logo-print

Νόμος 4509/2017

Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

22/12/2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

22/12/2017

Υπό κωδικοποίηση
Αγωγή περί κλήρου
Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 1 - Νόμος 4509/2017

Άρθρο 2 - Νόμος 4509/2017

Άρθρο 3 - Νόμος 4509/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 4 - Νόμος 4509/2017

Άρθρο 5 - Νόμος 4509/2017

Άρθρο 6 - Νόμος 4509/2017

Άρθρο 7 - Νόμος 4509/2017

Άρθρο 8 - Νόμος 4509/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 69 ΚΑΙ 70Α ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 9 - Νόμος 4509/2017 - Βασικές αρχές εκτέλεσης των μέτρων

Άρθρο 10 - Νόμος 4509/2017 - Περιεχόμενο των μέτρων

Άρθρο 11 - Νόμος 4509/2017 - Μονάδες εκτέλεσης των μέτρων

Άρθρο 12 - Νόμος 4509/2017 - Έναρξη εκτέλεσης των μέτρων

Άρθρο 13 - Νόμος 4509/2017 - Εισαγωγή σε ειδικό ή κοινό τμήμα νοσοκομείου

Άρθρο 14 - Νόμος 4509/2017 - Έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας και παρακολούθησης

Άρθρο 15 - Νόμος 4509/2017 - Αντικατάσταση ή άρση θεραπευτικών μέτρων

Άρθρο 16 - Νόμος 4509/2017 - Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων

Άρθρο 17 - Νόμος 4509/2017 - Σύσταση και στελέχωση ειδικών τμημάτων νοσοκομείων

Άρθρο 18 - Νόμος 4509/2017 - Αρμοδιότητες εισαγγελικού λειτουργού

Άρθρο 19 - Νόμος 4509/2017 - Έλεγχος της εκτέλεσης των μέτρων

Άρθρο 20 - Νόμος 4509/2017 - Λήξη των μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21 - Νόμος 4509/2017 - Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Άρθρο 22 - Νόμος 4509/2017 - Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο

Άρθρο 23 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 24 - Νόμος 4509/2017 - Νομοθεσία περί αλλοδαπών

Άρθρο 25 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 26 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποιήσεις του π.δ. 18/1989

Άρθρο 27 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 358 του Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 28 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του ν. 4139/2013

Άρθρο 29 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του ν. 4039/2012

Άρθρο 30 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποιήσεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων

Άρθρο 31 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων

Άρθρο 32 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 33 - Νόμος 4509/2017 - Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

Άρθρο 34 - Νόμος 4509/2017 - Αύξηση οργανικών θέσεων Παρέδρων ΣτΕ

Άρθρο 35 - Νόμος 4509/2017 - Ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων

Άρθρο 36 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του ν. 3689/2008

Άρθρο 37 - Νόμος 4509/2017 - Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.

Άρθρο 38 - Νόμος 4509/2017 - Θέματα εξωτερικής φρουράς καταστημάτων κράτησης

Άρθρο 39 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 93 του ν. 4129/2013

Άρθρο 40 - Νόμος 4509/2017 - Ποινική ευθύνη ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

Άρθρο 41 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 308Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 42 - Νόμος 4509/2017 - Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Άρθρο 43 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του ν. 4170/2013

Άρθρο 44 - Νόμος 4509/2017

Άρθρο 45 - Νόμος 4509/2017 - Ρυθμίσεις για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

Άρθρο 46 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του ν. 1249/1982

Άρθρο 47 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4369/2016 (Α΄33)

Άρθρο 48 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26)

Άρθρο 49 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 50 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 51 - Νόμος 4509/2017 - Παράταση ισχύος πίνακα ειρηνοδικών

Άρθρο 52 - Νόμος 4509/2017 - Δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών

Άρθρο 53 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Άρθρο 54 - Νόμος 4509/2017 - Κύρωση σύμβασης μίσθωσης Αρσακείου Μεγάρου

Άρθρο 55 - Νόμος 4509/2017 - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Άρθρο 56 - Νόμος 4509/2017 - Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236)

Άρθρο 57 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.

Άρθρο 58 - Νόμος 4509/2017 - Ένσημες ταινίες καπνού

Άρθρο 59 - Νόμος 4509/2017 - Αρμόδια αρχή Τίτλου V της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Άρθρο 60 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2367/1995

Άρθρο 61 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποιήσεις άρθρων του Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 62 - Νόμος 4509/2017

Άρθρο 63 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 64 - Νόμος 4509/2017 - Άδεια ίδρυσης φαρμακείου

Άρθρο 65 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποιήσεις στο ν. 3023/2002 (Α΄ 146) «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών»

Άρθρο 66 - Νόμος 4509/2017 - Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»

Άρθρο 67 - Νόμος 4509/2017

Άρθρο 68 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

Άρθρο 69 - Νόμος 4509/2017 - Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄και Β΄ βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.

Άρθρο 70 - Νόμος 4509/2017 - Επενδυτικά δάνεια Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων

Άρθρο 71 - Νόμος 4509/2017 - Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων

Άρθρο 72 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)

Άρθρο 73 - Νόμος 4509/2017

Άρθρο 74 - Νόμος 4509/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 75 - Νόμος 4509/2017

Άρθρο 76 - Νόμος 4509/2017

Άρθρο 77 - Νόμος 4509/2017

Άρθρο 78 - Νόμος 4509/2017

Άρθρο 79 - Νόμος 4509/2017

Άρθρο 80 - Νόμος 4509/2017 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση
send