logo-print

Άρθρο 39 - Νόμος 2168/1993

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

03/09/1993

Μη κωδικοποιημένο
Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Ποσά που έχουν καταβληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ή έχουν κατατεθεί σε τράπεζες, υπέρ επαγγελματιών ή αμειβομένων ποδοσφαιριστών, καθώς και τυχόν άλλων αθλητών και προπονητών ποδοσφαίρου, για τη μεταγραφή τους ή την υπογραφή συμβάσεως παροχής υπηρεσιών ή την ανανέωσή της με Π.Α.Ε. που υπόκεινται στη ρύθμιση του νόμου "Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις", ως προς τη ρύθμιση των χρεών των Π.Α.Ε. θεωρούνται ως νομίμως καταβληθέντα στους ανωτέρω και νομίμως υπέρ αυτών κατατεθέντα στις τράπεζες καθ όσον αποτελούν χρέη των Π.Α.Ε. προς τους ανωτέρω με τους οποίους συνήψαν σχετικές συμβάσεις.« , Ζ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του ν. 1958/1991 ΦΕΚ-Ί22 Α'Κ προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

"Επίσης η παράβαση των αυτών διατάξεων καθώς και η παράλειψη της εμπρόθεσμης δημοσίευσης του ισολογισμού συνεπάγεται την προσωρινή και μέχρι ένα (1) έτος στέρηση της, κατά το άρθρο 59 του ν. 1958/1991, επιχορήγησης της ΙΤΑ.Ε. ή του Σωματείου, ύστερα από σχετική απόφαση του αρμόδιου νια θέματα αθλητισμού υπουργού. Η εκτέλεση της απόφασης αυτής διακόπτεται, αφ' ης εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε".

3. Στο άρθρο 59 του ν. 1959/1991 προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:

'3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του αρμόδιου νια θέματα αθλητισμού Υπουργού, δύναται να επιχορηγούνται, επιπρόσθετα, οι Π.Α.Ε. και τα Σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) από του ποσοστού που αναλογεί στη Γ.Γ.Α. από τα έσοδα του ΠΡΟ-ΠΟ.

4. Η Ε.Π.Α.Ε υποχρεούται, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μηνός να υποβάλλει στη Γ.Γ.Α. για κάθε Π.Α.Ε. ή Σωματείο επικυρωμένα αντίγραφα του συνόλου των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου και αναφέρονται στον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών αυτών διακόπτεται προσωρινά η επιχορήγηση από τον Ο.Π.Α.Π. μέχρι την υποβολή τους.

5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι Π.Α.Ε. ή Σωματείο επιχορηγήθηκε χωρίς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, η ΠΑ.Ε. ή το Σωματείο στερείται προσωρινά και για ένα (1) έτος της κατά το παρόν άρθρο επιχορήγησής της, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού."

4. Στην παράγραφο 6 του όρθρου 40 του ν. 2065/1992 προστίθεται περίπτωση γ', αναριθμούμενης της ήδη υφιστάμενης περίπτωσης γ' σε δ', που έχει ως εξής:

"γ. Παρέχεται στον Ο.Π.Α.Π. το δικαίωμα της διενέργειας, μέχρι σαράντα (40) ετησίως, πρόσθετων διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ, τα έσοδα των οποίων, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων των πρακτόρων, διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6, περ. α', εδάφια αα' και ββ' του ν. 2065/1992, πλην του ποσοστού είκοσι τρία τοις εκατό (23%) νια το ΛΟΤΤΟ και δεκατρία τοις εκατό (13%) για το ΠΡΟΤΟ, που περιέρχονται αντί του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείου Οικονομικών) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με επιμέλεια του Ο.Π.Α.Π.. Η παραχώρηση αυτή ισχύει μέχρι του ποσού των τεσσάρων δισεκατομμυρίων (4 δις) ετησίως, μετά τη συμπλήρωση των οποίων ισχύει πάλι η κατανομή των εσόδων σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις αυτές."

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

send