logo-print

Άρθρο 33 - Νόμος 4423/2016 - Λύση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

31/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

1. Ο ΔΑ.Σ.Ε. λύεται:

α) Αυτοδίκαια, στις εξής περιπτώσεις:

αα) αν τα μέλη του μειωθούν κάτω του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού των μελών και εφόσον εντός δύο (2) ετών από τη μείωση δεν συμπληρωθεί ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των μελών του,

ββ) αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς του, που ορίζεται στο Καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η παράτασή του από τη Γενική Συνέλευση,

γγ) αν αποφασίσει τη λύση η Γενική Συνέλευση με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παράγραφος 3 και 18 παράγραφος 2,

δδ) αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκτός αν ακολουθήσει πτωχευτικός συμβιβασμός.

β) Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας του ΔΑ.Σ.Ε. που εκδίδεται κατά την εκουσία δικαιοδοσία μετά από αίτηση του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου, ή των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του ή της εποπτεύουσας αρχής, στις εξής περιπτώσεις:

αα) αν η λειτουργία του ΔΑ.Σ.Ε. έχει αποβεί παράνομη,

ββ) αν ο ΔΑ.Σ.Ε. αδρανεί για δύο (2) τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις ή αν από τη μείωση της δραστηριότητάς του για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του,

γγ) αν ο ΔΑ.Σ.Ε. αδυνατεί να εκλέξει διοίκηση ή να διορίσει προσωρινή για χρονικό διάστημα ενός έτους.

2. Η λύση του συνεταιρισμού επέρχεται:

α) Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33, μόλις συμπληρωθούν δύο (2) έτη από τότε που τα μέλη του μειώθηκαν κάτω των είκοσι ενός (21) και εφόσον εντός των δύο (2) ετών δεν συμπληρώθηκε ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των είκοσι ενός (21) μελών.

β) Στην περίπτωση ββ΄ του στοιχείου α΄ της προηγούμενης παραγράφου, από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς του.

γ) Στην περίπτωση γγ΄ του στοιχείου α΄ της προηγούμενης παραγράφου, από την ημερομηνία που η Γενική Συνέλευση έλαβε την απόφασή της ή σε περίπτωση προσβολής της, σύμφωνα με το άρθρο 19, από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

δ) Στην περίπτωση δδ΄ του στοιχείου α΄ της προηγούμενης παραγράφου, από την ημερομηνία της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης που κήρυξε τον ΔΑ.Σ.Ε. σε κατάσταση πτώχευσης.

ε) Στις περιπτώσεις αα΄, ββ΄ και γγ΄ του στοιχείου β΄ της προηγούμενης παραγράφου, από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που κήρυξε τη λύση του ΔΑ.Σ.Ε..

3. Η λύση του συνεταιρισμού γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου στην Ε.ΔΑ.Σ.Ε., την εποπτεύουσα αρχή και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. και καταχωρίζεται στο ειδικό δημόσιο βιβλίο των Δασικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός.

Ασφαλιστικά μέτρα και ακίνητα Δημοσιεύματα ΕπαΚ Νο 6
Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση
send