logo-print

Άρθρο 125 - Νόμος 4335/2015 (Ενσωμάτωση BRRD) - Τροποποίηση του π.δ. 65/2009 (Α' 88)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/07/2015

Κωδικοποιημένο
Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του π.δ. 65/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι υπηρεσίες του εποπτευόμενου από τον Υπουργό Οικονομικών Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 76 του ν. 1969/1991 (Α' 167) και άρθρο 22 του ν. 3371/2005 (ΑΊ78), Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), οι οποίες διαρθρώνονται ως κατωτέρω και ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 2 έως 15α, είναι οι εξής:»

2. Στο τέλος του άρθρου 1, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προστίθεται περίπτωση 15 που έχει ως εξής:

«15. Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων»

3. Μετά το άρθρο 15 προστίθεται άρθρο 15α, ως εξής:

«Άρθρο 15α

Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων

Η Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, είναι αυτοτελής και υπάγεται απευθείας στην Επιτροπή Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης.

Η Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί την κατάσταση των επιχειρήσεων επενδύσεων βάσει της πληροφόρησης που λαμβάνει από την Διεύθυνση φορέων προκειμένου να εξεταστεί η εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης,

β) καταρτίζει τα σχέδια εξυγίανσης των επιχειρήσεων επενδύσεων κατόπιν διαβούλευσης και άντλησης στοιχείων από την Διεύθυνση φορέων,

γ) διερευνά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης,

δ) παρακολουθεί την εφαρμογή της διαδικασίας των μέτρων εξυγίανσης,

ε) εισηγείται προς την Επιτροπή Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης για θέματα της αρμοδιότητάς της σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών,

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται στις διατάξεις του νόμου για την εξυγίανση Επιχειρήσεων Επενδύσεων.»

4. Στο τέλος του άρθρου 25, προστίθεται παράγραφος 16, ως εξής:

«16. Της Μονάδας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή υπάλληλοι του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων.»

Σημειώσεις επί του άρθρου

άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4, 8 της Οδηγίας 2014/59ΕΕ

Σημειώσεις επί του νόμου

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (Banking Recovery and Resolution Directive) έγινε με το άρθρο 2 του Ν. 4335/2015. Για καλύτερη κατανόηση και επεξεργασία, το κείμενο του νόμου παρουσιάζεται ξεχωριστά.