logo-print

Άρθρο 42 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 127200/ΔΤΒΝ2234/Τμ.Δ/Φ.14.3 - Διοικητικές Κυρώσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/12/2015

Κωδικοποιημένο
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Επιβολή χρηματικών προστίμων και κατηγοριοποίηση των παραβάσεων.

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, ο οποίος με την ιδιότητα του κατασκευαστή, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, του εισαγωγέα ή του διανομέα καθιστά διαθέσιμα στην ελληνική αγορά είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας κατά παράβαση των διατάξεων της ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, τιμωρείται από την αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς με πρόστιμο από 2.000 μέχρι και 50.000 ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης και της μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις κατηγορίες του Πίνακα που ακολουθεί.

Για το ύψος του χρηματικού προστίμου λαμβάνεται υπόψη η έκταση της μη συμμόρφωσης, η επικινδυνότητα και η κατηγορία των ειδών πυροτεχνίας, η ιδιότητα του οικονομικού φορέα (κατασκευαστής, εισαγωγέας, διανομέας) και το μέγεθος της επιχείρησης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέσθηκε ή εξακολουθεί να τελείται η παράβαση, ο όγκος των διατιθεμένων στην αγορά ειδών πυροτεχνίας, οι ιδιαιτερότητες των ευρημάτων και οι επιπτώσεις αυτών στη δημόσια ασφάλεια και υγεία, οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες και η εκ των υστέρων συμμόρφωση του οικονομικού φορέα καθώς και η παρεμπόδιση του ελέγχου από την πλευρά της επιχείρησης και ο βαθμός της συνεργασίας του ελεγχόμενου με τα κλιμάκια ελέγχου και την αρμόδια υπηρεσία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ (ευρώ)
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις τυπικής μη συμμόρφωσης, κλπ)
Α α Δεν έχει τοποθετηθεί σήμανση CE ή το προϊόν δεν φέρει σήμανση CE κατά τον επιτόπιο έλεγχο ή η σήμανση έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του άρθρου 20 της παρούσας απόφασης 2.000 έως 5.000
Α β Το προϊόν δεν συνοδεύεται από οδηγές και άλλες πληροφορίες ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα 2.000 έως 5.000
Α γ Απουσία της προβλεπόμενης από τα άρθρα 11 και 12 της παρούσας επισήμανση 2.000 έως 5.000
Α δ Δεν έχει καταρτιστεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ή δεν έχει καταρτιστεί σωστα 2.000 έως 5.000
Α ε Απουσία στοιχείων ταυτότητας κατασκευαστή ή/και εισαγωγέα επί του είδους πυροτεχνίας, όπως προβλέπεται από τις παραγράφους 6 και 3 των άρθρων 9 και 13 αντίστοιχα 2.000 έως 5.000
Α στ Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 ή στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 της παρούσας είναι λανθασμένες ή είναι ελλιπείς 2.000 έως 3.000
Α η Δεν ικανοποιείται κάποια άλλη από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 ή στο άρθρο 13 2.000 έως 4.000
Α θ Μη παράδοση στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ή μη προσκόμιση στην αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς των παραστατικών αγοράς και διακίνησης (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ.) των ελεγχόμενων ειδών πυροτεχνίας 2.000 έως 3.000
Α ι Μη ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 16 της παρούσας 2.000 έως 5.000
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β (ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι παραβάσεις μη συμμόρφωσης ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία τεμηρίωσης συμμόρφωσης, κλπ)
Β α Έλλειψη ή μη προσκόμιση τεχνικού φακέλου και απουσία σήμανσης CE ή δήλωσης συμμόρφωσης 5.000 έως 20.000
Β β Έλλειψη ή μη προσκόμιση τεχνικού φακέλου και τοποθέτηση της σήμανσης CE ή κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης από τον οικονομικό φορέα 5.000 έως 30.000
Β γ Ελλείψεις στα στοιχεία του φακέλου τεχνικής τεκμηρίωσης του προϊόντος (σχέδια, εκθέσεις δοκιμών, πιστοποιητικό εξέτασης τύπου, πιστοποιητικό συμμόρφωσης από κοινοποιημένο οργανισμό, έγκριση συστήματος ποιότητας, κλπ.) 5.000 έως 20.000
Β δ Μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες από το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης 5.000 έως 20.000
Β ε Επίθεση σήμανσης CE ή κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης χωρίς να έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας 5.000 έως 30.000
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ (ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι παραβάσεις που διαπιστώνονται από τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων κατά την διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης του ελεγχόμενου είδους πυροτεχνείας από την αρμόδια αρχή, κλπ)
Γ α Μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων του άρθρου 17 ή μη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του παραρτήματος Ι ή γενικά προς τις απαιτήσεις των διατάξεων της παρούσας βάσει των αποτελεσμάτων των εκθέσεων εργαστηριακών δοκιμών που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης 10.000 έως 50.000
Γ β Αθέμιτη χρήση της σήμανσης CE, παραπλανητική σήμανση CE ή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, ανακριβή στοιχεία τεχνικού φακέλου ή ανακριβή ή αναληθή ή παραποιημένα πιστοποιητικά, σε σχέση με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών 10.000 έως 50.000
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ (ενδεικτικά περιλαμβάνεται η μη υλοποίηση των επιβαλλόμενων διοικητικών μέτρων, κλπ)
Δ α Μη εφαρμογή των μέτρων άρσης της συμμόρφωσης, όπου είναι εφικτό ή μη λήψη των απαιτούμενων για την συμμόρφωση του προϊόντος διορθωτικών μέτρων εντός της ταχθείσας προθεσμίας που ορίζει εγγράφως η αρμόδια αρχή σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 10.000 έως 50.000
Δ β Μη εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας των μη συμμορφούμενων προϊόντων, σε εφαρμογή της παρούσας 10.000 έως 50.000
Δ γ Παρεμπόδιση ή άρνηση ελέγχου ή άρνηση χορήγησης δείγματος 10.000 έως 50.000
Δ ε Κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων της παρούσας που δεν αναφέρεται στις ανωτέρω κατηγορίες παραβάσεων 10.000 έως 50.000

Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα ισχύουν ανά μη συμμορφούμενο προϊόν.

Σε περίπτωση που διαπράττονται ταυτόχρονα διαφορετικές παραβάσεις που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες Α έως Γ, το σύνολο του επιβαλλόμενου προστίμου δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο των 5.000 ευρώ για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν μόνο στην κατηγορία Α, των 30.000 για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν μόνο στην κατηγορία Β και των 50.000 για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν μόνο στην κατηγορία Γ. Όταν διαπράττονται παραβάσεις που εμπίπτουν σε περισσότερες από μία εκ των ανωτέρω Α έως Γ κατηγοριών επιβάλλεται μόνο το ανώτατο προβλεπόμενο για την κατηγορία πρόστιμο.

Τα πρόστιμα της κατηγορίας Δ επιβάλλονται μεμονωμένα για κάθε παράβαση ξεχωριστά.

Σε κάθε περίπτωση το συνολικό πρόστιμο για όλες τις παραβάσεις του ανωτέρω πίνακα δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ ανά μη συμμορφούμενο είδος πυροτεχνίας.

Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού με μέγιστο όριο τις 50.000 ευρώ ανά μη συμμορφούμενο είδος πυροτεχνίας.

Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής.

Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, σε πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού υπέρ Υπουργείου Ανάπτυξης Κωδικός Φορέα: 35/110, ΚΑΕ:84583, με αριθμό 234218/6 της Τράπεζας Ελλάδος, ΙΒΑΝ GR 8601000230000000002312186 - ο οποίος έχει συσταθεί και λειτουργεί για ομοειδή σκοπό εποπτείας και ελέγχου ηλεκτρολογικών προϊόντων - βάσει χρηματικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρμόδια αρχή στην Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη, με συνακόλουθη την επαναφορά στην υπηρεσία αυτή ενός αντιτύπου της περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης φόρου με συμπληρωμένη την σχετική πράξη βεβαίωσης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση αιτιολογημένης προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Πρόσθετα Διοικητικά Μέτρα.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 37, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία για τα είδη πυροτεχνίας και με την επιφύλαξη των περιοριστικών μέτρων ή των εκτελεστικών αποφάσεων της Επιτροπής που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 38 έως 41 της παρούσας, η αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς δύναται να λαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι το ελεγχόμενο προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

α) Σύσταση για διορθωτικές ενέργειες.

Το μέτρο της σύστασης επιβάλλεται μόνο σε περιπτώσεις παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφωσης του άρθρου 41 της παρούσας και της περίπτωσης Αγ του Πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και γενικότερα για παραβάσεις που δεν επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των προϊόντων και για τις οποίες υφίσταται, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, δυνατότητα ανάληψης διορθωτικών ενεργειών από τους οικονομικούς φορείς.

Το μέτρο της σύστασης αφορά στην άμεση έγγραφη απαίτηση της αρμόδιας αρχής εποπτείας αγοράς από τον υπεύθυνο οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στην προκείμενη μη συμμόρφωση, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζεται από την υπηρεσία αυτή.

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε λάβει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω, η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς επιβάλλει τις κυρώσεις της παραγράφου (γ) του παρόντος άρθρου.

β) Προσωρινή Δέσμευση.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο κατά την έννοια του άρθρου 38 της παρούσας, το εντεταλμένο ελεγκτικό όργανο δύναται να προβεί στην προσωρινή δέσμευση του προϊόντος για την περίοδο που απαιτείται για τους διάφορους ελέγχους, εξακριβώσεις ή αξιολογήσεις ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης Ζ3−2810/20.12.2004 για την γενική ασφάλεια προϊόντων (Β΄ 1885), όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα προϊόντα δεσμεύονται προσωρινά άμεσα εις χείρας των κατόχων τους. Η δέσμευση πραγματοποιείται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μέσω του Πρακτικού Δέσμευσης το οποίο συντάσσεται εις διπλούν σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV. Ένα αντίγραφο παραδίδεται στον παραβάτη οικονομικό φορέα και ένα υποβάλλεται στην αρμόδια εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς.

Το παραπάνω μέτρο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εντοπισμού κατά τον επιτόπιο έλεγχο ειδών πυροτεχνίας που έχουν κοινοποιηθεί στην αρχή εποπτείας αγοράς μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) ή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για την Εποπτεία Αγοράς (ICSMS), ή για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην αρχή εποπτείας αγοράς εκτελεστικές περιοριστικές αποφάσεις της Επιτροπής σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40 της παρούσας.

Η διαπίστωση από την αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς περιπτώσεων παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφωσης του άρθρου 41 της παρούσας παρέχει επαρκείς λόγους να θεωρεί ότι το προϊόν μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις α, β, δ, ε και στ του άρθρου 41 ή όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις παρ. 7 και 4 των άρθρων 9 και 13 αντίστοιχα καθώς και των άρθρων 11 και 12 της παρούσας.

Ανεξάρτητα από το αν η αξιολόγηση δείχνει ότι το προϊόν στην πραγματικότητα παρουσιάζει κίνδυνο, οι αρχές εποπτείας της αγοράς ζητούν από τον οικονομικό φορέα να προβεί στην άρση της μη συμμόρφωσης. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν το πράξει, η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς διασφαλίζει ότι το προϊόν αποσύρεται από την αγορά.

γ) Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας του προϊόντος και της διαθεσιμότητας του στην αγορά επιβάλλεται στις περιπτώσεις στις οποίες:

1. η άρση από τους οικονομικούς φορείς των μη συμμορφώσεων κρίνεται από την αρμόδια αρχή τεχνικά μη δυνατή ή δεν καθίσταται εφικτή η πλήρης συμμόρφωση του προϊόντος ή εφόσον ο οικείος οικονομικός φορέας δεν λάβει, μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η αρμόδια αρχή, τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για την συμμόρφωση του προϊόντος,

2. από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και τις εκθέσεις δοκιμών διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις και ιδίως προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του παραρτήματος I ή και τα εναρμονισμένα πρότυπα του άρθρου 17 της παρούσας,

3. διαπιστώνεται αθέμιτη χρήση της σήμανσης CE, πλαστή ή παραπλανητική σήμανση CE,

4. η συμμόρφωση των προϊόντων δεν πραγματοποιηθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας της παραγράφου α) του παρόντος άρθρου,

5. προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 38 έως 41 της παρούσας,

6. σε κάθε άλλη περίπτωση που για λόγους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και υγείας ή για λόγους δημόσιας τάξης επιβάλλεται η λήψη περιοριστικών μέτρων.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας στην αγορά των μη συμμορφούμενων ακατάλληλων προϊόντων επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας αρχής. Η απαγόρευση μπορεί να είναι προσωρινή ή οριστική ανάλογα με τον χαρακτήρα των μη συμμορφώσεων του προϊόντος ή την επικινδυνότητα αυτού. Με την ίδια απόφαση επιβάλλεται, αν κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια αρχή, και η απόσυρση ή η ανάκληση των ήδη διατεθέντων προϊόντων στην αγορά ή η καταστροφή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται οι ανωτέρω κυρώσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους υπόχρεους με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία (FAX).

Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κάθε ελεγχόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της απόφασης, ενημερώνει με υπεύθυνη δήλωσή του την αρμόδια αρχή για την εκτέλεση της απόφασης απόσυρσης ή ανάκλησης. Στη δήλωσή του οφείλει να αναφέρει το πλήθος είδους πυροτεχνίας που αποσύρθηκε από την αγορά ή έχει ανακαλέσει από τους καταναλωτές και τον ακριβή χώρο (οδό, αριθμό) της αποθήκευσης αυτού.

Η αρμόδια αρχή μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί στον έλεγχο της πραγματοποίησης της οριστικής απαγόρευσης κυκλοφορίας ή/ και απόσυρσης, μετά από τον οποίο συντάσσει πρωτόκολλο ελέγχου που προσυπογράφεται και από τον ενδιαφερόμενο. Το προϊόν που απαγορεύθηκε δεν μπορεί πλέον να διατεθεί στην αγορά.

Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους της παρούσας, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Στους παραβάτες τους παρόντος άρθρου δύναται να επιβάλλεται εκτός των άλλων διοικητικών κυρώσεων και προσωρινή, μέχρι τριών (3) μηνών ή και οριστική αφαίρεση των σχετικών αδειών εισαγωγής, κατασκευής, εμπορίας, κατοχής, αγοράς, μεταφοράς και καύσης ειδών πυροτεχνίας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, με αιτιολογημένη απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, που χορήγησαν τις πιο πάνω άδειες. Η Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας κοινοποιεί τις ανωτέρω αποφάσεις στην Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Κατά της ανωτέρω απόφασης, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της επιβληθείσης διοικητικής ποινής.

Σημειώσεις επί του άρθρου

(άρθρο 45 της Οδηγίας)

Πολιτειολογία
Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)
send