./τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), ε) του π.δ/τος 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (Α΄ 185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στ) του π.δ/τος 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας − Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α΄ 19) και ζ) του π.δ/τος 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α΄156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ης Μάιου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. Ε 133 της 22.5.2008, προς εναρμόνιση με την οποία εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Σκοπός

Άρθρο 2 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 3 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Άρθρο 4 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Τυποποιημένες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη διαφήμιση

Άρθρο 5 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Υποχρέωση παροχής πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης

Άρθρο 6 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Υποχρέωση παροχής πληροφοριών πριν από τη σύναψη ορισμένων συμβάσεων πίστωσης με τη μορφή δυνατότητας υπερανάληψης και ορισμένων ειδικών τύπων συμβάσεων πίστωσης

Άρθρο 7 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις παροχής προσυμβατικών πληροφοριών

Άρθρο 8 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Υποχρέωση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή

Άρθρο 9 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Άρθρο 10 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών στις συμβάσεις πίστωσης

Άρθρο 11 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Πληροφορίες για το επιτόκιο χορηγήσεων

Άρθρο 12 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Υποχρεώσεις σε περίπτωση συμβάσεων πίστωσης με τη μορφή δυνατότητας υπερανάληψης

Άρθρο 13 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Συμβάσεις πίστωσης αόριστης διάρκειας

Άρθρο 14 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Άρθρο 15 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Συνδεδεμένες συμβάσεις πίστωσης

Άρθρο 16 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Πρόωρη εξόφληση

Άρθρο 17 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Εκχώρηση δικαιωμάτων

Άρθρο 18 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Υπέρβαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Άρθρο 19 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Υπολογισμός του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Άρθρο 20 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Ορισμένες υποχρεώσεις των μεσιτών πιστώσεων έναντι των καταναλωτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Αναγκαστικός χαρακτήρας - Έννομες Συνέπειες Ιδιωτικού Δικαίου

Άρθρο 22 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Διοικητικές Κυρώσεις - Μέτρα Εφαρμογής

Άρθρο 23 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 24 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Κατάργηση

Άρθρο 25 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010 - Μεταβατικά μέτρα

Άρθρο 26 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−699/2010

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2010

Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)

Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)

Συμβολαιογραφία και Ακίνητη Περιουσία ΕπΑΚ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συμβολαιογραφία και Ακίνητη Περιουσία ΕπΑΚ