logo-print

Άρθρο 32 - Νόμος 4423/2016 - Πτώχευση - Διαδικασία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/09/2016

Υπό κωδικοποίηση
Ανώνυμες Εταιρίες
Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. Αν υποβληθεί αίτηση κήρυξης του ΔΑ.Σ.Ε. σε πτώχευση από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού ή αν έχει κατατεθεί αίτηση για την κήρυξή του σε πτώχευση από πιστωτή, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί αμέσως τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30, προκειμένου να αποφευχθεί η κήρυξη της πτώχευσης.

2. Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης της προηγούμενης παραγράφου, αν αυτή έχει υποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή από την επίδοση αυτής στο ΔΑ.Σ.Ε., αν η αίτηση πτώχευσης έχει υποβληθεί από πιστωτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δηλώσει στο πτωχευτικό δικαστήριο, αν συνεχίζει ή όχι τις πληρωμές.

3. Το πτωχευτικό δικαστήριο προσδιορίζει δικάσιμο για την εκδίκαση της αίτησης μετά την πάροδο της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και αν διαπιστώσει ότι εξακολουθεί η κατάσταση παύσης των πληρωμών λόγω αποτυχίας της διαδικασίας του άρθρου 30, κηρύσσει το συνεταιρισμό σε πτώχευση.

4. Από την κήρυξή του σε πτώχευση, ο ΔΑ.Σ.Ε. λύεται. Η πτώχευση του συνεταιρισμού δεν συνεπάγεται την πτώχευση των μελών του.

5. Αν επιτευχθεί πτωχευτικός συμβιβασμός, αυτός επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο, οπότε ο ΔΑ.Σ.Ε. αναβιώνει και συνεχίζει τις εργασίες του. Η απόφασης επικύρωσης του πτωχευτικού συμβιβασμού υποβάλλεται από τον ίδιο στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για την καταχώρισή της στο βιβλίο Δασικών Συνεταιρισμών που τηρείται εκεί, καθώς και στη Διεύθυνση Δασών του Νομού, για την καταχώρισή της στο Περιφερειακό Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.

6. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)
send