logo-print

Άρθρο 10 - Νόμος 4497/2017 - Ειδικά δικαιολογητικά ανάλογα με το αντικείμενο εμπορίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

1. Επιπροσθέτως των δικαιολογητικών του άρθρου 9, όταν η άδεια παραγωγού πωλητή έχει ως αντικείμενο τη διάθεση των κατωτέρω ειδών, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα εξής δικαιολογητικά:

α. Για τη διάθεση αυγών, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής μονάδας ή νόμιμη απαλλαγή από τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με το ν. 4056/2012 (Α΄ 52), καθώς και βεβαίωση ωοσκοπικού ελέγχου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 853/2004 (L 139/55) και 589/2008(L 163/6). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επίσης η γνωστοποίηση του κωδικού εκμετάλλευσης.

β. Για τη διάθεση μελιού, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου νομίμως θεωρημένου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 370910/14.5.2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 642).

γ. Για τη διάθεση πουλερικών και κονίκλων, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα με το ν. 4056/2012 (Α΄ 52). Ειδικά, οι παραγωγοί, που η ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα και οι οποίοι δεν υποχρεούνται στη σφαγή σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή σε εγκεκριμένα σφαγεία λαγομόρφων αντίστοιχα, ακολουθούν τις υποχρεώσεις που θέτει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση.

δ. Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας, βεβαίωση σε ισχύ του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύονται, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία.

ε. Για τη διάθεση αλιευμάτων υδατοκαλλιεργειών, βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από την οποία προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και στην οποία αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγόμενων αλιευμάτων.

στ. Για τη διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), άδεια απόσταξης του αρμόδιου τελωνείου σύμφωνα με τις παραγράφους Ε.3 και Ε.8 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281).

ζ. Για τη διάθεση των προϊόντων οικοτεχνίας του άρθρου 3 της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2468), βεβαίωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) σε ισχύ.

η. Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. 2078/80743/25.7.2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2679), εκτός των περιπτώσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών ειδών που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1564/1985.

θ. Για τη διάθεση εμφιαλωμένου οίνου, δήλωση συγκομιδής, δήλωση παραγωγής οίνων και γλευκών, δήλωση αποθεμάτων προηγούμενου έτους, αν υπάρχει, και αντίγραφο της δήλωσης του μικρού οινοπαραγωγού που υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (Β΄2785) Α.Υ.Ο., όπως ισχύει.

ι. Για τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων που δεν μεταποιούνται σε εγκατάσταση του παραγωγού, αλλά σε μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης της εγκατάστασης. Επιπλέον, ο παραγωγός πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες του προϊόντος που παραδόθηκαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε.

κ. Για τη διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων:

αα. Για τους κτηνοτρόφους που αξιοποιούν τα εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

ααα. βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για την καταχώριση της εν λόγω δραστηριότητας,

βββ. βεβαίωση εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο. για τα εν λόγω προϊόντα, σύμφωνα με την 4912/120862/5.11.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ββ. Για τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση:

ααα. βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης παραγωγής στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχων Τροφίμων (ΕΦΕΤ),

βββ. αν πρόκειται για μισθωμένη εγκατάσταση, μισθωτήριο καταχωρημένο στο TAXIS.

γγ. Για τους κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκατάσταση, αλλά παραδίδουν το γάλα σε εγκεκριμένη μονάδα, λαμβάνοντας τελικό μεταποιημένο προϊόν:

ααα. βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ,

βββ. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κτηνοτρόφου και της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος.

δδ. Για τους ιδιοκτήτες «μικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκομικών προϊόντων - μη κτηνοτρόφους:

ααα. βεβαίωση του ΕΦΕΤ για τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης,

βββ. έναρξη επιτηδεύματος με τις μεταβολές της,

γγγ. υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν διαθέτει εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης των παραγόμενων προϊόντων.

κα. Για τη διάθεση οποιουδήποτε βιολογικού προϊόντος, ο παραγωγός προσκομίζει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 834/2007 (L 189), 889/2008 (L 250) και την 245090/2006 (Β΄ 157) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή και μόνο επιτρέπεται να προσθέσει την ένδειξη «βιολογικό» στην πινακίδα του. Τα εν λόγω προϊόντα τοποθετούνται στον πάγκο εμφανώς διακριτά από τα υπόλοιπα, ώστε να μην προκαλείται σύγχυση στον καταναλωτή. Για όσα προϊόντα δεν αναφέρονται στον κατάλογο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ή για προϊόντα ζωικής προέλευσης και αλιείας, ο παραγωγός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τις παραγόμενες ποσότητες, η οποία θεωρείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως προς τη συσχέτιση της δηλούμενης ποσότητας με τα στοιχεία της Ενιαίας Δήλωσης Ενίσχυσης ή των δηλώσεων παραγωγής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αλιείας, κατά περίπτωση.

2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 προσκομίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της άδειας, όταν η ισχύς τους έχει λήξει.

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ