logo-print

Άρθρο 20 - Νόμος 2168/1993 - Έλεγχος καταλληλότητας όπλων και λοιπών ειδών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

03/11/1993

Μη κωδικοποιημένο
Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024

1. Τα είδη που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 2 και 3, πλην των περιπτ. η', θ' και ια' του άρθρου 6, που εισάγονται ή κατασκευάζονται και συναρμολογούνται στο εσωτερικό και προορίζονται για εμπορία, υπόκεινται σε έλεγχο καταλληλότητας προ της εισαγωγής τους ή προ της ενάρξεως της μαζικής παραγωγής τους. Μετά τον έλεγχο χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξέταση των προς εισαγωγή ειδών, χορηγείται άδεια εισαγωγής των αναγκαίων δειγμάτων.

2. Ο ανωτέρω έλεγχος διενεργείται:

α. Για τα είδη που κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από επιχειρήσεις που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού.

β. Για τις εκρηκτικές ύλες από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

γ. Για τα λοιπά είδη, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

3. Για τον έλεγχο καταλληλότητας των ειδών της περίπτ, γ' της προηγούμενης παραγράφου ιδρύεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών ειδικό εργαστήριο, το οποίο εφοδιάζεται με τα απαραίτητα σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα και στελεχώνεται με το αναγκαίο επιστημονικό και ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση της αποστολής του. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα δικαιολογητικά και ο αριθμός δειγμάτων που απαιτούνται για τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου, η τύχη των ακατάλληλων δειγμάτων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Δεν υπόκεινται σε έλεγχο καταλληλότητας τα είδη, για τα οποία έχει γίνει τέτοιος έλεγχος από χώρα της Κοινότητας. Για τα είδη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που' μεταφέρονται σε χώρες μέλη της Κοινότητας, απαιτείται επιπλέον σφραγίδα επί των όπλων, δηλωτική της καταλληλότητας αυτών, η οποία τίθεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων. Ο τύπος και η μορφή της σφραγίδας καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης.

5. Η λειτουργία εργαστηρίων δοκιμής όπλων και πυρομαχικών επιτρέπεται μόνο σε βιομηχανίες κατασκευής ή συναρμολόγησης των ειδών αυτών,

6. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ