logo-print

Άρθρο 56 - Νόμος 4508/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄179)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/01/2018

Υπό κωδικοποίηση
Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 προστίθεται η φράση:

«κατόπιν προηγούμενης εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια.».

2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 προστίθεται η φράση:

«κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια.».

3. Η παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής και Λειτουργός στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, καθώς και οι Διαχειριστές Συστημάτων και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου τηρούν ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Ειδικότερα, ο ειδικός λογαριασμός που τηρεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποδιαιρείται στον ειδικό λογαριασμό για τις ΥΚΩ στην αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΔΣ) και στον ειδικό λογαριασμό για τις ΥΚΩ στην αγορά των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό ΥΚΩ χρεώνονται ως εκροές τα ανταλλάγματα που παρέχονται στους υπόχρεους παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και πιστώνονται ως εισροές: α) τα έσοδα από τις σχετικές χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες συμπεριλαμβανομένων των Αυτοπαραγωγών, τα οποία συλλέγονται και αποδίδονται από τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, β) τυχόν άλλα έσοδα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Οι χρεώσεις ΥΚΩ αποδίδονται από τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή τους Διαχειριστές Συστημάτων και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου ανεξαρτήτως της είσπραξης των κονδυλίων αυτών από τους Πελάτες τους. 

Ο μηχανισμός ανάκτησης των χρεώσεων αυτών και απόδοσης του οφειλόμενου ανταλλάγματος, καθώς και κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού και τις εκκαθαρίσεις συναλλαγών, καθορίζονται στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης για μεν το Φυσικό Αέριο στον Κώδικα Διαχείρισης του άρθρου 69, για δε την ηλεκτρική ενέργεια στους Κώδικες Διαχείρισης των άρθρων 120, 128 και 130. Προϋπόθεση για την καταβολή του ανταλλάγματος της παραγράφου 4 του άρθρου 56 αποτελεί η τήρηση χωριστών λογαριασμών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9.».

4. Στο άρθρο 55 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως:

«10. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού των ΥΚΩ, αν στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, καθώς και εκάστου ημερολογιακού έτους το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα των σχετικών λογαριασμών που παρακολουθεί διακριτά σε επίπεδο ΔΣ και ΜΔΝ δεν είναι ισοσκελισμένο και διαπιστώνεται έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού, η απόδοση των οφειλομένων στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..».

5. Η περίπτωση ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«(ι) Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην αγορά του Διασυνδέδεμένου Συστήματος τον οποίο τηρεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 55 του παρόντος και του άρθρου 36 του ν. 4067/2012.».

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 προστίθενται περιπτώσεις ιη΄ και ιθ΄ ως εξής:

«(ιη) Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις τους, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν σε περίπτωση μη τήρησης διατάξεων του Κώδικα αναφορικά με τις ΥΚΩ.

(ιθ) Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται προς τους ως άνω Προμηθευτές και Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής από αυτούς των χρεώσεων ΥΚΩ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..».

7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2018.

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΑΣ

Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

send