logo-print

Νόμος 4481/2017

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα & Ελευθερίες, 2024
Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4481/2017 - Σκοπός

Άρθρο 2 - Νόμος 4481/2017 - Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 της Οδηγίας)

Άρθρο 3 - Νόμος 4481/2017 - Ορισμοί (άρθρα 3 περιπτώσεις α΄, β΄-ε΄, στ΄, η΄-ιδ΄ και 36 παράγραφος 1 της Οδηγίας)

Άρθρο 4 - Νόμος 4481/2017 - Άδεια λειτουργίας

Άρθρο 5 - Νόμος 4481/2017 - Σύσταση ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

Άρθρο 6 - Νόμος 4481/2017 - Αρμοδιότητες

Άρθρο 7 - Νόμος 4481/2017 - Τεκμήρια

Άρθρο 8 - Νόμος 4481/2017 - Γενικές διατάξεις- Λειτουργία και Οργάνωση

Άρθρο 9 - Νόμος 4481/2017 - Γενική συνέλευση των μελών (άρθρα 8 παράγραφοι 2 έως 12 της Οδηγίας)

Άρθρο 10 - Νόμος 4481/2017 - Εποπτικό συμβούλιο (άρθρο 9 της Οδηγίας)

Άρθρο 11 - Νόμος 4481/2017 - Σχέσεις Οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με δικαιούχους – Γενικές αρχές (άρθρα 4 και 5 παράγραφος 1 της Οδηγίας)

Άρθρο 12 - Νόμος 4481/2017 - Ανάθεση διαχείρισης (άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 7 και 8 εδάφιο α΄ της Οδηγίας)

Άρθρο 13 - Νόμος 4481/2017 - Εισδοχή μέλους (άρθρο 6 της Οδηγίας)

Άρθρο 14 - Νόμος 4481/2017 - Άδειες μη εμπορικής χρήσης (άρθρο 5 παράγραφος 3 της Οδηγίας)

Άρθρο 15 - Νόμος 4481/2017 - Δικαιώματα δικαιούχων που δεν είναι μέλη ορ- γανισμού συλλογικής διαχείρισης (άρθρο 7 παράγραφος 1 της Οδηγίας)

Άρθρο 16 - Νόμος 4481/2017 - Υποχρέωση ενημέρωσης για τα έργα των δικαιούχων

Άρθρο 17 - Νόμος 4481/2017 - Έσοδα από δικαιώματα (άρθρο 11 της Οδηγίας)

Άρθρο 18 - Νόμος 4481/2017 - Κρατήσεις (άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 της Οδηγίας )

Άρθρο 19 - Νόμος 4481/2017 - Διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους (άρθρο 13 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας)

Άρθρο 20 - Νόμος 4481/2017 - Διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει συμβάσεων εκπροσώπησης (άρθρο 14 της Οδηγίας)

Άρθρο 21 - Νόμος 4481/2017 - Κρατήσεις και πληρωμές που προβλέπονται στις συμβάσεις εκπροσώπησης (άρθρο 15 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας)

Άρθρο 22 - Νόμος 4481/2017 - Άδειες χρήσης, καθορισμός ύψους αμοιβής και εύλογης αμοιβής (άρθρα 16 παράγραφοι 1 έως 4 και 35 παράγραφος 1 της Οδηγίας)

Άρθρο 23 - Νόμος 4481/2017 - Αμοιβολόγια (άρθρο 16 παράγραφοι 2 εδάφιο γ΄ και 3 της Οδηγίας)

Άρθρο 24 - Νόμος 4481/2017 - Υποχρεώσεις χρηστών (άρθρο 17 της Οδηγίας)

Άρθρο 25 - Νόμος 4481/2017 - Παροχή πληροφοριών προς τους δικαιούχους σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους (άρθρο 18 της Οδηγίας)

Άρθρο 26 - Νόμος 4481/2017 - Παροχή πληροφοριών προς άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων δυνάμει συμβάσεων εκπροσώπησης (άρθρο 19 της Οδηγίας)

Άρθρο 27 - Νόμος 4481/2017 - Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους, άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και χρήστες κατόπιν αιτήματος (άρθρο 20 της Οδηγίας)

Άρθρο 28 - Νόμος 4481/2017 - Δημοσιοποίηση πληροφοριών (άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)

Άρθρο 29 - Νόμος 4481/2017 - Ετήσια έκθεση διαφάνειας (άρθρο 22 παράγραφοι 1, 3 και 4 της Οδηγίας)

Άρθρο 30 - Νόμος 4481/2017 - Περιεχόμενο έκθεσης διαφάνειας (παράρτημα της Οδηγίας)

Άρθρο 31 - Νόμος 4481/2017 - Υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (άρθρο 10 της Οδηγίας)

Άρθρο 32 - Νόμος 4481/2017 - Ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης (άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 παρ. 4 της Οδηγίας)

Άρθρο 33 - Νόμος 4481/2017 - Προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα σε μουσικά έργα (άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)

Άρθρο 34 - Νόμος 4481/2017 - Διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με πολυεδαφικά ρεπερτόρια (άρθρο 25 της Οδηγίας)

Άρθρο 35 - Νόμος 4481/2017 - Ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με τα πολυεδαφικά ρεπερτόρια (άρθρο 26 της Οδηγίας)

Άρθρο 36 - Νόμος 4481/2017 - Ακριβής και έγκαιρη υποβολή αναφορών και τιμολόγηση (άρθρο 27 παράγραφοι 1 έως 5 της Οδηγίας)

Άρθρο 37 - Νόμος 4481/2017 - Ακριβής και έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων (άρθρο 28 της Οδηγίας)

Άρθρο 38 - Νόμος 4481/2017 - Συμφωνίες μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών (άρθρο 29 της Οδηγίας)

Άρθρο 39 - Νόμος 4481/2017 - Υποχρέωση εκπροσώπησης άλλου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών (άρθρο 30 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας)

Άρθρο 40 - Νόμος 4481/2017 - Πρόσβαση σε πολυεδαφικές άδειες (άρθρο 31 της Οδηγίας)

Άρθρο 41 - Νόμος 4481/2017 - Ειδικές ρυθμίσεις (άρθρο 32 της Οδηγίας)

Άρθρο 42 - Νόμος 4481/2017 - Διαδικασία καταγγελίας (άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)

Άρθρο 43 - Νόμος 4481/2017 - Γνωστοποίηση ενδεχόμενων παραβιάσεων (άρθρο 36 παράγραφος 2 της Οδηγίας)

Άρθρο 44 - Νόμος 4481/2017 - Εναλλακτική επίλυση διαφορών (άρθρο 34 Οδηγίας)

Άρθρο 45 - Νόμος 4481/2017 - (άρθρο 35 παράγραφος 2 της Οδηγίας)

Άρθρο 46 - Νόμος 4481/2017 - Επιβολή κυρώσεων (άρθρο 36 παράγραφος 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο της Οδηγίας)

Άρθρο 47 - Νόμος 4481/2017 - Είσπραξη προστίμου

Άρθρο 48 - Νόμος 4481/2017 - Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών (άρθρο 37 της Οδηγίας)

Άρθρο 49 - Νόμος 4481/2017 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 42 της Οδηγίας)

Άρθρο 50 - Νόμος 4481/2017 - Συλλογική διαχείριση από ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης με δεσπόζουσα θέση

Άρθρο 51 - Νόμος 4481/2017 - Επίτροπος Εξυγίανσης

Άρθρο 52 - Νόμος 4481/2017 - Προσβολή δικαιωμάτων στο διαδίκτυο

Άρθρο 53 - Νόμος 4481/2017 - Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 5 παράγραφος 8 εδάφιο δεύτερο της Οδηγίας)

Άρθρο 54 - Νόμος 4481/2017 - Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2121/1993

Άρθρο 55 - Νόμος 4481/2017 - Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 56 - Νόμος 4481/2017 - Ρύθμιση θεμάτων του Μουσείου Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης - Κέντρο Εθνομουσικολογίας»

Άρθρο 57 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 58 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 59 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 60 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 61 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 62 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 63 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 64 - Νόμος 4481/2017 - Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ή φθορών κινητών μνημείων και έργων τέχνης

Άρθρο 65 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 66 - Νόμος 4481/2017 - Ασφάλιση καταδυόμενου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 67 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 68 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 69 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 70 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 71 - Νόμος 4481/2017 - Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Άρθρο 72 - Νόμος 4481/2017 - Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Άρθρο 73 - Νόμος 4481/2017 - Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Άρθρο 74 - Νόμος 4481/2017 - Αντικατάσταση της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

Άρθρο 75 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 76 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 77 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 78 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 79 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 80 - Νόμος 4481/2017

Άρθρο 81 - Νόμος 4481/2017 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ