logo-print

Άρθρο 45 - Νόμος 4509/2017 - Ρυθμίσεις για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/12/2017

Υπό κωδικοποίηση
Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Το συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο & Η επιχείρηση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 17 του ν.δ. 398/ 1974 (Α΄ 116) αντικαθίστανται από την 1.1.2017, ως εξής:

«1. Για τον προσδιορισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται στους μετόχους που εξέρχονται από την υπηρεσία αθροιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄85), ισχύουν τα εξής:

α. Για χρόνο μετοχικής σχέσης έως τις 31.12.2014, το ύψος του βοηθήματος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ετών συμμετοχής τους στον Ειδικό Λογαριασμό επί του αθροίσματος του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο είναι ενταγμένοι και του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που λαμβάνουν κατά την ημερομηνία εξόδου τους από την υπηρεσία, προσαυξημένου με το ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ. Στο άθροισμα του προηγούμενου εδαφίου το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας λαμβάνεται υπόψη με τη μέγιστη προσαύξηση που έλαβαν οι μέτοχοι κατά τα έτη συμμετοχής τους στον Ειδικό Λογαριασμό. Χρόνος συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό μικρότερος του έτους προσμετράται αναλόγως των μηνών συμμετοχής στο έτος αυτό. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου τυχόν χρόνος συμμετοχής ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ τυχόν χρόνος συμμετοχής μικρότερος των δεκαπέντε (15) ημερών δεν υπολογίζεται.

β. Για χρόνο μετοχικής σχέσης από την 1.1.2015 και εξής, το ύψος του βοηθήματος υπολογίζεται, σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση κατά το μαθηματικό τύπο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της οικείας Διοικούσας Επιτροπής το ύψος του βοηθήματος που υπολογίζεται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 μπορεί να περιορίζεται αναλόγως της οικονομικής κατάστασης του Ειδικού Λογαριασμού.».

2. Η πρώτη περίοδος της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.δ. 398/ 1974 αντικαθίσταται από την 1.1.2017, ως εξής:

«Για μετόχους που αποβιώνουν, φονεύονται ή εξαφανίζονται σε πολεμική περίοδο ή σε διατεταγμένη υπηρεσία σε ειρηνική περίοδο και δεν έχουν συμπληρώσει εικοσιπενταετή συμμετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό, το εφάπαξ βοήθημα που υπολογίζεται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 προσαυξάνεται ως εξής:».

3. Η πρώτη περίοδος της παρ.6 του άρθρου 17 του ν.δ.398/1974 αντικαθίσταται από την 1.1.2017, ως εξής:

«Για μετόχους, οι οποίοι πριν από τη συμπλήρωση εικοσαετούς συμμετοχής στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό εξέρχονται από το στράτευμα λόγω σωματικής ανικανότητας ή πεθαίνουν σε μη διατεταγμένη υπηρεσία, το βοήθημα που υπολογίζεται, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 προσαυξάνεται ως εξής:».

4. Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος των μετόχων των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που εξήλθαν από την Υπηρεσία έως τις 31.12.2016, σε όποιο στάδιο διοικητικής διαδικασίας και αν ευρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού του βοηθήματος με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 31.12.2016.

5. Εφόσον από την 1.1.2017 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν καταβληθεί εφάπαξ βοηθήματα σε μετόχους των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που εξήλθαν από την Υπηρεσία μετά την 1.1.2017, το ύψος των βοηθημάτων αυτών επανυπολογίζεται, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 17 του ν.δ. 398/1974, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του παρόντος. Αν το ύψος των καταβληθέντων βοηθημάτων υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει μετά τον ως άνω επανυπολογισμό, η χρηματική διαφορά επιστρέφεται ατόκως στους Ειδικούς Λογαριασμούς, ενώ, σε περίπτωση που υπολείπεται, η χρηματική διαφορά καταβάλλεται ατόκως στους δικαιούχους.

6. Το άρθρο 13 του ν.δ. 398/1974 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 13

Εκούσια λύση μετοχικής σχέσης 

Μέτοχοι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που συμπλήρωσαν τριάντα πέντε (35) έτη συμμετοχής μπορούν να ζητήσουν την καταβολή του νόμιμου βοηθήματος και πριν την έξοδό τους από το στράτευμα, οπότε ο μέτοχος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη διακοπή της μετοχικής σχέσης ή τη διατήρησή της μέχρι την οριστική έξοδό του από το στράτευμα. Στην περίπτωση διακοπής της μετοχικής σχέσης διαγράφεται από μέτοχος, παύει η υποχρέωσή του για καταβολή εισφοράς και εξομοιώνεται με τους εξελθόντες οριστικά της υπηρεσίας. Στην περίπτωση διατήρησης της μετοχικής σχέσης το ποσό του καταβληθέντος εφάπαξ βοηθήματος δεν θεωρείται προκαταβολή κατά την έννοια του άρθρου 18 και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18.».

7. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 398/1974, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 6, εφαρμόζονται και για τους μετόχους που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν αιτηθεί ή έχουν λάβει το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα λόγω συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας και η μετοχική τους σχέση συνεχίζεται έως την οριστική τους έξοδο από το στράτευμα. Ο μη εντοκισμός των ληφθέντων εφάπαξ βοηθημάτων του προηγούμενου εδαφίου ανατρέχει στην ημερομηνία χορήγησής τους.

8. Η παρ.9 του άρθρου 17 του ν.δ. 398/1974 που προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 33 του ν. 2109/1992 (Α΄205), καταργήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 3648/2008 (Α΄38) και επανήλθε σε ισχύ με την παρ.7 του άρθρου 44 του ν. 3731/2008 (Α΄263), καταργείται.

send