logo-print

Άρθρο 14 - Νόμος 4494/2017 - Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών του Σώματος ΟΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

1. Οι ισχύουσες διατάξεις για το Συμβούλιο Κρίσεων των ανωτάτων αξιωματικών του Κοινού Νομικού Σώματος των ΕΔ, τη σύνθεση και τον εκτελούντα χρέη εισηγητή του εν λόγω Συμβουλίου, εφαρμόζονται αναλόγως για τους ανώτατους αξιωματικούς του Κοινού Σώματος ΟΕ.

2. Το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων είναι αρμόδιο για τις εκκρεμείς υποθέσεις των κατωτέρων και ανώτερων αξιωματικών του Σώματος ΟΕ που εντάσσονται ή μετατάσσονται στο Σώμα, καθώς και για τις σχετικές με αυτούς υποθέσεις που αναπέμπονται ύστερα από ακυρωτικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων. Το ΣΑΓΕ είναι αρμόδιο για τα αντίστοιχα ζητήματα που αφορούν τους ανώτατους αξιωματικούς που εντάσσονται στο Σώμα κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α´ της παραγράφου 3 του άρθρου 13. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ως εισηγητής με δικαίωμα ψήφου ορίζεται το νεότερο μέλος του ΣΑΓΕ και ως γραμματέας ορίζεται ανώτερος ή κατώτερος αξιωματικός της Γραμματείας του ΣΑΓΕ.

3. Οι αξιωματικοί που μετατάσσονται στο Σώμα ΟΕ, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ παράγραφος 3 του άρθρου 13, διατηρούν το βαθμό τους και ο χρόνος που έχουν διανύσει σε αυτόν πριν από τη μετάταξη λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό αξιωματικού του Σώματος ΟΕ. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους ως αξιωματικών εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη μετάταξή τους στο Σώμα ΟΕ. Ειδικά για την αρχαιότητα μεταξύ των μετατασσομένων αξιωματικών στο Σώμα ΟΕ λαμβάνεται υπόψη η σειρά αρχαιότητας που είχαν μεταξύ τους οι μετατασσόμενοι προ της μετάταξης. Οι αξιωματικοί που μετατάσσονται στο Σώμα ΟΕ καθίστανται νεότεροι όσων ομοιοβάθμων τους αξιωματικών της περίπτωσης α´ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 απέκτησαν το βαθμό που φέρουν κατά το ίδιο έτος.

4. Ειδικά για την προαγωγή των αξιωματικών του Σώματος ΟΕ στον επόμενο βαθμό δεν απαιτείται η συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.

5. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης δ´ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Yποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Νομικού και Οικονομικών Επιθεωρητών».

6. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ´ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3883/2010 οι λέξεις «Ταξιάρχους Ελεγκτικού,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οικονομικών Επιθεωρητών,».

7. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ´ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2439/1996, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2913/2001 (Α´ 102), την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2984/2002 (Α´15) και την παρ. 14 του άρθρου 13 του ν. 3648/2008 (Α´ 38), μετά τη λέξη «Στρατολογικού» προστίθενται οι λέξεις «και Οικονομικών Επιθεωρητών,».

ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Εγκληματολογία και Τοξικολογία

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΚΙΩΤΟΥ