logo-print

Άρθρο 23 - Νόμος 4439/2016 - Μικτός διανομέας παροχής υγρών καυσίμων και υγραερίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/11/2016

Υπό κωδικοποίηση
Black Friday Books
Black Friday Books

1. Στο άρθρο 13 του Π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Σε μικτά πρατήρια επιτρέπεται η εγκατάσταση μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων ως ενιαία μονάδα διάθεσης, τόσο των υγρών καυσίμων όσο και υγραερίου σε οχήματα, από το ίδιο σημείο εξυπηρέτησης. Ο μικτός διανομέας υγραερίου και υγρών καυσίμων, εντός του ενιαίου εξωτερικού μεταλλικού περιβλήματός του, πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό διανομής υγραερίου και εξοπλισμό διανομής υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι έλεγχοι, οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τον επιμέρους εξοπλισμό, εξακολουθούν να ισχύουν και για τον ενιαίο διανομέα. Επιπρόσθετα, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αντιεκρηκτικής προστασίας και εξοπλισμού υπό πίεση και να διαθέτει Πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 13617-1 και ΕΝ 14678-1:2013.

Το ενιαίο εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα του μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων δεν συνιστά χαρακτηριστικό στοιχείο, σύμφωνα με το εδάφιο γγ΄, της παραγράφου ζ΄ του άρθρου 1, για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας των άρθρων 4 και 5.»

2. Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.δ. 595/ 1984 (Α΄ 218) καταργείται.

Black Friday Books
Black Friday Online
send