logo-print

Άρθρο 150 - Νόμος 4389/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/05/2016

Υπό κωδικοποίηση
Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Στο ν. 4001/2011 (Α΄ 79) προστίθεται νέο άρθρο 143Δ, ως εξής:Άρθρο 143Δ

Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας

1. Θεσπίζεται «Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας». Ο Μηχανισμός αυτός τίθεται σε εφαρμογή από 1.5.2016. Η διάρκεια του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας ορίζεται, κατά μέγιστο, σε δώδεκα (12) μήνες, ή, εάν αυτό συμβεί νωρίτερα, μέχρι την εφαρμογή μόνιμου μηχανισμού επάρκειας ή και ευελιξίας του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

2. Ως «Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας» νοείται η καταβολή στις επιλεγείσες, σύμφωνα με το παρόν, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ανταλλάγματος για τη διαθεσιμότητά τους προς παροχή της «υπηρεσίας ευελιξίας» στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Ως «υπηρεσία ευελιξίας» ορίζεται η ταχεία αύξηση ή μείωση της κατανεμόμενης ισχύος της μονάδας, ώστε να καλύπτει τη ζήτηση, ακολουθώντας τις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή. Στην εν λόγω έννοια συμπεριλαμβάνεται η ικανότητα της μονάδας ώστε, εντός τριών ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή, να ακολουθεί από θερμή κατάσταση ένα γρήγορο κύκλο λειτουργίας, με ανταπόκριση μεγαλύτερη από ένα προκαθορισμένο κατώφλι, το οποίο αντιστοιχεί σε μετρούμενο ρυθμό μεταβολής της εξόδου της τουλάχιστον οχτώ (8) MW/min και δυνατότητα απόκρισης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες ώρες. Λοιπές τεχνικές απαιτήσεις για την παροχή της «υπηρεσίας ευελιξίας», καθώς και λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης εξειδικεύονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

4. Ως «αποζημίωση για την υπηρεσία ευελιξίας» νοείται η αμοιβή που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος προς τους Επιλεγέντες Παραγωγούς. Το ύψος του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος για την παροχή ευέλικτης ισχύος καθορίζεται σε σαράντα-πέντε (45) ευρώ/kW διαθέσιμης ισχύος για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και με ανώτατο όριο καταβολής τα δεκαπέντε(15) εκατομμύρια ευρώ ανά μονάδα παραγωγής. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δύνανται να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

5. Το μέγιστο συνολικό κόστος του Μηχανισμού ορίζεται σε διακόσια είκοσι πέντε (225) εκατομμύρια ευρώ. Το ανωτέρω κόστος επιμερίζεται στους Εκπροσώπους Φορτίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

6. «Υπολογισμός αποζημίωσης»: Το ύψος της αποζημίωσης που δύνανται καταρχήν να λαμβάνουν οι Επιλεγέντες Παραγωγοί υπολογίζεται κατ’ αντιστοιχία με την πραγματική διαθεσιμότητα της μονάδας, όπως αυτή μετράται από τον Διαχειριστή του Συστήματος και δημοσιεύεται το αργότερο τρεις μέρες πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των επιλέξιμων παραγωγών για τη συμμετοχή τους στο Μηχανισμό. Για τον υπολογισμό του συντελεστή διαθεσιμότητας των θερμικών μονάδων που εντάσσονται στον Μηχανισμό χρησιμοποιούνται ιστορικά στοιχεία τριών (3) ετών, ενώ για τις κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές μονάδες στοιχεία έτους χαμηλής υδραυλικότητας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος.

Για τις ανάγκες του παρόντος Μηχανισμού ως έτος νοείται το «Έτος Αξιοπιστίας» ως ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

Το τελικώς καταβαλλόμενο ανά Παραγωγό ποσό αποζημίωσης εκκαθαρίζεται, με τη λήξη της περιόδου εφαρμογής του Μηχανισμού, λαμβάνοντας υπόψιν τον «τελικό συντελεστή διαθεσιμότητας» των μονάδων, που υπολογίζεται απολογιστικά από τον Διαχειριστή βάσει των συλλεγέντων στοιχείων για την πραγματική διαθεσιμότητα εκάστης μονάδας, κατά τον χρόνο εφαρμογής του Μηχανισμού.

Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δύνανται να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

Ο τελικός συντελεστής διαθεσιμότητας των θερμικών μονάδων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιμότητα καυσίμου.

7. Ο συντελεστής διαθεσιμότητας των κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονάδων EFORD προσαρμόζεται ώστε να αντανακλά το ποσοστό της υδροηλεκτρικής παραγωγής που είναι τεχνικά ικανή να παράσχει οποτεδήποτε την υπηρεσία ευελιξίας, ακόμη και υπό συνθήκες έτους χαμηλής υδραυλικότητας.

Ο εν λόγω συντελεστής προκύπτει από τα στοιχεία, όπως καταγράφονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος κατά τη διάρκεια των τριών (3) «Ετών Αξιοπιστίας» που προηγούνται του έτους εφαρμογής του Μηχανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά έκαστης υδροηλεκτρικής μονάδας στην κάλυψη της συνολικής ζήτησης, και υπολογίζεται ως εξής:

Όπου:

HCAP Ο αριθμητικός μέσος όρος του μεγέθους της μέγιστης ισχύος που συνεισέφερε η Μονάδα για την κάλυψη του φορτίου του Συστήματος, σταθμισμένος ως προς αυτό, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο για τα τρία προηγούμενα Έτη Αξιοπιστίας του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας.

MQh,y Η συνολική μετρούμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Μονάδας, σε μεγαβατώρες ανά ώρα (MWh/h) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατανομής h του Έτους Αξιοπιστίας y.

Lh,y Η συνολική ζήτηση φορτίου του Συστήματος σε μεγαβάτ (MW) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατανομής h του Έτους Αξιοπιστίας y.

HCAPy Η μέση ισχύς που συνεισέφερε η Μονάδα για την κάλυψη του φορτίου του Συστήματος, σταθμισμένη ως προς αυτό, η οποία υπολογίζεται για κάθε Έτος Αξιοπιστίας y από τον ανωτέρω τύπο.

8. Ως «επιλέξιμες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής» για την ένταξή τους στο Μηχανισμό θεωρούνται οι μονάδες τεχνολογίας αεριοστροβίλου ανοικτού και συνδυασμένου κύκλου, οι κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές μονάδες, καθώς και μονάδα ΣΗΘ για το μέρος της ισχύος της για την οποία δεν αμείβεται από μηχανισμό στήριξης ΑΠΕ. Για το μέγεθος της ισχύος που εντάσσεται στο Μηχανισμό, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν περιορισμοί στη μέγιστη ικανότητα λειτουργίας των Μονάδων που επιβάλλονται εκ του δικτύου, βάσει και σχετικής πιστοποίησης του Διαχειριστή του Συστήματος.

9. Η διενέργεια των αναγκαίων εκκαθαρίσεων και χρεοπιστώσεων στο πλαίσιο του εν λόγω Μηχανισμού, πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

10. Διαδικασία ένταξης: Για την ένταξή τους στον ανωτέρω Μηχανισμό, οι επιλέξιμες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής υποβάλλουν αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, εντός ορισμένης προθεσμίας και σύμφωνα με το έντυπο-υπόδειγμα που καθορίζονται με απόφαση της Αρχής κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον Διαχειριστή του Συστήματος.

Με την εν λόγω αίτηση, οι ενδιαφερόμενες επιλέξιμες μονάδες δηλώνουν την ισχύ με την οποία επιθυμούν να συμμετέχουν στο Μηχανισμό, η οποία δύναται να είναι μικρότερη της καταρχήν διαθέσιμης ισχύος.

Στο εν λόγω έντυπο-υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον, η επωνυμία του κατόχου της άδειας της επιλέξιμης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, το μέγεθος της ισχύος της μονάδας, καθώς και το ποσό της ενίσχυσης που αιτείται ο επιλέξιμος παραγωγός ως κίνητρο για την υποβολή προς τον Διαχειριστή του Συστήματος αναθεωρημένων τεχνικών δηλώσεων σε συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές για την παροχή της «υπηρεσίας ευελιξίας», όπως αυτές θα εξειδικευτούν στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος («αντιπαράδειγμα»). Το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται από τα προσφερόμενα στο Μηχανισμό MW ισχύος επί του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος. Με την αίτησή του, ο επιλέξιμος Παραγωγός συνυποβάλλει στοιχεία εκτιμώμενου κόστους συμμόρφωσης στις προδιαγραφές της «υπηρεσίας ευελιξίας», σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην από C -1791/31.3.2016 (final) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συναφή υπόθεση κρατικής ενίσχυσης SA 38968 (παράγραφοι 45 - 49).

Εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Μηχανισμό, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διαχειριστή, ελέγχει την αξιοπιστία του «αντιπαραδείγματος», προς επιβεβαίωση του χαρακτήρα κινήτρου της σχετικής αποζημίωσης («έλεγχος αξιοπιστίας»), και εγκρίνει την εγγραφή της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο συστηνόμενο «Μητρώο Ευέλικτων Μονάδων» του Διαχειριστή του Συστήματος. Με την απόφαση ένταξης στο Μηχανισμό δύναται να επιβάλλεται στις Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και η εκπλήρωση όρων ή/και πρόσθετων υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια παραγωγής τους.

Ειδικότερα, προκειμένου για τις υδροηλεκτρικές μονάδες, λαμβάνεται επιπλέον υπόψη και το εξοικονομούμενο όφελος του Συστήματος από την εν γένει ευέλικτη λειτουργία τους.

Προκειμένου για τις «νέες μονάδες», οι οποίες εκκινούν την εμπορική τους λειτουργία σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης του Μηχανισμού, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής τους στο Μηχανισμό κατόπιν αιτήματός τους, που υποβάλλεται το αργότερο εντός ενός μηνός από την έναρξη εμπορικής λειτουργίας τους.

11. Η εγγραφή μονάδας στο «Μητρώο Ευέλικτων Μονάδων» του Διαχειριστή νοείται ως σύναψη σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας. Το περιεχόμενο της εν λόγω σύμβασης δύναται να καθορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιλεγεισών μονάδων άρχονται από την εκκίνηση εφαρμογής του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, ήτοι από 1.5.2016, αλλά ενεργοποιούνται από το χρόνο εγγραφής τους στο ως άνω «Μητρώο Ευέλικτων Μονάδων».

12. Αναστέλλεται από 1.1.2015 η εφαρμογή των διατάξεων των Κεφαλαίων 39 έως 46 του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Β΄ 103/31.1.2012) με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 183 έως 186.»

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
Οικογενειακό Δίκαιο 9η έκδοση
send