logo-print

Άρθρο 39 - Νόμος 4423/2016 - Πανελλήνια Συνομοσπονδία Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/09/2016

Υπό κωδικοποίηση
Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Επτά (7) ή περισσότερες Ε.ΔΑ.Σ.Ε., οι οποίες προέρχονται υποχρεωτικά από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές Περιφέρειες, μπορεί να συνιστούν την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.).

2. Η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. είναι εθελοντική συντονιστική οργάνωση των ΔΑ.Σ.Ο. και δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Σε όλη τη χώρα συνιστάται μόνο μία ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. με περιφέρεια ολόκληρη την επικράτεια και με έδρα το δήμο που ορίζεται στο Καταστατικό της.

3. Για τη σύσταση της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. απαιτείται απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων όλων των Ε.ΔΑ.Σ.Ε. που σκοπεύουν να συστήσουν την ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο., η σύνταξη Καταστατικού και η υπογραφή του από τους εκπροσώπους των Ε.ΔΑ.Σ.Ε., οι οποίοι εξουσιοδοτούνται για το σκοπό αυτόν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδρυτικών μελών της, καθώς και η έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 3 που εφαρμόζεται ανάλογα.

4. Σκοπός της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των Ε.ΔΑ.Σ.Ε. που είναι μέλη της. Για το σκοπό αυτό η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.:

α) Εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και το εξωτερικό και επιμελείται για την τήρηση των συνεταιριστικών αρχών και την ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέας.

β) Ασκεί κάθε δραστηριότητα, που προάγει τα συμφέροντα των ΔΑ.Σ.Ο.. Δεν αναλαμβάνει η ίδια δασικές εργασίες, ούτε πράξεις διακίνησης μεταποίησης ή εμπορίας δασικών προϊόντων των μελών της.

γ) Για την εξυπηρέτηση των μελών της αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, εργασιών, ερευνών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

δ) Συντονίζει τις ενέργειες, που αφορούν τις ΔΑ.Σ.Ο. και ενισχύει το έργο των μελών τους.

ε) Ενημερώνει τα μέλη της σε θέματα αγοράς, τιμών μεταποίησης, προμήθειας υλικών και μέσων.

5. Η Γενική Συνέλευση της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Ε.ΔΑ.Σ.Ε., που μετέχουν σε αυτήν, οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος. Σε κάθε τρεις (3) αντιπροσώπους ενώσεων, που εκλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38, αναλογεί ένας (1) αντιπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.. Θέματα σχετικά με το χρόνο σύγκλησης, τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. ρυθμίζονται από το Καταστατικό της. Τα άρθρα 20 και 21 εφαρμόζονται αναλόγως.

6. Για την εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβούλιου της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 21.

7. Η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. υποχρεούται να τηρεί μητρώο των μελών της, στο οποίο φυλάσσονται τα καταστατικά και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα μέλη της.

8. Η ετήσια εισφορά των μελών της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. προς αυτήν, καθώς και κάθε αύξηση ή μείωση του ύψους της καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 18 και 19 αντίστοιχα.

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ