logo-print

Άρθρο 53 - Νόμος 4481/2017 - Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 5 παράγραφος 8 εδάφιο δεύτερο της Οδηγίας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΠΕΡΔΟΚΛΗ ΕΛΛΗ

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50, που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου την έννοια ότι είναι υφιστάμενοι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης του ν. 2121/1993, που εμπίπτουν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες - οφείλουν να προσκομίσουν στον ΟΠΙ τροποποιημένο το καταστατικό τους εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ειδικά, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που θα μετατραπούν σε ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης με τα χαρακτηριστικά του άρθρου 50, πρέπει στο καταστατικό τους να προβλέψουν γενική συνέλευση και εποπτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Έως τότε τεκμαίρεται ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, οι οργανισμοί συλλογικής προστασίας και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50 λειτουργούν νόμιμα, οι υφιστάμενες εγκρίσεις λειτουργίας τους συνεχίζουν να ισχύουν και εφαρμόζονται σε αυτούς όλες οι διατάξεις του ν. 2121/1993 και του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 46 και 47 περί επιβολής κυρώσεων.

2. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οφείλουν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να προβούν στη γνωστοποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 4. Η μη γνωστοποίηση εντός της ως άνω προθεσμίας συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 46 και 47.

3. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να ενημερώσει για τα δικαιώματα των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 12 και του άρθρου 14 όλους τους δικαιούχους που του έχουν ήδη αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο κρίνει πρόσφορο, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 αντίστοιχα αρχίζουν να ισχύουν από τις 15 Νοεμβρίου 2017.

5. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 17, στην παράγραφο 5 του άρθρου 22 και στο άρθρο 42 εκπληρώνονται από τις 15 Νοεμβρίου 2017.

6. Η υποχρέωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 18 ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2019. Από την 1η Νοεμβρίου 2017, τα έξοδα διαχείρισης του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά κατά μέσο όρο ποσοστό 25% των ακαθάριστων εσόδων του από δικαιώματα, εξαιρουμένων των δαπανών δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων των μελών του, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 18, και από την 1η Νοεμβρίου 2018 τα έξοδα διαχείρισής του δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά κατά μέσο όρο ποσοστό 22% των ακαθάριστων εσόδων του από δικαιώματα. Η υποχρέωση της παραγράφου 5 του άρθρου 18 ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2019.

7. Οι ατομικές δηλώσεις προς τη γενική συνέλευση των μελών των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και των μελών του εποπτικού συμβουλίου που αναφέρονται αντιστοίχως στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 υποβάλλονται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

8. Οι υποχρεώσεις των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 19, 21, 25 και 26, πραγματοποιούνται από τις 30 Νοεμβρίου 2017.

9. Η υποχρέωση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, για κατάρτιση και δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης διαφάνειας πραγματοποιείται το 2018 και αφορά το έτος χρήσης 2017.

10. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 22 δεν εφαρμόζονται επί εκκρεμών δικών κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου μέχρι και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επ’ αυτών.

11. Για τις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμείς δίκες, που αφορούν την υποχρέωση συλλογικής διαχείρισης των άρθρων 18, 49 και 56 του ν. 2121/1993 και έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί των αντιστοίχων υποθέσεων, συνεχίζουν να ισχύουν τα άρθρα 49, 54 έως 58 του ν. 2121/1993, όπως ίσχυαν μέχρι την κατάργησή τους με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του παρόντος νόμου.

12. Σε όσες διατάξεις του ν. 2121/199, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας γίνεται παραπομπή στα άρθρα 54 έως 58 του ν. 2121/1993 νοείται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραπομπή στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 54 του παρόντος.

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ