logo-print

Νόμος 4423/2016

Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

27/09/2016

Υπό κωδικοποίηση
Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4423/2016 - Ορισμός - σκοπός - διαβάθμιση - δραστηριότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 2 - Νόμος 4423/2016 - Έδρα - περιφέρεια - επωνυμία

Άρθρο 3 - Νόμος 4423/2016 - Όροι σύστασης - έγκριση - καταχώριση καταστατικού

Άρθρο 4 - Νόμος 4423/2016 - Τύπος - περιεχόμενο καταστατικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5 - Νόμος 4423/2016 - Μέλη

Άρθρο 6 - Νόμος 4423/2016 - Κωλύματα

Άρθρο 7 - Νόμος 4423/2016 - Απόκτηση ιδιότητας μέλους

Άρθρο 8 - Νόμος 4423/2016 - Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών

Άρθρο 9 - Νόμος 4423/2016 - Αποχώρηση - θάνατος μέλους

Άρθρο 10 - Νόμος 4423/2016 - Διαγραφή μέλους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 11 - Νόμος 4423/2016 - Συνεταιριστική μερίδα

Άρθρο 12 - Νόμος 4423/2016 - Ευθύνη του μέλους για υποχρεώσεις του συνεταιρισμού

Άρθρο 13 - Νόμος 4423/2016 - Ευθύνη των μελών προς τρίτους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 14 - Νόμος 4423/2016 - Όργανα του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας

Άρθρο 15 - Νόμος 4423/2016 - Γενική Συνέλευση - αρμοδιότητες

Άρθρο 16 - Νόμος 4423/2016 - Γενική Συνέλευση σύγκληση - ημερήσια διάταξη

Άρθρο 17 - Νόμος 4423/2016 - Γενική Συνέλευση - απαρτία

Άρθρο 18 - Νόμος 4423/2016 - Γενική Συνέλευση - αποφάσεις

Άρθρο 19 - Νόμος 4423/2016 - Προσβολή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων

Άρθρο 20 - Νόμος 4423/2016 - Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 21 - Νόμος 4423/2016 - Αρχαιρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 22 - Νόμος 4423/2016 - Εποπτικό Συμβούλιο

Άρθρο 23 - Νόμος 4423/2016 - Μητρώα Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Άρθρο 24 - Νόμος 4423/2016 - Εποπτεία Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 25 - Νόμος 4423/2016 - Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 26 - Νόμος 4423/2016 - Είσπραξη απαιτήσεων από τα μέλη

Άρθρο 27 - Νόμος 4423/2016 - Τηρούμενα βιβλία

Άρθρο 28 - Νόμος 4423/2016 - Διαχειριστική χρήση

Άρθρο 29 - Νόμος 4423/2016 - Διαχειριστικό υπόλοιπο - αποθεματικά

Άρθρο 30 - Νόμος 4423/2016 - Έκτακτη εισφορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31 - Νόμος 4423/2016 - Συγχώνευση - διαδικασία

Άρθρο 32 - Νόμος 4423/2016 - Πτώχευση - Διαδικασία

Άρθρο 33 - Νόμος 4423/2016 - Λύση

Άρθρο 34 - Νόμος 4423/2016 - Εκκαθάριση

Άρθρο 35 - Νόμος 4423/2016 - Ενέργειες εκκαθαριστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 36 - Νόμος 4423/2016 - Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.) - Σύσταση

Άρθρο 37 - Νόμος 4423/2016 - Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας - Σκοπός - Δραστηριότητες - Καταστατικό - Εποπτεία

Άρθρο 38 - Νόμος 4423/2016 - Όργανα της Ε.ΔΑ.Σ.Ε.

Άρθρο 39 - Νόμος 4423/2016 - Πανελλήνια Συνομοσπονδία Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40 - Νόμος 4423/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ - ΚΡΑΤΟΥΣ

Άρθρο 41 - Νόμος 4423/2016 - Δικαίωμα πρόσβασης

Άρθρο 42 - Νόμος 4423/2016 - Αναπτυξιακά κίνητρα

Άρθρο 43 - Νόμος 4423/2016 - Φορολογικές απαλλαγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44 - Νόμος 4423/2016 - Προσωπικό Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Υγιεινή και Ασφάλεια

Άρθρο 45 - Νόμος 4423/2016 - Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στο Ειρηνοδικείο

Άρθρο 46 - Νόμος 4423/2016 - Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47 - Νόμος 4423/2016 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 48 - Νόμος 4423/2016 - Καταργούμενες - τροποποιούμενες - λοιπές διατάξεις

Άρθρο 49 - Νόμος 4423/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 50 - Νόμος 4423/2016

Άρθρο 51 - Νόμος 4423/2016

Άρθρο 52 - Νόμος 4423/2016

Άρθρο 53 - Νόμος 4423/2016

Άρθρο 54 - Νόμος 4423/2016

Άρθρο 55 - Νόμος 4423/2016 - Τροποποίηση του Ν. 4001/2011 (Α΄ 179)

Άρθρο 56 - Νόμος 4423/2016

Άρθρο 57 - Νόμος 4423/2016

Άρθρο 58 - Νόμος 4423/2016 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση
send