logo-print

Άρθρο 12 - Νόμος 4497/2017 - Τριμελείς Επιτροπές για τον έλεγχο των δηλούμενων ποσοτήτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Ανώνυμες Εταιρίες
Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024

1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη τριμελείς επιτροπές με διετή θητεία, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο, μέσω αυτοψίας, των καλλιεργειών που δηλώνονται από τον παραγωγό στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και ΕΛΓΑ, καθώς και των αποθηκευτικών χώρων, των ψυγείων και των παραστατικών που έχει εκδώσει κατά τη διάρκεια διάθεσης των προϊόντων του. Αντικείμενο του ελέγχου των τριμελών επιτροπών είναι η διαπίστωση ότι τα προϊόντα που διαθέτει ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου όλων των τύπων αδειών, κατά τη δήλωσή του και τα λοιπά δικαιολογητικά, είναι δικής του παραγωγής. Οι αποφάσεις συγκρότησης των τριμελών επιτροπών κοινοποιούνται αμελλητί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 

Οι εν λόγω επιτροπές αποτελούνται από:

α. Έναν γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο ή έναν κτηνίατρο ή τεχνολόγο ζωικής παραγωγής που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως πρόεδρο. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι της Περιφέρειας με την ανωτέρω ειδικότητα, ως πρόεδροι των επιτροπών μπορεί να οριστούν υπάλληλοι των δήμων με την ίδιες ειδικότητες. Οι επιτροπές με προεδρεύοντα γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο και εκείνες με προεδρεύοντα κτηνίατρο ή τεχνολόγο ζωικής παραγωγής διενεργούν αυτοψίες αναλόγως του εάν το αντικείμενο της εμπορίας είναι φυτικής ή ζωικής προέλευσης, αντίστοιχα.

β. Έναν υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και, κατά προτεραιότητα, στα Τμήματα Εμπορίου της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας.

γ. Τους προέδρους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των οικείων αγροτικών συλλόγων. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται τόσες επιτροπές όσες οι υφιστάμενοι σύλλογοι και οι αυτοψίες διενεργούνται, κατά περίπτωση, από την επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο πρόεδρος του συλλόγου στον οποίο ανήκει ο ενδιαφερόμενος παραγωγός. Αν στην περιοχή δεν υπάρχει αγροτικός σύλλογος, ως μέλος της επιτροπής ορίζεται ένας υπάλληλος του μεγαλύτερου πληθυσμιακά δήμου της Περιφερειακής Ενότητας. 

Όλα τα ανωτέρω μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

2. Οι τριμελείς επιτροπές υποχρεούνται να διεξάγουν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό 30% τουλάχιστον των αιτήσεων ανανέωσης που υποβάλλονται από τους παραγωγούς στην αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης και τους έχουν γνωστοποιηθεί, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11.

3. Με μέριμνα του προέδρου της τριμελούς επιτροπής οι έλεγχοι στο ποσοστό της παραγράφου 2 διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την περίοδο διάθεσης των προϊόντων. Σε περίπτωση επαλήθευσης των καλλιεργειών και της μέχρι τη διενέργεια του ελέγχου διατεθείσας ποσότητας, συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται απ’ όλα τα μέλη της επιτροπής και αποστέλλεται στην αρχή ανανέωσης προκειμένου να αρχειοθετηθεί. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των δηλούμενων και καλλιεργούμενων ειδών ή των ποσοτήτων που έχουν διατεθεί, συντάσσεται έκθεση και αποστέλλεται ως ανωτέρω. Η διαπίστωση απόκλισης των ποσοτήτων που έχουν διατεθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, γνωστοποιείται αμελλητί στην αρμόδια αρχή ανανέωσης για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 55.

4. Έλεγχος διεξάγεται και ανεξάρτητα από τη διαδικασία τακτικής δειγματοληψίας και: α) αν υπάρχει υπόνοια ότι τα πωλούμενα είδη δεν προέρχονται από καλλιέργεια του παραγωγού και β) σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας. 

Για την απρόσκοπτη άσκηση του έργου της η επιτροπή εφοδιάζεται από την αρχή ανανέωσης με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, την υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού και όποιο άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο.

5. Αρμόδια επιτροπή για τον έλεγχο είναι η επιτροπή εντός των γεωγραφικών ορίων της οποίας βρίσκεται η καλλιέργεια.

6. Τα μέλη των επιτροπών δικαιούνται έξοδα μετακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και υπερωριών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α 176), τα οποία καλύπτονται από τα έσοδα που προέρχονται από τα ημερήσια ανταποδοτικά τέλη του άρθρου 36.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να εξειδικεύεται η μέθοδος επιλογής του δείγματος και ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση
send