logo-print

Νόμος 4441/2016

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

06/12/2016

Υπό κωδικοποίηση
Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 1 - Νόμος 4441/2016 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2 - Νόμος 4441/2016 - Ορισμοί

Άρθρο 3 - Νόμος 4441/2016 - Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας

Άρθρο 4 - Νόμος 4441/2016 - Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών

Άρθρο 5 - Νόμος 4441/2016 - Διαδικασία σύστασης Εταιρειών

Άρθρο 6 - Νόμος 4441/2016 - Εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο (απόδοση Α.Φ.Μ.) Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS

Άρθρο 7 - Νόμος 4441/2016 - Εγγραφή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρο 8 - Νόμος 4441/2016 - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

Άρθρο 9 - Νόμος 4441/2016 - Πρότυπα καταστατικά

Άρθρο 10 - Νόμος 4441/2016 - Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 11 - Νόμος 4441/2016 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 12 - Νόμος 4441/2016 - Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 13 - Νόμος 4441/2016 - Τροποποίηση του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.» (Α 86)

Άρθρο 14 - Νόμος 4441/2016 - Τροποποίηση του Π.δ. 219/1991 «Περί εμπορικών αντιπροσώπων (Οδηγία 86/653/ΕΟΚ)» (Α΄ 103)

Άρθρο 15 - Νόμος 4441/2016 - Τροποποίηση του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230)

Άρθρο 16 - Νόμος 4441/2016 - Τροποποίηση του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173)

Άρθρο 17 - Νόμος 4441/2016 - Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Β΄ 2090)

Άρθρο 18 - Νόμος 4441/2016 - Τροποποίηση του Ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 24)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004 (Α΄ 261) ΚΑΙ 4399/2016 (Α΄ 117) ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 19 - Νόμος 4441/2016 - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4399/2016 (Α΄ 117)

Άρθρο 20 - Νόμος 4441/2016 - Τροποποίηση καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.

Άρθρο 21 - Νόμος 4441/2016 - Θέματα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 22 - Νόμος 4441/2016 - Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016

Άρθρο 23 - Νόμος 4441/2016

Άρθρο 24 - Νόμος 4441/2016

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΟΟΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Άρθρο 25 - Νόμος 4441/2016 - Καταργούμενες διατάξεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 26 - Νόμος 4441/2016 - Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων

Άρθρο 27 - Νόμος 4441/2016 - Τροποποίηση της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε10 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Άρθρο 28 - Νόμος 4441/2016 - Καταργητικές διατάξεις

Άρθρο 29 - Νόμος 4441/2016 - Ρύθμιση θεμάτων κινηματογραφικής παραγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Άρθρο 30 - Νόμος 4441/2016 - Ρύθμιση θεμάτων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης

Άρθρο 31 - Νόμος 4441/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Άρθρο 32 - Νόμος 4441/2016 - Καταργητικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Άρθρο 33 - Νόμος 4441/2016 - Καταργητικές και τροποποιητικές διατάξεις

Άρθρο 34 - Νόμος 4441/2016

Άρθρο 35 - Νόμος 4441/2016 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός