logo-print

Άρθρο 26 - Νόμος 4441/2016 - Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/12/2016

Υπό κωδικοποίηση
Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργούνται:

α) Η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3955/2011 (Α΄ 89).

β) Οι υποπεριπτώσεις εε΄ και στστ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, η παράγραφος 2 και η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3955/2011 (Α΄ 89).

γ) Η υπουργική απόφαση 225/32352/2014 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του Ν. 3955/2011 (Α΄ 89)» (Β΄ 618).

δ) Η κοινή υπουργική απόφαση 230/20798/2012 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του Ν. 3955/2011 (Α΄ 89) με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 1986 (Α΄ 75). Υποβολή αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών του Ν. 3955/2011, καθώς και περιεχόμενο του Μητρώου» (Β΄ 593).

2. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3955/2011 (Α΄ 89) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση πρώτης υποτροπής του εμπόρου, το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ καθορίζεται στο 50% του ποσού των κατά περίπτωση αναφερόμενων συναλλαγών και σε κάθε περίπτωση επόμενης υποτροπής στο 100% του ποσού αυτών».

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

send