logo-print

Άρθρο 18 - Νόμος 2941/2001 - Εκμισθώσεις επενδύσεων Ν. 1262/1982 και Ν. 1892/1990

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/09/2001

Υπό κωδικοποίηση
Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Θεμελιώδεις θεσμοί αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') και Ν. 1262/ 1982 (ΦΕΚ 70 Α') επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου για έκδοση της απόφασης υπαγωγής ή ολοκλήρωσης οργάνου, να εκμισθώσουν την υπαχθείσα στις διατάξεις των νόμων αυτών επένδυση, είτε στο σύνολό της, πριν παρέλθει 10ετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσής της, είτε να εκμισθώσουν μέρος των πάγιων περιουσιακών τους στοιχείων που έχουν τύχει ενισχύσεως, υπό τον όρο ότι η επένδυση ή τα πάγια στοιχεία που εκμισθώνονται θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους από τον μισθωτή στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο. Σε περίπτωση εκμίσθωσης χωρίς την έγκριση αυτή, καθώς και σε κάθε περίπτωση εκμίσθωσης πριν από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, καθίσταται αυτοδικαίως απαιτητό είτε το σύνολο της καταβληθείσας ενίσχυσης, προκειμένου για εκμίσθωση όλης της επένδυσης, είτε τμήμα της ανάλογα με το τμήμα της επένδυσης που έχει εκμισθωθεί.

2. Οι κυρώσεις που προβλέπουν μερική ή ολική επιστροφή των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων δεν επιβάλλονται στους επενδυτές, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εκμισθώσει εν όλω ή εν μέρει επενδύσεις τους, που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1892/1990 ή του Ν. 1262/1982, εφόσον η εκμισθωθείσα ε-πένδυσή τους συνεχίζει τη λειτουργία της από τον μισθωτή στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η εκμίσθωση της επένδυσης έγινε: i) μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσής της ή ii) πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης, αλλά μέσα στα τελευταία τέσσερα (4) έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, προκειμένου για επενδύσεις υπαχθείσες στο Ν. 1892/1990. Αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί και με τις οποίες έχουν επιβληθεί οι παραπάνω κυρώσεις ανακαλούνται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή του Ν. 1892/1990 ή του Ν. 1262/1982 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Ποσά που έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο κατ' εφαρμογή των παραπάνω κυρώσεων επιστρέφονται.

3. Όπου στο Ν. 1892/1990 γίνεται αναφορά σε εφαρμογή κυρώσεων, εκτός από την επιστροφή επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που αναφέρονται στον εν λόγω νόμο ρητά, ως κύρωση θεωρείται και η επιστροφή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης του εν λόγω νόμου, στις περιπτώσεις που η απόφαση υπαγωγής αφορά σε απόκτηση της χρήσης εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση.

4. Δεν έχουν εφαρμογή οι κυρώσεις που αφορούν σε επιστροφή ενισχύσεων λόγω μεταβίβασης ενισχυθέντος εξοπλισμού σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που είχαν υπαχθεί στο Ν. 1892/1990 ή το Ν. 1262/1982 για ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας και οι οποίες, πριν τη λήξη της 10ετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσής τους αυτής, υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2601/1998 για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής τους μονάδας, ο οποίος περιλαμβάνει και αντικατάσταση του μεταβιβαζόμενου εξοπλισμού που είχε ενισχυθεί βάσει του Ν. 1892/1990 ή του Ν. 1262/1982.

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Ν. 2601/1998 προστίθενται τα εξής: «υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή τα πάγια στοιχεία που εκμισθώνονται θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους από τον μισθωτή στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο. Για την επιχείρηση αυτή συνεχίζουν κατά τα λοιπά να ισχύουν οι υποχρεώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απορρέουν από τη σχετική απόφαση υπαγωγής και τον παρόντα νόμο μέχρι τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετίας.»

6. Η ισχύς των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5 ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του Ν. 2601/1998.

Ο εμπρησμός στο Νέο Ποινικό Κώδικα

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

send