logo-print

Άρθρο 3 - Νόμος 4441/2016 - Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/12/2016

Υπό κωδικοποίηση
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)

Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)

Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου - Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4706/2020

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

1. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας περιλαμβάνει:

α) το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. και το τέλος ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε πανελλήνιο επίπεδο, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β) το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας, το ποσό του οποίου αποδίδεται ανταποδοτικά στην Υπηρεσία Μίας Στάσεως.

2. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας καταβάλλεται από τους συμβαλλομένους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης Εταιρείας. Το ύψος του, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των επιμέρους ποσών στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του αν απαιτηθεί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια προβλέπεται και ρυθμίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 4 παράγραφος 2.

3. Στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνεται:

α) η αμοιβή του συμβολαιογράφου και η αμοιβή του δικηγόρου, όπου απαιτείται, και

β) το παράβολο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται.

4. Σε περίπτωση που η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων ιδρυτών και δεν καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση που η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στην αρμόδια Υπηρεσία Μίας Στάσης και δεν καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας επιστρέφεται.

5. Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας γίνει μέσω της eΥΜΣ το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης ορίζεται στο τριάντα τοις εκατό (30%) του προβλεπομένου στην παρ. 1β΄ ανωτέρω και αποδίδεται απευθείας στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Η διαιτησία των επιμελητηρίων

ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΒΑ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ