logo-print

Άρθρο 31 - Νόμος 4423/2016 - Συγχώνευση - διαδικασία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/09/2016

Υπό κωδικοποίηση
Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. Δύο ή περισσότεροι ΔΑ.Σ.Ε. μπορεί να συγχωνευθούν. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με την ίδρυση νέου ΔΑ.Σ.Ε., είτε με την απορρόφηση ενός ή περισσότερων ΔΑ.Σ.Ε. από άλλον.

2. Για τη συγχώνευση απαιτούνται διαδοχικά:

α) Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των υπό συγχώνευση συνεταιρισμών, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 17 και 18.

β) Απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών, η οποία γίνεται στην τρέχουσα αξία των εκτιμώμενων στοιχείων από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε συγχωνευόμενο συνεταιρισμό και ένας (1) εκπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής. Για την απογραφή και αποτίμηση η παραπάνω επιτροπή συντάσσει έκθεση.

γ) Έγγραφη κατάρτιση σχεδίου πράξης συγχώνευσης, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: αα) την επωνυμία, την έδρα των ΔΑ.Σ.Ε. που συμμετέχουν στη συγχώνευση, τον αριθμό καταχώρισης των καταστατικών τους και των τροποποιήσεων αυτών στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, τον κωδικό αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών (ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τη μορφή της συγχώνευσης που θα επέλθει, ββ) την ακριβή καταγραφή και περιγραφή των περιουσιακών στοιχειών των συγχωνευόμενων ΔΑ.Σ.Ε., σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής του ανωτέρω στοιχείου β΄, γγ) την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των συγχωνευόμενων ΔΑ.Σ.Ε. θεωρούνται λογιστικά τελούμενες για λογαριασμό του νέου ΔΑ.Σ.Ε., και δδ) εφόσον πρόκειται για συγχώνευση με σύσταση νέου ΔΑ.Σ.Ε., το καταστατικό αυτού, που πρέπει να περιλαμβάνει όσα στοιχεία αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ενώ, αν η συγχώνευση γίνεται με απορρόφηση, τις αλλαγές οι οποίες ενδεχομένως θα επέλθουν λόγω της συγχώνευσης στο καταστατικό του απορροφώντος ΔΑ.Σ.Ε..

δ) Απόφαση κοινής Γενικής Συνέλευσης των υπό συγχώνευση ΔΑ.Σ.Ε., με την οποία: αα) εγκρίνεται το σχέδιο πράξης συγχώνευσης, ββ) αν υπάρχει ανισότητα συνεταιριστικών μερίδων μεταξύ των υπό συγχώνευση ΔΑ.Σ.Ε., καθορίζεται το ύψος της νέας συνεταιριστικής μερίδας, ο τρόπος καταβολής της διαφοράς για τα μέλη που έχουν μερίδες μικρότερες από τη νέα και διευθέτησης της διαφοράς για τα μέλη που έχουν μεγαλύτερες, γγ) εξουσιοδοτούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υπό συγχώνευση ΔΑ.Σ.Ε. για την υπογραφή της ανωτέρω πράξης, και δδ) εφόσον πρόκειται για συγχώνευση με σύσταση νέου συνεταιρισμού, εκλέγεται το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.

ε) Δημοσίευση του σχεδίου πράξης συγχώνευσης που εγκρίθηκε σύμφωνα με το στοιχείο δ΄ σε μία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της περιφερειακής ενότητας, στην οποία υπάγεται η έδρα των συγχωνευόμενων ΔΑ.Σ.Ε., καθώς και στους διαδικτυακούς τους τόπους, εφόσον διαθέτουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

στ) Υπογραφή της πράξης συγχώνευσης από τους νομίμους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων ΔΑ.Σ.Ε..

ζ) Έγκριση της πράξης συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 3, η οποία παρέχεται, αφού υποβληθούν στο αρμόδιο δικαστήριο όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία α΄ έως στ΄, και εξακριβωθεί από το δικαστήριο αυτό η τήρηση των αντιστοίχων διατυπώσεων, καθώς και η νομιμότητα κάθε σχετικής πράξης και

η) Καταχώριση της πράξης συγχώνευσης στο οικείο βιβλίο και αποστολή αυτής, καθώς και της σχετικής απόφασης του Ειρηνοδικείου στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 3. Από τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω διατυπώσεων αα) εκείνες που αφορούν τις διατυπώσεις οι οποίες ορίζονται στα στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ γίνονται με επιμέλεια των Διοικητικών Συμβουλίων των υπό συγχώνευση ΔΑ.Σ.Ε., και ββ) εκείνες που αφορούν τη διατύπωση που ορίζεται στο στοιχείο ζ΄ γίνονται με επιμέλεια, αν μεν πρόκειται για συγχώνευση με σύσταση νέου ΔΑ.Σ.Ε., του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, το οποίο εκλέχθηκε σύμφωνα με το στοιχείο δ΄, περίπτωση γγ΄, ενώ, αν πρόκειται για συγχώνευση με απορρόφηση, του Διοικητικού Συμβουλίου του απορροφώντος ΔΑ.Σ.Ε..

3. Η συγχώνευση συντελείται από την καταχώριση της σχετικής πράξης στο οικείο βιβλίο του άρθρου 3, σύμφωνα με το στοιχείο η΄ της προηγούμενης παραγράφου. Από την ημερομηνία της καταχώρισης αυτής, επέρχονται αυτοδίκαια, ταυτόχρονα και χωρίς καμία άλλη διατύπωση τόσο για τους συγχωνευόμενους ΔΑ.Σ.Ε. όσο και έναντι των τρίτων τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) Αν πρόκειται για συγχώνευση με ίδρυση νέου ΔΑ.Σ.Ε., ο νέος αυτός ΔΑ.Σ.Ε. υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συγχωνευόμενων ΔΑ.Σ.Ε., οι συγχωνευόμενοι ΔΑ.Σ.Ε. παύουν να υφίστανται, τα μέλη αυτών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, γίνονται μέλη του νέου ΔΑ.Σ.Ε., με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό του, συγκαλούνται δε από το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αυτού σε γενική συνέλευση για την εκλογή των οργάνων του μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραπάνω καταχώριση, και οι δίκες με διάδικο οποιονδήποτε από τους συγχωνευόμενους ΔΑ.Σ.Ε. συνεχίζονται από τον νέο ΔΑ.Σ.Ε. χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.

β) Αν πρόκειται για συγχώνευση με απορρόφηση, ο απορροφών ΔΑ.Σ.Ε. υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του ή των απορροφώμενων, οι απορροφώμενοι ΔΑ.Σ.Ε. παύουν να υφίστανται, τα μέλη αυτών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, γίνονται μέλη του απορροφώντος και οι δίκες με διάδικο οποιονδήποτε από τους απορροφώμενους ΔΑ.Σ.Ε. συνεχίζονται από τον απορροφώντα χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.

4. Η υποκατάσταση των πρώτων εδαφίων των στοιχείων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου εκτείνεται και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από άδεια ή παραχώρηση δημόσιας αρχής και εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ιδιαίτερες διατυπώσεις για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, ισχύουν και στην περίπτωση συγχώνευσης.

5. Αν πρόκειται για συγχώνευση με σύσταση νέου ΔΑ.Σ.Ε., ο νέος αυτός ΔΑ.Σ.Ε. εγγράφεται στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών και λαμβάνει τον κωδικό αριθμό καταχώρισης αυτού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 23. Στην περίπτωση αυτή, οι ΔΑ.Σ.Ε. που συγχωνεύτηκαν διαγράφονται από το Μητρώο και τίθενται στο αρχείο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ΔΑ.Σ.Ε. που απορροφήθηκαν, αν πρόκειται για συγχώνευση με απορρόφηση. Μέλη ΔΑ.Σ.Ε. που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 και δεν επιθυμούν τη συγχώνευση, μπορούν να αποχωρήσουν σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού του υπό συγχώνευση ΔΑ.Σ.Ε., του οποίου είναι μέλη.

6. Οι συνεταιριστικές μερίδες των ΔΑ.Σ.Ε. που συγχωνεύτηκαν, μετά την αφαίρεση της αξίας των μερίδων των μελών που αποχώρησαν, αποτελούν το κεφάλαιο του νέου ΔΑ.Σ.Ε., αν πρόκειται για συγχώνευση με σύσταση τέτοιου νέου συνεταιρισμού, ή το κεφάλαιο του απορροφώντος ΔΑ.Σ.Ε., αν πρόκειται για συγχώνευση με απορρόφηση.

Ποινικός Κώδικας Ι
Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
send