logo-print

Άρθρο 199 - Νόμος 4281/2014 - Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/03/2015

Υπό κωδικοποίηση
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

Α. Καταργούνται οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου:

(1) της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73),

(2) της περίπτωσης δ΄ της παρ. του άρθρου 8 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22),

(3) των άρθρων 8 και 26 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) όσον αφορά στους κανονισμούς προμηθειών και υπηρεσιών που ρυθμίζουν όρους και διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων εξοπλισμού και συναφών εργασιών,

(4) του άρθρου 109 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216),

(5) των άρθρων 1 έως 9 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120),

(6) της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Δ.3 της παρ. Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107),

(7) της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90),

(8) του εδαφίου δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18),

(9) της παρ. 2 του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57),

(10) της παρ. 3 του άρθρου 239 του ν. 4072/ 2012 (Α΄ 86),

(11) της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85),

(12) της περίπτωσης λζ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/ 2012 (Α΄ 82),

(13) της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4049/ 2012 (Α΄ 35),

(14) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226),

(15) του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180),

(16) των παραγράφων 6 έως 8 και 10 του άρθρου 1 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31),

(17) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204),

(18) της παρ. 5 του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182),

(19) της περίπτωσης β΄ της παρ. VII του άρθρου 186, της παρ. 8 του άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),

(20) της περίπτωσης αα΄ της παρ. 1 του άρθρου έβδομου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51),

(21) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3653/2008 (Α΄ 49),

(22) των παραγράφων 1, 2, 13, 14 και 15 του άρθρου 25, του άρθρου 25Α και της περίπτωσης β΄ του άρθρου 9 του άρθρου 33 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267),

(23) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου έβδομου του ν. 3607/2007 (Α΄ 45),

(24) των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3489/2006 (Α΄ 205),

(25) της περίπτωσης ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ),της παραγράφου 10 του άρθρου 7, του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 10 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131),

(26) των παραγράφων 1 έως 3, της παραγράφου 9, της παραγράφου 10 του άρθρου 209, της παραγράφου 5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 257, της παραγράφου 7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του ν. 3463/2006 (Α΄114),

(27) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3444/2006 (Α΄ 46),

(28) της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3139/2003 (Α΄ 100),

(29) του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 (Α΄ 212),

(30) του άρθρου 24 του ν. 3016/2002 (Α΄ 110) όσον αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών,

(31) της παρ. 33 του άρθρου 19 του ν. 2947 /2001 (Α΄ 228),

(32) της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128),

(33) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2898/ 2001 (Α΄ 71),

(34) του εδαφίου β΄ της υποπαραγράφου 2 της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 (Α΄ 251),

(35) του άρθρου 55 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),

(36) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2744/ 1999 (Α΄ 222),

(37) της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου του Κεφαλαίου Α΄ και της παραγράφου 6 του άρθρου έβδομου του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 2688/1999 (Α΄ 40) στο μέτρο που αφορά κανονισμούς ανάθεσης και εκτέλεσης,

(38) του άρθρου 20 του ν. 2636/1998 (Α΄ 198),

(39) της περίπτωσης iii της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188),

(40) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107),

(41) των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (Α΄ 252),

(42) των άρθρων 133 και 134 του ν. 4270/2014 (A΄ 143),

(43) του ν. 2286/1995 (Α΄ 19), πλην των παραγράφων 1 έως 11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ για τις συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014,καθώς και κάθε άλλης διάταξης που απαιτείται για την εκτέλεση του ΕΠΠ 2014 και προγενεστέρων και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 5 ΙΙ αυτού,

(44) της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2244/1994 (Α΄ 168), όσον αφορά την ανάθεση έργων, μελετών και υπηρεσιών,

(45) της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138),

(46) της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 2127/ 1993 (Α΄ 48) όσον αφορά στον κανονισμό προμηθειών,

(47) της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154),

(48) της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1845/1989 (Α΄ 102) όσον αφορά τον τρόπο προμηθειών,

(49) της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 1797/1988 (Α΄ 164),

(50) των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1514/1985 (Α΄ 13),

(51) της παρ. 2 του άρθρου 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 1398/1983 (Α΄ 144),

(52) του άρθρου 14 του π.δ. 138/2009 (Α΄ 185),

(53) του π.δ. 59/2007 (Α΄ 63),

(54) του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64),

(55) των παραγράφων 4 έως 5 του άρθρου 12, της παραγράφου 3 του άρθρου 74, της παραγράφου 5 του άρθρου 76, του άρθρου 100, των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 8, 10 και 11 του άρθρου 101 του π.δ. 30/1996 (Α΄ 21),

(56) του άρθρου 17 του π.δ. 331/1996 (Α΄ 223),

(57) του π.δ. 327/1995 (Α΄ 176),

(58) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 4, των περιπτώσεων β΄ και γ΄ του άρθρου 8, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του π.δ. 99/1992 (Α΄ 46),

(59) των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 9 και του άρθρου 10 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84),

(60) των άρθρων 1 έως 25 του π.δ. 363/1979 (Α΄ 114),

(61) της παραγράφου 5 του άρθρου 38 της υ.α. 5058/ΕΥΘΥ/138/2013 (Β΄ 292),

(62) των στοιχείων β΄ και γ΄ της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της κ.υ.α. 679/1996 (Β΄826), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2010 (Α΄ 156),

(63) της παραγράφου 2 της υ.α. Π1/3305/2010 (Β΄ 1789),

(64) της υ.α. 35130/739/2010 (Β΄ 1291),

(65) του άρθρου 18 της υ.α Α-15932/1161/2006 (Β΄ 458),

(66) της υ.α. 9803/ΕΦΑ 2294/2003 (Β΄ 1280),

(67) της κ.υ.α. 27319/2002 (Β΄ 945),

(68) της υ.α. 2064/2002 (Β΄ 257),

(69) της περίπτωσης iii της παρ. 3β του τρίτου Κεφαλαίου της απόφασης (συνεδρίαση 26.9.2013) της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών (Β΄ 414),

(70) του άρθρου 55 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

Β. Καταργούνται οι διατάξεις των ακόλουθων κανονιστικών πράξεων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες διατηρούνται μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178: (1) Κ.Υ.Α. 31/1999 (Β΄ 2302) «Κανονισμός Προμηθειών Ε.Λ.Γ.Α.»

(2) Κ.Υ.Α 58192/2000 (61 Β) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»

(3) Κ.Υ.Α. 4203/300/2000 (Β΄ 249) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Σ.Ε»

(4) Κ.Υ.Α. 78870/2001 (Β΄ 1750) «Κανονισμός Προμηθειών Ε.Ε.Ε.Τ.»

(5) Κ.Υ.Α. 78761/7062/2001 (Β΄ 1819) «Κανονισμός Προμηθειών Η.Σ.Α.Π.»

(6) Κ.Υ.Α. Α/12681/934/2001 (Β΄ 333) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Α.Σ.Α.»

(7) Κ.Υ.Α. 263/2002 (Β΄ 528) «Κανονισμός Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε.»

(8) Κ.Υ.Α. 12904/980/2002 (Β΄ 330) «Κανονισμός Προμηθειών ΗΛΠΑΠ»

(9) Κ.Υ.Α. Δ17Α/01/60/ΦΝ393/2002 (Β΄ 1106) «Κανονισμός Προμηθειών της Εγνατίας Οδού Α.Ε.»

(10) Κ.Υ.Α. 6317/2003 (Β΄ 1217) «Κανονισμός Προμηθειών Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.»

(11) Κ.Υ.Α. 191038/2003 (Β΄ 1088) «Κανονισμός Προμηθειών ΕΚΕΠ»

(12) Κ.Υ.Α. Α/36033/3237/2008 (ΦΕΚ Β 1349) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών ΕΘΕΛ»

(13) Κ.Υ.Α. 56294/2009 (Β΄ 2015) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΚΕΔΚΕ»

(14) Κ.Υ.Α. 17Γ/05/108/ΦΝ439/2010 (ΦΕΚ Β 1043) «Έγκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προμηθειών και Εργασιών της ΔΕΠΑΝΟΜΑ.Ε.»

(15) Υ.Α. 18259/1990 (Β΄ 419) «Έγκριση του Κανονισμού Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

(16) Υ.Α. 49/1994 (Β΄ 19) «Κανονισμός Προμηθειών Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος»

(17) Υ.Α.16151/1994 (Β΄ 511) «Κανονισμός Προμηθειών Ε.Λ.Γ.Α.»

(18) Υ.Α. 6409/ΦΟΡ/1250 (Β΄ 489) «Κανονισμός Προμηθειών ΚΑΠΕ»

(19) Υ.Α. 37568/3992/1995 (Β΄ 49) «Κανονισμός Προμηθειών ΕΘΕΛ Α.Ε.»

(20) Υ.Α. Δ17Α10/59/ΦΝ393/1996 (Β΄ 611) «Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της εταιρείας με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Δ17α/08/20/ΦΝ 393/23.02.1998 (Β΄ 223),Δ17α/53/1/ΦΝ 393/18.05.1998 (Β΄ 522), Δ17α/05/14/ΦΝ393/1.3.2000 (Β΄ 311), Δ17α/163/4/ ΠΕ/ΦΝ 393/13.3.2001 (Β΄ 305), Δ17α/02/19/ΦΝ 393/21.03.2002(Β΄ 400), Δ17α/02/19/ΦΝ 393/21.03.2002 (Β΄ 400), Δ17α/95/3/ΦΝ 393/19.07.2002 (Β΄ 964), Δ17α/14/4/ΦΝ393/17.2.2003 (Β΄ 191), Δ17α/09/53/ΦΝ 393/17.6.2003(Β΄ 846), Δ17α/272/9/ΦΝ393/30.11.2004 (Β΄ 1765), Δ17α/08/56/ ΦΝ 393/27.04.2005 (Β΄ 573), Δ17α/05/100/ΦΝ 393/ 3.7.2006 (Β΄ 999) και Δ17γ/10/3/ΦΝ 393/10.1.2007 (Β΄ 45) και Δ17α/83/7/ΦΝ393/30.06.2009 (Β΄ 1422) αποφάσεις

(21) Υ.Α. Π2Β/2298/1996 (Β΄ 489) «Κανονισμός Προμηθειών Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας»

(22) Υ.Α. Π2Β/995/1996 (Β΄ 505) «Κανονισμός Προμηθειών Κέντρου Βρεφών Η Μητέρα»

(23) Υ.Α. 970/1997 (Β΄ 970) «Έγκριση του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.»

(24) Υ.Α. 22808/72/1998 (Β΄ 1198) «Κανονισμός Προμηθειών ΚΕ.ΕΛ.ΕΝ.»

(25) Υ.Α. 5263/ΦΟΡ/559/2000 (Β΄ 897) «Κανονισμός Προμηθειών ΙΤΕ»

(26) Υ.Α. 36072/2001 (Β΄ 1441) «Κανονισμός Προμηθειών Μ.Ο.Δ. Α.Ε.»

(27) Υ.Α. Τ 1436/2001 (Β΄ 290) «Έγκριση Κανονισμού ανάθεσης Έργων και Μελετών της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.»

(28) Υ.Α. Φ/4/2/1446/60/2001 (Β΄ 202) «Κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών της εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.»

(29) Υ.Α. 6483/2002 (Β΄ 613) «Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών ΕΠΑ Θεσσαλίας»

(30) Υ.Α. 10915/2002 (Β΄ 636) «Κανονισμός Προμήθειας Υλικών και Υπηρεσιών Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.»

(31) Υ.Α. 11140/2002 (Β΄ 1271) «Κανονισμός Προμηθειών υλικών και υπηρεσιών και ανάθεσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.»

(32) Υ.Α. 5/2013 (Β΄ 274) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών ΙΓΜΕ»

(33) Υ.Α. Δ1/Γ/12808/2003 (Β΄ 1037) «Κανονισμός Προμηθειών ΔΕΠΑ Α.Ε.»

(34) Υ.Α. Φ25/70826/5824/2003 (Β΄ 1977) «Έγκριση Κανονισμών της Εταιρείας «ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.»:

α) σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων,

β) σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών και

γ) σύναψης συμβάσεων προμηθειών

(35) Υ.Α. 23584/2006 (Β΄ 1487) «Έγκριση του Κανονισμού του Ν.Π.Ι.Δ. Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων»

(36) Υ.Α. Φ32/οικ/20892/1600/2007 (Β΄ 621) «Κανονισμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»»

(37) Υ.Α. Φ32/οικ/20893/1601/2007 (Β΄ 621) «Κανονισμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»»

(38) Υ.Α. 4900/2008 (ΦΕΚ Β 513) «Κανονισμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών,έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.»

(39) Υ.Α. 258/2008 (Β΄ 2647) «Τροποποίηση του Κανονισμού σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.»

(40) Υ.Α. 1/491/2008 (Β΄ 2425) «Κανονισμός Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»

(41) Υ.Α. 19063/2008 (Β΄ 1402) «Έγκριση του Κανονισμού του Ν.Π.Ι.Δ. Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο για την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων υπηρεσιών και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων»

(42) Υ.Α. Φ1/2/6488/40/2010 (Β΄ 1990) «Κανονισμός Προμηθειών ΗΔΙΚΑ Α.Ε»

(43) Υ.Α. Δ1 Γ/25457/2011 (Β΄ 2695) «Έγκριση Κανονισμών ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)»

(44) Υ.Α. 6/2012 (Β΄ 38) «Έγκριση Κανονισμού συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.Πράσινο Ταμείο»

(45) Υ.Α. 18362/2010 (Β΄ 662) «Κανονισμός ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη σύναψη συμβάσεωντης «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».

(46) Υ.Α. Φ 12/22043/2073 (Β΄ 971) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.» (47) Υ.Α. Φ 27/5857/464 (Β΄ 479) «Έγκριση Κανονισμού Σύναψης Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών Εταιρείας «Προαστιακός Α.Ε»»,

(48) Υ.Α. 226959/2003 (Β΄ 748) «Έγκριση Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων της εταιρίας ΑΓΡΟΓΗΑ.Ε.»

(49) Υ.Α. 226958/2003 (Β΄ 748): «Έγκριση του Κανονισμού Προμήθειας Υλικών και Εξοπλισμού της εταιρίας«ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.»»

(50) Υ.Α. 226957/2003 (Β΄ 748): «Έγκριση του Κανονισμού Ανάθεσης Υπηρεσιών της εταιρίας «ΑΓΡΟΓΗΑ.Ε.»»

(51) Κ.Υ.Α. (Β΄ 2168) «Έγκριση Κανονισμού Ανάθεσης και Εκπόνησης Μελετών, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.»

(52) Υ.Α. 3442/431 (Β΄ 233) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.»

(53) «Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.»

(54) «Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΗ (Απόφαση Δ.Σ. 206/30.09.2008)»

(55) «Κανονισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε.»

Γ. Καταργείται κάθε νομοθετική διάταξη η οποία εξουσιοδοτεί για την έκδοση πράξεων κανονιστικής ισχύος για θέματα που ρυθμίζουν τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, καθώς και οι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις δυνάμει της εν λόγω εξουσιοδότησης, πλην εκείνων των διατάξεων που αφορούν στην εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 178,καθώς και εκείνων που αφορούν στην τεχνική βοήθεια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Δ. Καταργούνται οι κατ’ εξουσιοδότηση προγενέστερων διατάξεων, όπως ιδίως των ν. 1418/1984 (Α΄ 23), ν. 3316/2005 (Α΄ 42), ν. 3669/2008 (Α΄ 116), ν. 3852/2010(Α΄ 87), εκδοθείσες διοικητικές πράξεις περί ορισμού των αποφαινομένων οργάνων αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 195.

Ε. Καταργείται κάθε νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής ισχύος διάταξη που επιφυλάσσει την με οποιαδήποτε τρόπο ή μέσο άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15 κατά τρόπο διάφορο και από φορέα άλλο από αυτόν που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όπως εκάστοτε ισχύει.

ΣΤ. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο.

2. Καταργούνται οι διατάξεις:

α. του άρθρου 11 του ν.4013/2011 (Α΄ 204), πλην της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του αυτού ως άνω άρθρου, περί συστάσεως του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ), από την έναρξη ισχύος του άρθρου 139,σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 201,

β. του ν. 3886/2010 (Α΄ 173), από την έναρξη ισχύος των άρθρων 179 έως 194, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 201.

γ. του ν.3669/2008 (Α΄116), πλην: αα) των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 7 σημεία α΄-στ΄, 2, 4 έως 12, 14, 16 παράγραφοι 1-5, 7 εδάφια α΄, γ΄ και δ΄ και 11,17 παράγραφοι 3 έως 8, 20 παράγραφοι 2 και 4, 21, 30 έως 34,36-40, του άρθρου 41 παρ.1 εδάφιο α΄, 2 εδάφια α΄, γ΄,δ΄ και 3, των άρθρων 42 έως 50, 51 παράγραφοι 1 έως 3 και 5 έως 10, των άρθρων 52-55, 56, 58 έως 64, 67, 70 έως 75, 79 έως 81, 82-91, 92 έως 101, 103, 105 έως 110,176, 177, 178 παρ. 6 και 182, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178 ββ΄ της διάταξης του εδαφίου β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 16, η οποία καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γγ) των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 6 και 10 οι οποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 59 του ν.4278/2014 (Α157) και δδ) των διατάξεων των άρθρων 76 και 77, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 182, 183 και 187, επιφυλασσομένης της παραγράφου 5 του άρθρου 201,

δ. του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των: αα) διατάξεων 5173 των άρθρων 2, 2Α, 3 έως 5,19, 21, 25, 27, 28, 29 παράγραφοι 2 έως 9, 30-38, 39 παράγραφοι 1 έως 6, 7 περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄, στ΄, 8-9 των άρθρων 40, 42, 45 παρ. 4-6 και 10 και 45Α παράγραφοι 2, 6, 7, 10, 11, 13,14, 15, 16, 19, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178, ββ)των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3, οι οποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 59 του ν.4278/2014 (Α΄157) και γγ) των διατάξεων του άρθρου 41, το οποίο διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 182, 183 και 187, επιφυλασσομένης της παραγράφου 5 του άρθρου 201,

ε. του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150), εκτός από: α) το άρθρο 15, το οποίο διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος των άρθρων 179-194 του παρόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 201 και β) τα άρθρα 26 έως 39, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178,

στ. του π.δ. 28/1980 (Α΄ 11), πλην των διατάξεων των άρθρων 1-10, 12-14, 16-17, 27-66, οι οποίες διατηρούνται μέχρι την έκδοση των Κανονισμών περί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων των άρθρων 172 και 178 του παρόντος νόμου,

ζ. της υ.α. 11389/1993 (Β550), πλην των διατάξεων των άρθρων 27-44, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178.

3. Κάθε αναφορά διατάξεων νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής ισχύος σε διατάξεις που αντικαθίστανται από διατάξεις του παρόντος νόμου, ισχύει ως αναφορά στις τελευταίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

Ζ. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και οι σύμφωνα με αυτήν εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

Σημειώσεις επί του νόμου

Βλέπε το άρθρο 201 για την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου
 

Η καταχρηστική άσκηση εμπράγματου δικαιώματος υπό το πρίσμα της αντιφατικής συμπεριφοράς εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, 2024
Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

send