logo-print

Άρθρο 73 - Νόμος 4481/2017 - Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 2Α του άρθρου 76 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Επιτρέπεται η κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων τριετούς διάρκειας μεταξύ του Ο.Μ.Μ.Θ. και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, με σκοπό την εκατέρωθεν συμβολή, δια της προσφοράς των αναγκαίων προς τούτο μέσων, στην ανάπτυξη του μορφωτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου της χώρας και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο σκοπό του Ο.Μ.Μ.Θ. και εξυπηρετούν έργα και δράσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και εκδηλώσεων γενικότερου δημοσίου ενδιαφέροντος, αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων. Με τις ίδιες ή άλλες συμβάσεις μπορεί να ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες Οργανισμοί που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μπορεί να συνεργάζονται με τον Ο.Μ.Μ.Θ., να αξιοποιούν για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων τους τις εγκαταστάσεις του, την τεχνολογική του υποδομή και την τεχνογνωσία του προσωπικού του Ο.Μ.Μ.Θ. και να αναπτύσσουν εν γένει συνέργειες και δράσεις οι οποίες εντάσσονται στους σκοπούς του Οργανισμού. Με τις συμβάσεις αυτές μπορεί επίσης να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα του Ο.Μ.Μ.Θ. για τους μαθητές των δημόσιων σχολείων, καθώς και με τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών και υπηρεσιών του Ο.Μ.Μ.Θ. προς το Δημόσιο και προς δημόσιους φορείς για καλλιτεχνικές δράσεις. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων κάθε σύμβασης και ο έλεγχος της διαχείρισης των πόρων που διατίθενται γίνεται από πενταμελή Επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και έναν (1) υπάλληλο του Ο.Μ.Μ.Θ.. Η επιτροπή συγκροτείται και τα μέλη της ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία ρυθμίζεται κάθε θέμα απαραίτητο για τη λειτουργία της. Το μέλος της επιτροπής που είναι υπάλληλος του Ο.Μ.Μ.Θ. ορίζεται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Μ.Μ.Θ..».

2. Στο τέλος του άρθρο 2Α του άρθρου 76 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25),προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Στους σκοπούς του Οργανισμού εντάσσονται επίσης δραστηριότητες και δράσεις σχετικές με την ενίσχυση της πρόσβασης στην καλλιτεχνική γνώση και εκπαίδευση, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πνευματικού πλούτου της Ελλάδας, καθώς και την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών μέσω πολιτιστικών δράσεων. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού ο Ο.Μ.Μ.Θ. μπορεί να συνεργάζεται με φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και να εκπονεί και υποβάλλει σχετικά προγράμματα προς εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων με την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων και διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών προγραμμάτων».

3. Μετά το άρθρο 5Α του άρθρου 76 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) προστίθεται άρθρο 5Β, ως εξής:

«Άρθρο 5Β

1. Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. προσλαμβάνει γενικό διευθυντή με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών και καθορίζει τις αρμοδιότητές του κατά τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς του Οργανισμού.

2. α) Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. προσλαμβάνει καλλιτεχνικό διευθυντή με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται χωρίς να καθίσταται αορίστου χρόνου. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής είναι αρμόδιος για κάθε θέμα καλλιτεχνικής φύσεως, την κατάρτιση του καλλιτεχνικού προγράμματος του Ο.Μ.Μ.Θ. κάθε περιόδου, το οποίο εγκρίνεται από το ΔΣ, την κατάρτιση αναλυτικού προϋπολογισμού σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το διοικητικό συμβούλιο προϋπολογισμού, και την υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγραμματισμού.

β) Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. προσλαμβάνει, μετά από εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή, έναν αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί χωρίς να καθίσταται αορίστου χρόνου. Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής επικουρεί και αναπληρώνει τον καλλιτεχνικό διευθυντή στα καθήκοντά του και η σύμβασή του λήγει αυτοδικαίως και αζημίως με τη σύμβαση του καλλιτεχνικού διευθυντή.

3. Για τη διαδικασία πρόσληψης του γενικού διευθυντή, του καλλιτεχνικού διευθυντή και του αναπληρωτή του, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στα εδάφια β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση του γενικού διευθυντή ή του καλλιτεχνικού διευθυντή πριν από τη λήξη της αζημίως, αν ο ετήσιος απολογισμός του έργου τους απορριφθεί από αυτό ή για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται σε ειδική συνεδρίαση με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνόλου των μελών του και είναι πλήρως αιτιολογημένη.

5. Για την υλοποίηση των σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, το διοικητικό συμβούλιο προσλαμβάνει, μετά από εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή, καλλιτεχνικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ορίζοντας την αμοιβή του, σύμφωνα με το ν. 4354/2015 (Α΄176) ή με σύμβαση έργου, καθώς και τεχνικό προσωπικό και προσωπικό ταξιθεσίας, εφόσον έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις για το κόστος της μισθοδοσίας στον προϋπολογισμό του εν λόγω φορέα και οι εν λόγω προσλήψεις έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό προσλήψεων του φορέα.».

4. Στο άρθρο 6Α του άρθρου 76 του ν. 2121/1993 (Α΄25) προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής:

«ε) Έσοδα από διαπεριφερειακά και διαδημοτικά κοινοτικά προγράμματα, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας.».