logo-print

Άρθρο 66 - Νόμος 4335/2015 (Ενσωμάτωση BRRD) - Εξουσία επιβολής μέτρων διαχείρισης κρίσης ή μέτρων πρόληψης κρίσης που λαμβάνονται από άλλα κράτη - μέλη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/07/2015

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

1. Όταν η μεταβίβαση μετοχών, άλλων τίτλων ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε άλλο κράτος - μέλος ή δικαιώματα ή υποχρεώσεις που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους - μέλους, η μεταβίβαση παράγει έννομα αποτελέσματα ή διέπεται από το δίκαιο αυτού του κράτους - μέλους.

2. Η αρχή εξυγίανσης που έχει πραγματοποιήσει ή σκοπεύει να πραγματοποιήσει τη μεταβίβαση, λαμβάνει κάθε εύλογη συνδρομή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μεταβίβαση των μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας ή περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων στον αποκτώντα είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία.

3. Οι μέτοχοι, οι πιστωτές και τα τρίτα μέρη που θίγονται από τη μεταβίβαση μετοχών, άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της παραγράφου 1 δεν δικαιούνται να εμποδίζουν, να αμφισβητούν ή να ματαιώνουν με την άσκηση ενδίκων μέσων τη μεταβίβαση αυτών βάσει διάταξης του δικαίου του κράτους - μέλους στο οποίο βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία ή βάσει του δικαίου που διέπει τις μετοχές, τους άλλους τίτλους ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις.

4. Όταν η αρχή εξυγίανσης ενός κράτους - μέλους ασκεί τις εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής, μεταξύ άλλων σε σχέση με κεφαλαιακά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 59, και οι επιλέξιμες υποχρεώσεις ή τα σχετικά κεφαλαιακά μέσα του υπό εξυγίανση ιδρύματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) μέσα ή υποχρεώσεις που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο,

β) υποχρεώσεις προς πιστωτές που βρίσκονται στην Ελλάδα,

διασφαλίζεται η μείωση της αξίας των εν λόγω υποχρεώσεων ή μέσων, ή η μετατροπή τους, σε συμφωνία με την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής της αρχής εξυγίανσης του κράτους - μέλους.

5. Οι πιστωτές που θίγονται από την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής σύμφωνα με την παράγραφο 4, δεν δικαιούνται να αμφισβητούν, ασκώντας ένδικα μέσα, τη μείωση της αξίας ή τη μετατροπή του μέσου ή της υποχρέωσης, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει οποιασδήποτε διάταξης του ελληνικού δικαίου.

6. Το ελληνικό δίκαιο διέπει τα ακόλουθα:

α) τη δικαστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 110 ως προς τη μεταβίβαση μετοχών, άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,

β) τη δικαστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 110 ως προς τη μείωση της αξίας ή τη μετατροπή ενός μέσου ή μιας υποχρέωσης σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' ή β' της παραγράφου 4,

γ) τις διασφαλίσεις για τις μερικές μεταβιβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 73 έως 80, όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα ή υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Σημειώσεις επί του άρθρου

άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Σημειώσεις επί του νόμου

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (Banking Recovery and Resolution Directive) έγινε με το άρθρο 2 του Ν. 4335/2015. Για καλύτερη κατανόηση και επεξεργασία, το κείμενο του νόμου παρουσιάζεται ξεχωριστά.

send