logo-print

Άρθρο 54 - Νόμος 4509/2017 - Κύρωση σύμβασης μίσθωσης Αρσακείου Μεγάρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/12/2017

Υπό κωδικοποίηση
Πολυκώδικας Δεκέμβριος 2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΕΣ, ΛΕΞΙΚΑ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1. Με το παρόν άρθρο κυρώνεται από της υπογραφής της η σύμβαση μίσθωσης που υπογράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2017 από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου, και την «Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία», για τις ανάγκες στέγασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έχει ως εξής:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 

Στην Αθήνα, σήμερα, την 7η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών Νίκης 5-7, ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος του Στέφανου και της Μαρίας που γεννήθηκε στο Ρόττερνταμ Ολλανδίας στις 19 Ιουνίου 1960, κάτοικος Κηφισιάς οδός Όθωνος 47-49, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ280198. που εκδόθηκε στις20-7-1995 από το Α.Τ. Κηφισιάς και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χαράλαμπος -Σταύρος Κοντονής του Νικολάου και της Άννας, που γεννήθηκε στην Ζάκυνθο, στις 23 Ιουνίου 1963, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαρασλή 41, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ 852719, που εκδόθηκε στις 30-07-1978 από το Α.Τ. Ζακύνθου, ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΦΜ 090165560) και ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης του Δημητρίου και της Φλώρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 Ιανουαρίου 1939, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους αρ. 21 με δελτίο ταυτότητας Σ 156046, που εκδόθηκε 6-2-1996 από Α.Τ Αγίας Παρασκευής, Α.Φ.Μ, 004994122, καθηγητής Πανεπιστημίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Πεσμαζόγλου αρ. 5) «Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» (ΑΦΜ 090002782 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών) της οποίας ο Οργανισμός εγκρίθηκε με το από 28-8/9-9-1836 β.δ/γμα, ο οποίος εξελέγη κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της την 2-3-2016, ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτής (κατ’ άρθρο 18 του καταστατικού της), δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αθηνών έχει στην αποκλειστική της κυριότητα, νομή και κατοχή το οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου, Σταδίου και Αρσάκη. Σ’ αυτό από πολλά χρόνια έχει αναγερθεί το Καυταντζόγλειο Μέγαρο (δηλαδή το κυρίως Αρσάκειο) και το συνεχόμενο Μέγαρο, όπου στεγάσθηκαν για πολλά χρόνια τα Πολιτικά Δικαστήρια και στη συνέχεια το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ειδικότερα, με την αρχική από 13-2-1984 ιδιωτική σύμβαση μεταξύ της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και του Δημοσίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 2 ν. 1419/1984 (ΦΕΚ Α’ 28) και επαναλήφθηκε στο υπ’ αριθμ. 3656/7-5τ 1984 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Πάνου Γ. Λούμου και τη συμπληρωματική προς αυτή από 20-9-1988 ιδιωτική σύμβαση μίσθωσης μεταξύ των ιδίων ως άνω συμβαλλομένων, που κυρώθηκε με το άρθρο 17 του ν. 1816/1988 (ΦΕΚ Α’251) και επαναλήφθηκε στο υπ’αρ. 35.781 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Χατζή - Μπάνου, μισθώθηκαν από το Δημόσιο, χώροι του προαναφερόμενου οικοδομικού τετραγώνου, συνολικής επιφάνειας, μετά και την κατασκευή νέων συμπληρωματικών τμημάτων κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης του από το Ελληνικό Δημόσιο, που περιλαμβάνουν τον πρώτο και δεύτερο όροφο του Καυτατζογλείου Μεγάρου και του. συνεχόμενου Μεγάρου (πλην ενός τμήματος του πρώτου ορόφου προς την οδό Πεσμαζόγλου, 190 τ.μ, και κλιμακοστασίου), συνολικής επιφάνειας 11.057 τμ., προς στέγαση του παραπάνω Δικαστηρίου, για διάρκεια τριάντα ετών, η οποία, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της πρώτης σύμβασης, έληξε την 12-2-2014, και με τελευταίο καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 34.075,29 ευρώ.

2. Με τη συμφωνία αυτή το Ελληνικό Δημόσιο μισθώνει εκ νέου από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 ν. 1419/1984 (ΦΕΚ Α’ 28), τους ιδίους ως άνω χώρους του προαναφερόμενου οικοδομικού τετραγώνου, τους οποίους κατέχει ήδη το Συμβούλιο της Επικρατείας, συνολικής επιφάνειας 11.057 τ.μ. που περιλαμβάνουν τον πρώτο και δεύτερο όροφο του Καυτατζόγλειου Μεγάρου και του συνεχόμενου Μεγάρου καθώς και επιπλέον χώρο γραφείων, ωφέλιμης επιφάνειας 190 τ.μ., επί του πρώτου ορόφου του Αρσακείου Μεγάρου, με πρόσοψη επί της οδού Πεσμαζόγλου, όπου στεγάζονταν τα Γραφεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στο Αρσάκειο Μέγαρο, πλέον της εισόδου των άνω γραφείων και του κλιμακοστασίου τους ανερχομένων εις 35 τ.μ., ήτοι συνολικής επιφανείας 225 τ.μ. Σημειώνεται ότι η είσοδος αυτή των γραφείων και το κλιμακοστάσιο της θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από άτομα με ειδικές ανάγκες και τους δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Το σύνολο του εμβαδού των χώρων της μίσθωσης, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι διάδρομοι και οι εσωτερικές σκάλες, είναι 11.282 τ.μ., το σύνολο δε των χώρων της μίσθωσης αποτυπώνεται στις από Οκτωβρίου 2017 πέντε (5) κατόψεις (ισογείου, Α ορόφου, Β ορόφου, υπογείου και μεσοπατωμάτων) του αρχιτέκτονα μηχανικού Ιωάννη Λεοντόπουλου που προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση.

3. Η μίσθωση των χώρων αυτών, που κατέχονται ήδη από το Δημόσιο συνομολογείται με τους επόμενους όρους και συμφωνίες:

α. Η μίσθωση συνομολογείται για χρονική διάρκεια είκοσι (20) ετών, αρχίζει δε από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

Το Δημόσιο έχει το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της παρούσας μίσθωσης χωρίς οποιαδήποτεποινή ή αποζημίωση, εφόσον μεταφέρει τη στεγαζόμενη δικαστική υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ή παραχωρηθεί στο Δημόσιο η χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης υπό τον όρο ότι θα ειδοποιήσει εγγράφως την εκμισθώτρια έξι μήνες τουλάχιστον πριν από τη στη σχετική ειδοποίηση καθοριζόμενη ημερομηνία λύσης της μίσθωσης.

β. Το μίσθωμα, ενόψει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και της αγοραίας μισθωτικής αξίας παρομοίων μισθώσεων, συνομολογείται ως εξής:

Α. Ως προς τους χώρους που ήδη κατέχονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας και είχαν μισθωθεί με τα με αριθμ. 3656/7-5-1984 και 35781/14-12-1988 μισθωτήρια συμβόλαια, συνολικής επιφάνειας 11.057 τ.μ, που περιλαμβάνουν τον πρώτο και δεύτερο όροφο του Καυτατζόγλειου Μεγάρου και του συνεχόμενου Μεγάρου, το μηνιαίο μίσθωμα και ο χρόνος καταβολής του προσδιορίζονται ως έξης:

- 1η περίοδος: από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018 το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε 34.076,00 ευρώ. 

- 2η περίοδος: από 01/01/2019 έως 31/12/2023 το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε 37.483,00 ευρώ. 

- 3η περίοδος: από 01/01/2024 έως 31/12/2028 το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε 43.618,00 ευρώ. 

- 4η περίοδος: από 01/01/2029 έως 31/12/2032 το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε 54.396,00 ευρώ. 

- 5η περίοδος: από 01/01/2033 έως 31/12/2036 το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε 69.592,00 ευρώ.

Β. Ως προς τον επιπλέον ωφέλιμο χώρο γραφείων, επιφάνειας 190 τ.μ, (εκ του συνόλου των 225 τ.μ.), ο οποίος ευρισκόταν στην κατοχή,της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, προσδιορίζεται ως μηνιαίο μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης το ποσό των 1.520,00 ευρώ, που θα καταβάλλεται από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης, χωρίς να καταβάλλεται μίσθωμα για τα υπόλοιπα 35 τ.μ. (κλιμακοστάσιο και είσοδος των ως άνω γραφείων επιφάνειας 190 τ.μ.).

Συνεπώς, το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα για το σύνολο των μισθούμενων χώρων (Α και Β ανωτέρω) διαμορφώνεται ως ακολούθως:

- 1η περίοδος: από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018, ποσό 35.596,00 ευρώ. 

- 2η περίοδος: από 01/01/2019 έως 31/12/2023, στο ποσό 39.003,00 ευρώ. 

- 3η περίοδος: από 01/ 01/2024 έως 31/12/2028, στο ποσό 45.138,00 ευρώ. 

- 4η περίοδος: από. 01/01/2029 έως 31/12/2032, στο ποσό 55.916,00 ευρώ. 

- 5η περίοδος: από 01/01/2033 έως 31/12/2036, στο ποσό 71.112,00 ευρώ.

γ. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από το Δημόσιο σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης κάθε τρίμηνο, στην αρχή κάθε τριμηνίας, με σχετικό ένταλμα χωρίς κρατήσεις υπέρ οιουδήποτε τρίτου στον τραπεζικό λογαριασμό GR 9001401010101002002026803 της εκμισθώτριας τηρούμενο στην Τράπεζα ALPHA BANK. Ο δικαιούχος του λογαριασμού είναι «Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία».

δ. Το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαθιστά με δαπάνη του κάθε βλάβη ή φθορά που προξενείται στο μίσθιο από οποιαδήποτε αιτία και εάν προέρχεται. 

Μετά δε τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης ή τη λύση της σύμβασης, το Δημόσιο θα πρέπει να παραδώσει το μίσθιο στην εκμισθώτρια στην κατάσταση στην οποία ήταν αυτό σε λειτουργία μετά από αφαίρεση μόνο όλων των κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην εγκατεστημένη σ’ αυτό υπηρεσία ενώ οι λοιπές εγκαταστάσεις θα παραμείνουν στο μίσθιο προς όφελος της εκμισθώτριας εταιρείας.

4. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της συμφωνίας, χωρίς καμιά επιφύλαξη, τους θεωρούν όρους ουσιώδεις και παραιτούνται από οποιοδήποτε λόγο προσβολής ή ακύρωση της συμφωνίας.

5. Η σύμβαση αυτή θα κυρωθεί με νόμο και στη συνέχεια, θα επαναληφθεί με συμβολαιογραφικό τύπο και θα μεταγραφεί.

6. Η εκμισθώτρια, που έχει προσκομίσει το με Α.Π. 165654/2017 A.AJPWAX28VNX Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκε από το περιφεριακό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ) του ΥΠΕΚΑ για τους εκμισθούμενους από αυτή ως άνω χώρους, υποχρεούται στην ηλεκτρονική υποβολή της παρούσας σύμβασης προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ) σύμφωνα με την ΠΟΛ 1013/7-1-2014 (ΦΕΚ Β’ 32) και στην προσκόμιση σχετικής εκτύπωσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη στεγαζόμενη δικαστική υπηρεσία. Η συμφωνία αυτή συντάχθηκε σε έξι αντίτυπα. Τέσσερα πήρε το Ελληνικό Δημόσιο και δύο η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. 

Προσαρτώνται πέντε (5) κατόψεις και ένα πρακτικό.».

2. Οι όροι της ως άνω σύμβασης κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

3. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η σύμβαση περιβάλλεται συμβολαιογραφικό τύπο και μεταγράφεται. Τα συμβαλλόμενα μέρη απαλλάσσονται από την καταβολή δικαιωμάτων συμβολαιογράφου ή συμβολαιογραφικού συλλόγου, εισφορών υπέρ συμβολαιογράφων, τελών χαρτοσήμου, αναλογικών και παγίων, εξόδων και δικαιωμάτων Υποθηκοφυλακείου και γενικά οποιουδήποτε δικαιώματος ή τέλους υπέρ του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και υπέρ οποιουδήποτε εν γένει τρίτου. Τα μισθώματα καταβάλλονται χωρίς τέλη χαρτοσήμου ή δικαιώματος τρίτων.