logo-print

Άρθρο 121 - Νόμος 4335/2015 (Ενσωμάτωση BRRD) - Τροποποιήσεις του ν. 3606/2007 (Α' 195)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/07/2015

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Στο άρθρο 23 του ν. 3606/2007, μετά την παράγραφο 2, προστίθεται παράγραφος 2 α, ως εξής:

«2 α. Κατά την εκκαθάριση των επιχειρήσεων επενδύσεων του σημείου 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 που υπόκεινται στην απαίτηση αρχικού κεφαλαίου που καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4261/2014, οι αξιώσεις του Συνεγγυητικού από αποζημιώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 65 έως 67 του ν. 2533/1997 που υπερβαίνουν τις κατά το άρθρο 71 του ν. 2533/1997 εισφορές της επιχείρησης επενδύσεων κατατάσσονται ύστερα από τις αξιώσεις πελατών κατά την προηγούμενη παράγραφο και πριν από τη σειρά των απαιτήσεων που ορίζεται στην περίπτωση 3 του άρθρου 975 του ΚΠολΔ και πριν από τη διαίρεση κατά το άρθρο 977 του ΚΠολΔ.»

Σημειώσεις επί του νόμου

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (Banking Recovery and Resolution Directive) έγινε με το άρθρο 2 του Ν. 4335/2015. Για καλύτερη κατανόηση και επεξεργασία, το κείμενο του νόμου παρουσιάζεται ξεχωριστά.