logo-print

Άρθρο 57 - Νόμος 4508/2017 - Υποκατάσταση διαχείρισης ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/12/2017

Υπό κωδικοποίηση
Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

Συνταγματικό δίκαιο - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποκαθίσταται από 1.1.2018 αυτοδικαίως και ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 και καθίσταται από την ημερομηνία αυτή μοναδικός διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια. Η υποκατάσταση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με προηγούμενο εδάφιο, δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, τέλος ή άλλη επιβάρυνση κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με την επιφύλαξη των περί Φ.Π.Α. ισχυουσών διατάξεων του ν. 2859/2000 (Α΄248).

2. Οι εκκρεμείς δίκες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., οι οποίες αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις στα οποία, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υποκαθίσταται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της.

3. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. απαλλάσσεται από 1.1.2018 από οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωσή της έναντι τρίτου, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου, που απορρέει από τη διαχείριση του ως άνω ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, στην οποία υποκαθίσταται κατά το παρόν άρθρο η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

4. Από την κατά τα ανωτέρω υποκατάσταση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη θέση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και απαλλαγή της τελευταίας, ρητά εξαιρούνται οι κάθε είδους φορολογικές υποχρεώσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, οι οποίες δημιουργήθηκαν ή ανάγονται στο χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2017 και τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω παραβίασης του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση του Λογαριασμού ΥΚΩ που έλαβε χώρα μέχρι την 1.1.2018, υποχρεώσεις για τις οποίες η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παραμένει μοναδική υπόχρεη και τυχόν σχετικές δίκες διεξάγονται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

5. Οι λογιστικοποιημένες κατά την 1.1.2018 απαιτήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, μεταφέρονται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με πίστωση της απαίτησης της δεύτερης έναντι την πρώτης.

6. Κανένα περιουσιακό στοιχείο και καμία απαίτηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν μπορεί να κατασχεθεί, συντηρητικά ή αναγκαστικά, ή να αποτελέσει εν γένει αντικείμενο οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης ή μεσεγγύησης ή αντικείμενο υποχρέωσης παρακατάθεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο στην αγορά του ΔΣ όσο και στην αγορά των ΜΔΝ λόγω οφειλομένου προς αυτούς ανταλλάγματος ΥΚΩ και ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ.

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζονται το είδος, ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και η άσκηση της αρμοδιότητάς της σε περίπτωση μη απόδοσης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες των χρεώσεων ΥΚΩ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που άπτεται των ως άνω εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Το ύψος των εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2018.

Κύρια Ανάκριση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ