logo-print

Άρθρο 46 - Νόμος 4481/2017 - Επιβολή κυρώσεων (άρθρο 36 παράγραφος 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο της Οδηγίας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

1. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του ν. 2121/1993 από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50 επισύρει την επιβολή, σωρευτικώς ή διαζευκτικώς, των παρακάτω κυρώσεων, με βάση την κατωτέρω διαδικασία:

α) διοικητικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ,

β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

2. Επιβολή κυρώσεων επιφέρει και η μερική ή ολική άρνηση συνεργασίας των οργανισμών ή των ανεξαρτήτων οντοτήτων της παραγράφου 1 με τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον ΟΠΙ στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και του ν. 2121/1993, στην οποία εμπίπτει και η μη προσκόμιση στοιχείων, η άρνηση επίδειξης αιτούμενων βιβλίων και λοιπών εγγράφων και η μη χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων τους.

3. Για την επιλογή του είδους της κύρωσης και για την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η σοβαρότητα και η βαρύτητα της παράβασης, η διάρκειά της, εάν έχει προηγηθεί από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού προειδοποίηση για συμμόρφωση για την ίδια παράβαση, η επανάληψη της παράβασης, η τέλεση άλλης παράβασης στο παρελθόν, το ύψος των ακαθάριστων εσόδων και η εν γένει οικονομική κατάσταση των οργανισμών ή των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης της παραγράφου 1.

4. Εάν συγκεκριμένη παράβαση διαπιστωθεί για πρώτη φορά, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανάλογα με τη βαρύτητά της, μπορεί να απευθύνει σύσταση συμμόρφωσης και να θέσει εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν ο οργανισμός ή η ανεξάρτητη οντότητα δεν συμμορφωθεί πλήρως μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εφαρμόζεται η παράγραφος 1. Η συμμόρφωση ή μη του οργανισμού διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΠΙ.

5. Για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του ν. 2121/1993 από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας ή τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης της παραγράφου 1, διενεργείται έρευνα, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από καταγγελία. Την έρευνα αυτή διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή/και άλλα συναρμόδια Υπουργεία ή ο ΟΠΙ.

6. Η απόφαση για την έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει και έλεγχο από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτέςλογιστές ή υπηρεσίες ελέγχου άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, με εντολή που δίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση τυχόν αρμόδιου Υπουργού. Αν διαπιστωθεί παράβαση, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να καταλογίσει το συνολικό κόστος του ελέγχου στον ελεγχόμενο οργανισμό ή ανεξάρτητη οντότητα της παραγράφου 1. Η καταβολή του κόστους αυτού, όπως και ενδεχόμενου διοικητικού προστίμου, επιβαρύνει τα προβλεπόμενα από το νόμο διαχειριστικά έξοδα του οργανισμού ή της ανεξάρτητης οντότητας της παραγράφου 1. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο οργανισμός ή η ανεξάρτητη οντότητα της παραγράφου 1 που ελέγχεται υποχρεούται να θέτει αμελλητί στη διάθεση όσων διενεργούν την έρευνα οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν οι τελευταίοι απαραίτητο. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης όσων διενεργούν την έρευνα στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.

7. Τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί γνωστοποιούνται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και στον ΟΠΙ. Ο ΟΠΙ καλεί τον αντίστοιχο οργανισμό ή ανεξάρτητη οντότητα σε ακρόαση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Μετά την ακρόαση, ο ΟΠΙ διαβιβάζει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού τις απόψεις του ελεγχόμενου οργανισμού ή ανεξάρτητης οντότητας, συντάσσει έκθεση και υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση απόφασης διαπίστωσης της παράβασης και επιβολής κυρώσεων της παραγράφου 1. Ο Υπουργός, σε περίπτωση παράβασης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εκδίδει απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η παράβαση και επιβάλλεται κύρωση.

Η απόφαση επιδίδεται στον οργανισμό ή την ανεξάρτητη οντότητα της παραγράφου 1 και δημοσιοποιείται με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του και στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ.

8. Η προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας των οργανισμών ή των ανεξαρτήτων οντοτήτων της παραγράφου 1 επιβάλλεται για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, κατά το οποίο αναστέλλεται η λειτουργία τους, εκτός από την ικανότητα παράστασής του σε εκκρεμείς δίκες.

9. Η απόφαση προσωρινής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των οργανισμών ή των ανεξαρτήτων οντοτήτων της παραγράφου 1 τίθεται σε ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση οριστικής ανάκλησης τίθεται σε ισχύ τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Η απόφαση της προσωρινής ή της οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των οργανισμών ή των ανεξαρτήτων οντοτήτων της παραγράφου 1 δημοσιεύεται και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Το ύψος του διοικητικού προστίμου αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΟΠΙ.

Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ