logo-print

Άρθρο 43 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 127200/ΔΤΒΝ2234/Τμ.Δ/Φ.14.3 - Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/12/2015

Κωδικοποιημένο
Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11

1. Η αρμόδια αρχή δεν εμποδίζει τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας που συμμορφώνονται με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 9104/440/2010 και τα οποία διατέθηκαν στην αγορά πριν την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης.

2. Οι εγκρίσεις κυκλοφορίας για τα πυροτεχνήματα των κατηγοριών F1, F2 και F3 που χορηγήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 47 της υπ’ αριθ. 3329/89 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 132) «Κανονισμοί για την παραγωγή αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών», πριν από τις 4 Ιουλίου 2010 εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 4 Ιουλίου 2017 ή έως την ημερομηνία λήξης τους, εφόσον αυτή επέρχεται νωρίτερα. Τα εν λόγω είδη πυροτεχνίας μπορούν να διατίθενται στην αγορά, χωρίς να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την παρούσα, για όσο χρονικό διάστημα καλύπτονται από τις εγκρίσεις κυκλοφορίας εν ισχύ.

3. Οι εγκρίσεις κυκλοφορίας για άλλα είδη πυροτεχνίας, για πυροτεχνήματα της κατηγορίας F4 και για είδη πυροτεχνίας για το θέατρο που χορηγήθηκαν πριν από τις 4 Ιουλίου 2013 εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 4 Ιουλίου 2017 ή την ημερομηνία λήξης τους, εφόσον αυτή επέρχεται νωρίτερα. Τα εν λόγω είδη πυροτεχνίας μπορούν να διατίθενται στην αγορά, χωρίς να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την παρούσα, για όσο χρονικό διάστημα καλύπτονται από τις εγκρίσεις κυκλοφορίας εν ισχύ.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, οι εγκρίσεις κυκλοφορίας για τα είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, οι οποίες χορηγήθηκαν πριν από τις 4 Ιουλίου 2013 εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους. Τα εν λόγω είδη πυροτεχνίας μπορούν να διατίθενται στην αγορά, χωρίς να φέρουν σήμανση CE, για όσο χρονικό διάστημα καλύπτονται από τις εγκρίσεις κυκλοφορίας εν ισχύ.

5. Τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στις ανωτέρω 2 έως 4 παραγράφους και δεν φέρουν σήμανση CE εξακολουθούν να ελέγχονται, μέχρι την λήξη της ισχύος των αδειών έγκρισης κυκλοφορίας τους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 6 της υπ’ αριθ. 3329/1989 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 132) «Κανονισμοί για την παραγωγή αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών», όπως ισχύει.

6. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης 9104/440/2010 που αφορά στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/23/ΕΚ ισχύουν σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

7. Στον Πίνακα του παραρτήματος IV της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 77011/ΔΤΒΝ 252/23.12.2014 (Β΄ 3562), προστίθεται σημείο 27 ως εξής:

27 Είδη πυροτεχνίας Σύστημα για την ιχνηλασιμότητα των ειδών πυροτεχνίας Οδηγίες 2013/29/ ΕΕ,2007/23 Οδηγία 2014/58/ΕΕ Κοινή υπουργική απόφαση 9104/440/2010 (Β΄ 1159), όπως εκάστοτε ισχύει κοινή υπουργική απόφαση 45666/ ΔΤΒΝ756/2015 (Β΄ 769)

8. Οι διατάξεις της παρούσας δεν θίγουν την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 456/1976 «περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων» και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών διατάξεων.

Σημειώσεις επί του άρθρου

(άρθρο 46 της Οδηγίας)

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση
Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send